Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tagozatunkról

Zeneművészeti tagozat

 

Kedves tagozatunk iránt érdeklődő!

Sok családban felvetődik a kérdés: járjon-e a gyermek zeneiskolába, tanuljon-e hangszert? Hiszen ha már különórára jár, tanuljon nyelvet, járjon számítógépes szakkörre, mozognia is többet kellene. Azt, hogy miért nélkülözhetetlen az angol nyelv vagy a számítógép kezelés elsajátítása, mindenki könnyen belátja. De ugyan miért lenne hasznos a zenetanulás? Számos tudományos vizsgálat bizonyította, hogy a rendszeres zenélés meglepő mértékben növeli más tantárgyak tanulásának sikerességét, kiegyenlíti, összehangolja a két agyfélteke működését, elősegíti egy harmonikusabb személyiség kialakítását, fejleszti a kreativitást, az önkifejezést, a kommunikációs készséget, a társas kapcsolatokat, képes behozni a hátrányos szociális helyzetből adódó kulturális lemaradást, és még hosszan folytathatnánk. Az értékes muzsikával való aktív foglakozás (akár énekelünk, akár hangszeren játszunk) örömforrás, életre szóló belső erőtartalék. Éppen a hangszeres órán nyílik mód arra, hogy a tanár vele, csak vele foglalkozzon, s így tanár és diák között személyes, kapcsolat alakuljon ki.
A zene – miként más művészetek „a teljes emberré válás nélkülözhetetlen feltétele, alapja, tápláléka” (Kodály). S csodák csodája diák még az idejét, energiáját is megtanulja jobban beosztani, és gyorsabban fog haladni a “fontos” tárgyak tanulásával. A zenéléssel töltött idő felfrissít, feltölt, gazdagít – érzelmileg és értelmileg egyaránt. S bár a zeneiskola számára büszkeség, ha falai közül művészek professzionális muzsikusok kerülnek ki, elsődleges hivatása az, hogy maradandó élményeket adva a zenét érteni és élvezni tudó, boldog gyermekeket neveljen. Hiszen – ahogyan Kodály Zoltán mondta – “csak boldog gyerekből lehet boldog felnőtt, s csak belőlük lehet boldog ország”. (Gondolatok a zenetanulásról Solymosi Tari Emőke zenetörténész, újságíró, tollából)

Zenei tagozatunk legfontosabb célja, hogy növendékeinkből kiegyensúlyozott, zene iránt érdeklődő, művelt, a világra nyitott, boldog ember váljon!

Számos hangszer közül választhat:

§Zongora

§Hegedű

§Gordonka

§Gitár

§Furulya

§Fuvola

§Klarinét

§Magánének

§Ütőhangszerek

 

 

 

Társas muzsikálás iránti vágyát nagyszerű kamara csoportjainkban, a vonós-,és gitár együttesünkben élheti meg. Az oktatásnak nem célja a hivatásos képzés, de célja a tehetség gondozás, az átlagon felüli növendékek pályára irányítása.

A képzés ideje:  12 év: előképző: 2 év, alapfok: 6 év, továbbképző: 4 év

A felvétel feltétele a betöltött 6. életév és a tanulói jogviszony megléte.

A növendékek félévkor szüleik, meghívott vendégeik, tanáraik előtt játszanak hangversenyen, év végén pedig vizsgát tesznek. Az alapfok elvégzése után alapvizsgán, továbbképző osztályok után záróvizsgán vesznek részt.

Szeretettel várunk minden hangszeren játszani vágyó gyermeket otthonos, jól felszerelt iskolánkban!