Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Ismertető

Amit tudni kell rólunk

 

Koedukált kollégiumunk az Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola egyik intézményegysége. Férőhelyek száma: 312. Intézményünk megfelelő feltételeket teremt bármely középfokú oktatásban részt vevő tanuló részére, akik városunkban kívánnak továbbtanulni.

Feladatunk, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséhez: – biztos hátteret adjunk az eredményes tanuláshoz, – otthonos, családias, szeretetteljes légkört alakítsunk ki, – szociális ellátást, biztonságot és érzelmi védettséget nyújtsunk, – tanulóink képességeit differenciáltan fejlesszük tehetséggondozással, felzárkóztatással és életmódminta adásával.

Legfontosabb értékeink közé tartozik: – Szolgáltatásaink egyedi sokszínűsége: Jól felszerelt könyvtár, mozi, színházterem, étterem, uszoda, kondicionáló terem, sportpályák, művelődési ház, nevelési tanácsadó (ÁMK rendszerében). Számítógéptermek, klubszoba, stúdió, fotólabor, faipari műveletek gyakorlására szolgáló asztalosműhely, orvosi ellátás, pszichológus.

 

Széleskörű tevékenységrendszerünk:

 • tanulási kultúra fejlesztése
 • kompetencia alapú fejlesztés
 • egészségnevelő program
 • különböző szakkörök a tanulók igényei szerint (22 szakkör)
 • tanulóink személyiségét sokoldalúan fejlesztő szabadidős programok 
 • jól működő diákönkormányzat, amely terepet nyújt tanulóinknak jogaik gyakorlásához
 • hagyományos rendezvényeink (ünnepélyek, vetélkedők, sportversenyek, diáknapi rendezvények)
 • társadalmi felelősségünk, hogy elősegítsük tanulóink szakmaválasztását, továbbá azt, hogy a nálunk végzett fiatalok érvényesülni tudjanak bármely élethelyzetben. Segíteni kívánjuk a munkába állásukat, a továbbtanulásukat. 

2011 óta viselhetjük az ÖKO-kollégium címet, mely már kötelez is bennünket diákjaink környezettudatos nevelésére, a fenntarthatóság megőrzésére.

 

A Nevelési Központ részeként akkreditált tehetségpont vagyunk, melyben a MOZAIK Színjátszó körrel veszünk részt. Évente regionális színjátszó találkozót rendezünk.

 

Intézményi filozófiánk: „A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők, s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” /Németh László/

 

Működési vezérelveink:

 • Partnerközpontú működés feltételeinek megteremtése
 • A kapcsolatos iskolákkal, intézményegységekkel való jó együttműködés.
 • A szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel való rendszeres kapcsolattartás.
 • Dolgozóink szaktudásának, véleményének felhasználása a tervezési és végrehajtási folyamatokban.

 

Céljaink megvalósításának garanciáját az adja, hogy intézményegységünk valamennyi dolgozója megfelelő végzettségű, elkötelezett a minőség iránt, állandó megújulásra kész, korszerű értékek iránt nyitott, emberi kapcsolatokban liberális szemléletű, gyermekközpontú.