Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Ismertető

Amit tudni kell rólunk

 

Koedukált kollégiumunk az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola egyik intézményegysége. Férőhelyek száma: 312. Intézményünk megfelelő feltételeket teremt bármely középfokú oktatásban részt vevő tanuló részére, akik városunkban kívánnak továbbtanulni.

Feladatunk, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséhez: – biztos hátteret adjunk az eredményes tanuláshoz, – otthonos, családias, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, – szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújtsunk, – tanulóink képességeit differenciáltan fejlesszük tehetséggondozással, felzárkóztatással és életmódminta adásával.

Legfontosabb értékeink közé tartozik: – Szolgáltatásaink egyedi sokszínűsége: Jól felszerelt könyvtár, mozi, színházterem, étterem, uszoda, kondicionáló terem, sportpályák, művelődési ház, nevelési tanácsadó (ÁMK rendszerében). Számítógéptermek, klubszoba, stúdió, fotólabor, faipari műveletek gyakorlására szolgáló asztalosműhely, orvosi ellátás, pszichológus.

 

Széleskörű tevékenységrendszerünk:

 • tanulási kultúra fejlesztése
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • egészségnevelő program
 • különböző szakkörök a tanulók igényei szerint (22 szakkör)
 • tanulóink személyiségét sokoldalúan fejlesztő szabadidős programok 
 • jól működő diákönkormányzat, amely terepet nyújt tanulóinknak jogaik gyakorlásához
 • hagyományos rendezvényeink (ünnepélyek, vetélkedők, sportversenyek, diáknapi rendezvények)
 • társadalmi felelősségünk, hogy elősegítsük tanulóink szakmaválasztását, továbbá azt, hogy a nálunk végzett fiatalok érvényesülni tudjanak bármely élethelyzetben. Segíteni kívánjuk a munkába állásukat, a továbbtanulásukat. 

2011 óta viselhetjük az ÖKO-kollégium címet, mely már kötelez is bennünket diákjaink környezettudatos nevelésére, a fenntarthatóság megőrzésére.

 

A Nevelési Központ részeként akkreditált tehetségpont vagyunk, melyben a MOZAIK Színjátszó körrel veszünk részt. Évente regionális színjátszó találkozót rendezünk.

 

Intézményi filozófiánk: „A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” /Németh László/

 

Működési vezérelveink:

 • Partnerközpontú működés feltételeinek megteremtése
 • A kapcsolatos iskolákkal, intézményegységekkel való jó együttműködés.
 • A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás.
 • Dolgozóink szaktudásának, véleményének felhasználása a tervezési és végrehajtási folyamatokban.

 

Céljaink megvalósításának garanciáját az adja, hogy intézményegységünk valamennyi dolgozója megfelelő végzettségű, elkötelezett a minőség iránt, állandó megújulásra kész, korszerű értékek iránt nyitott, emberi kapcsolatokban liberális szemléletű, gyermekközpontú.