Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Történetünk

A kollégium története

 

Kollégiumunk 1982-ben nyitotta meg kapuit az Apáczai  Csere János Nevelési Központ intézmény-egységeként.
Az első évben 9 csoport működött, összesen 202 tanulóval. Ez a mai létszám 2/3-át jelentette. A nevelés már ekkor is koedukált rendszerben történt.
A kezdeti időszakban csak szakmunkás-tanulók laktak a diákotthonban, akik nagyrészt a pécsi 500. és az 508. sz. Szakmunkásképző Intézetbe jártak.
Ezekben az években a kollégium épületében a középiskolás tanulókon kívül helyet kaptak az ANK akkor még működő 3. sz. általános iskolájának bizonyos egységei is, így például az óvodaiskolai és a napközis csoportok, valamint a Gazdasági Igazgatóság.
1983-tól kezdve a kollégium hétvégenként szállodai funkciókat is ellát.
1986-tól jelentek meg itt a szakközépiskolás és a gimnazista diákok, mivel ebben az évben kezdte meg működését az ANK Gimnáziuma. Ezáltal nagymértékben erősödtek a kollégium intézményi és pedagógiai partneri kapcsolatai a Nevelési Központ keretein belül.
Az 1980-as évek második felétől stabilizálódott a tanulói létszám /kb. 300 fő/ és a csoportok száma /11/.
Az 1990-1991-es tanév során féléves átmeneti időszakra a kollégium az IMS-technológia miatt szükséges átépítés következtében költözésre kényszerült. A diákok nagyobb része az akkori MÉV-szállóban, kisebb csoportja – főleg a gimnazisták – albérletben kapott elhelyezést.
Az 1990-es évektől stabilizálódott a nevelőtestület, melynek tagjai egyre inkább érezték (és érzik), hogy tevékenységük legalább olyan felelősségteljes, mint iskolai szaktanár kollégáiké.
Jelenleg tanulóink három iskolatípusba járnak /gimnázium, szakközép-, ill. szakképző iskola/.
Feladataink között ezért fontos szerepe van a családi háttér, illetve az egyéni képességek különbségéből adódó hátrányok kompenzálásának. Emellett, amennyire lehetőségeink engedik, segítjük diákjainkat továbbtanulási, valamint munkavállalási esélyeik javításában.