Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Hagyományaink

1. Kollégiumi szintű rendezvények:

Gólyatábor (augusztus végén):

A tanév hivatalos kezdete előtt várjuk leendő 9-es diákjainkat egy vidám táborozásra, melynek célja a kollégium, a nevelők és a diáktársak megismerése.

Évnyitó ünnepség (szeptember eleje):

A rendezvényen megnyitásra kerül a tanév, bemutatkoznak az új nevelők, a DÖK tevékenységirányítói röviden értékelik az elmúlt évet, és meghirdetik a tanév programjait, ismertetik a fő feladatokat. Az előző évben kiemelkedő közösségi munkát végző tanulókat jutalomban részesítjük és átadjuk a legműveltebb csoportnak a vándorserleget.

• Szecskaavató (szeptember vége):

Az újonnan beköltözött 9. évfolyamosok tréfás feladatok végrehajtásával tesznek tanúbizonyságot „alkalmasságukról”. A könnyed próbatételek jó szórakozást nyújtanak tanulóinknak, s segítik a 9. évfolyamosok beilleszkedését.

• Mikulás nap (december 6.):

Állófogadással vendégeljük meg tanulóinkat, megjelenik a Télapó, a rövid műsorban dalok és versek hangzanak el. Azt este során a könnyed tréfás jelleg dominál.

Csoportkarácsony(az utolsó tanítás előtti napon):

Emelkedett hangulatú műsorral, ajándékozással igazi karácsonyi hangulatot teremtünk, csoportszinten. A közös éneklés, a gyertyagyújtás, az otthon melegét varázsolja elő minden tanulónknak.

Farsangi bál (február):

A diákok egyéni és csoportos jelmezekkel készülnek a jelmezversenyre, a tombolán értékes ajándékokat sorsolunk ki. A bálon a végzős diákok bemutatják a „szalagavatón” előadott táncukat.

• Diáknap (április):

Szép idő esetén kivonulunk a szabadba, ahol egész napos játékos és sportvetélkedőket, bográcsos főzést és egyéb szórakozásokat szervezünk diákjainknak.

Minden évben színvonalas Kultúrális bemutatón ismerkedhetünk meg tehetséges tanulóinkkal. Itt láthatjuk a színjátszó szakkör aktuális bemutatóját is.

• Ballagás (május eleje):

Végzős diákjainkat ünnepi, szűk körű vacsorán búcsúztatjuk. Közvetlen hangulatban értékeljük az intézményben töltött éveiket, a kiemelkedő eredményeket elérők tárgyjutalomban részesülnek.

• Flashmob (április):

Pécsi kollégiumokkal közösen szervezzük meg nagyszabású városi rendezvényünket, egy kis vidámságot csempészve a pécsiek életébe.

• Ünnepi megemlékezések:

A jogszabályokban részletezett alkalmakkor, évfordulókon ünnepi megemlékezéseket, műsorokat tartunk. Mivel valamennyi közoktatási intézmény köteles megemlékezést tartani, s kollégistáink ebben, saját iskolájukban részesülnek. Figyelmüket azzal törekszünk mind nagyobb mértékben lekötni, hogy a hagyományostól eltérő formáit választjuk a megemlékezéseknek. Ezek formája – mint a koszorúzás, a vetélkedő, a filmvetítés, stb. – évente változik.

2. Szabadidős-, sport-, és DÖK rendezvények:

„Legműveltebb csoport” vetélkedő sorozat: vetélkedősorozaton öt fordulóban vesznek rést a csoportok, a témakörök az általános műveltség széles spektrumát fogják át. Év végén a győztes csoport elnyeri a „Legműveltebb csoport” vándorserleget.

• Megyei kollégiumi történelmi vetélkedő: minden tanévben 3 írásbeli fordulót szóbeli döntő zár le április végén.

3 fős csapatok vesznek részt.
Eddigi témák: – Árpád-kor, – Kossuth L. és a reformkor, – Deák F. és a dualizmus kora, – Baranyai történelmi emlékhelyei, – Az Európai Únió és Magyarország-Római kor- Középkor- Barokk

•  Színjátszó találkozó: Évente megszervezzük a kollégiumi színjátszó műhelyek regionális találkozóját.

•  Diszkó: évente két alkalommal diszkót szervezünk tanulóinknak.

 • Teaház:

Ezt a könnyed kikapcsolódást biztosító rendezvényt havonta szervezzük meg. A diákok egy-egy tea és sütemény mellett gitároznak, énekelnek, beszélgetnek.

Csoportok közötti kispályás foci bajnokság:

 Őszi – tavaszi rendszerben az öt fiúcsoport részvételével bajnokságot szervezünk. Komoly presztízscsata folyik a pályán és a szurkolótáborok között egyaránt.
Úszóverseny: a Sportegység kínálta lehetőséget felhasználva leány és fiú tanulóinknak háziversenyt szervezünk.

Atlétikai háziverseny: április hónapban a megyei kollégiumi atlétikai verseny előkészületeként futó, ugró és dobószámokban versenyt rendezünk intézményünk diákjainak.

Apáczai kupa megyei atlétikai verseny:

A megye kollégiumai részvételével leány és fiú csapatoknak versenyt rendezünk.

• Apáczai kupa kispályás labdarúgás: a városi kollégiumok fiú csapatainak őszi – tavaszi rendszerben bajnokságot szervezünk.

• Túrázás: évente négy alkalommal túrát szervezünk tanulóinknak a környék kiránduló helyeire.

Szobadekorációs verseny: a DÖK tagjai évente egy alkalommal szintenként és tagozatonként megválasztják a legotthonosabban és hangulatosabban feldekorált szobát.

• DÖK Közgyűlés: évente egy ízben, illetve a diákok kéréséhez igazodva többször is Közgyűlést tart a Diákönkormányzat. Ezen a diákok kérdéseket intézhetnek az Intézmény vezetőihez, a tevékenységirányítókhoz, javaslatokat tehetnek a kollégiumi élet körülményeinek alakítására, elmondhatják gondjaikat, problémáikat.