Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tagozatunkról

Táncművészeti tagozat

Iskolánk Táncművészeti tagozatának kiemelt céljai között szerepel a gyerekek testi-lelki állóképességének, mozgáskultúrájának fejlesztésén keresztül egészséges életmódra, magabiztosságra, művészetek iránti fogékonyságra való nevelés. A tagozatunkon működő négy tanszak (klasszikus balett, társastánc, modern- kortárs, néptánc) választhatósága lehetőséget nyújt az egyéni érdeklődés, ízlésvilág illetve a testi adottságok mind teljesebb kibontakoztatására.

Fontosnak tartjuk, hogy mind a tantárgyak egymásra épülésével, a korosztálynak megfelelő tananyag választásával, mind pedig szakképzett tanáraink garantált jó színvonalú munkájával biztosítani tudjuk tanítványaink folyamatos, hosszú távú fejlődését.

 

A képzés ideje:  12 év

              – előképző: 2 év

              -alapfok: 6 év

              -továbbképző: 4 év

A felvétel feltétele a betöltött 6. életév és tanulói jogviszony megléte.

Az alapfok 2. évfolyamtól valamint a továbbképző osztályokba csak különbözeti vizsgával lehet bekapcsolódni.

A növendékek félévkor termi, év végén színpadi vizsga keretében adnak számot tudásukról.

Az alapfok elvégzése után alapvizsgát, továbbképző végén záróvizsgát tesznek.

Az oktatásnak nem célja a hivatásos képzés, de célja a tehetséges tanulók pályára irányítása.

Az iskola mindenki számára nyitott, de nem vállalkozhat korrekciós, terápiás feladatok ellátására.