Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

…És még egy karácsonyi örömhír a Művészeti Iskolában

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége 2020-ban ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját. Az egykori alapító Nemes László címzetes igazgató, a szervezet tiszteletbeli elnöke és a vele együtt gondolkodó zeneiskolai vezetők felismerték a társadalmi változások és az iskolai nevelésben szükséges újítások közötti szoros kapcsolatot.

Minden gyermek számára esélyt kell adni képességeik fejlesztése érdekében a zene, majd – pár évvel később – a komplex művészeti nevelésben való részvételre.

Ma hazánkban közel kétszázezer művészetekkel foglalkozó fiatal tudja: „Ritmusra és harmóniára van szükségünk” (Platon), hogy esélyünk legyen a harmonikus felnőtt életre.                

Ezzel is egyre közelebb jutva a kodályi gondolat megvalósításához.

E tudást átadó tanárok és iskolai közösségek kiváló munkájának elismerésére alapította a Magyar Művészetoktatásért plakettet 2002-ben a MZMSZ a Magyar Zene- és Táncművészek Szakszervezetével.

Az idei évben a Művészeti Iskola gitártanára: SÁRA ERIKA tanárnő részesült ebben a kitüntetésben:

elnyerte a „MAGYAR MŰVÉSZETOKTATÁSÉRT” plakettet!

Erika szakmai munkája, elhivatottsága, pedagógusi attitűdje, a zeneművészetért végzett kiváló munkája azt támasztja alá, hogy ez a díj méltó helyre került.

Nagyon sok szeretettel gratulálunk!