Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

60 órás akreditált MOZGÁSFEJLESZTŐ TANFOLYAM Pogányban

Időpont: 2019. május 17-18-19 és 24-25-26

Helyszín: 7666 Pogány, Széchenyi u. 11.

Előadó, gyakorlatvezető: Kulcsár Mihályné neurópedagógus

Jelentkezni: Szélig Terézia +36-30-8313283 vagy 72-425-464


Kulcsár Mihályné által kidolgozott mozgásfejlesztő programunkról :

Programunk meghatározott irányvonala a mozgáson keresztüli fejlődés segítése, tanulás, ismeretszerzés, felfedezés képezi.

A tanulás folyamata, az információfeldolgozás a korai alapmozgások által kialakított pályákra épülnek. Átlagos, vagy átlag feletti értelmi képességtől függetlenül, ha nem fejlődik ki jól az egyénben az egyensúly, valamint a mozgáskészség automatikus szabályozásának készsége, az hátráltató tényezőként jelentkezik az ismeretszerzés, a társas kapcsolatok szintjén. Az idegrendszer éretlenségét gyakran kísérik a mozgáskoordináció gyengesége mellett az érzelmi/akarati élet éretlenségének olyan jelei, mint az impulzivitás feletti gyenge uralom, nehézségek a „testbeszéd” értelmezésében, nem megfelelően működő társas kapcsolatok, alacsony teljesítménymotiváció, szorongásokkal teli önértékelési problémák. Ha a gyermek “szervezetté és rendszerezetté” válik visszatér az önbizalom, helyreáll a viselkedés, nyitottabb lesz a világ felé, könnyebbé, természetessé válik a tanulás, ismeretszerzés, az egyén képes lesz benne rejlő képességek maximumát  megélni. Az alkalmazott mozgásvizsgálattal jól diagnosztizálható, beazonosítható a területek mögötti oki tényezők.

Vagyis a  program segítségével  mozgáson keresztül érleljük a tanulók képességeit, előmozdítva az érzékszervekhez kötött adatfeldolgozás, az élményszerű, saját tapasztalatok útján történő  tanulási folyamat  sikerét.