Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

INTÉZKEDÉSI TERV a járványügyi készenlét idejére – az EMMI protokollhoz kapcsolódóan – kiegészítve az ANK központi intézkedési tervét

Kisfaludy Lászlónak, az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkárának 2020. augusztus 17-i levele szerint a kiadott protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezetőnek kell gondoskodnia. Ebből következően az itt leírtak igazgatói utasításként értelmezendők, és a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola Kollégiumának minden  dolgozójának kötelessége ezeket betartani és betartatni és minden tanulója köteles betartani.

Szükség esetén, a tapasztalatok alapján az itt leírt intézkedések a későbbiekben módosításra kerülhetnek.

 1. FELKÉSZÜLÉS A TANÉVKEZDÉSRE
 2. Augusztus végén fertőtlenítő nagytakarítás. Határidő: 2020. aug. 31.
 3. Az OH Tanévnyitó 2020 oldal követésével folyamatos tájékozódás az aktuális hírekről, tájékoztatókról, feladatokról. Az igazgató tájékoztatja a teendőkről az intézmény dolgozóit.
 4. Fontos információk közlése a diákokkal, szülőkkel (honlap, facebook csoportok, facebook oldal).
 5. BEKÖLTÖZÉS A KOLLÉGIUMBA
 6. A kollégiumba költözés időpontja 2020. augusztus 31. 1400-1800-ig.
 7. Egy kollégista diákkal, csak egy hozzátartozó léphet be az épületbe.
 8. Az épületbe lépéskor maszk használata kötelező. A kollégista tanuló és kisérője testhőmérséklet mérésen és kézfertőtlenítésen esik át. (Ez alkalmazandó a későbbiekben is, új beköltöző diák esetében).
 9. A portai társalgóban a nevelőtanárok (egy férfi és egy női) jól elkülönített helyen és a távolságtartás szabályait betartva fogadja, tájékoztatja és kitölteti az egészségügyi nyilatkozatot („kikérdező”).
 10. A diák felmegy, kipakol, további tájékoztatást a szinten tartózkodó csoportvezető ad.
  A liftben maszk használata kötelező.
 11. A liftet csak felmenésre használhatják a tanulók, lefelé a lépcsőházat kell igénybe venni (tumultus elkerülése)

Két emeletnyi és ennél kisebb távolság esetén a liftet nem használhatják a diákok.

 1. 1800-kor mindenkinek kötelező csoportmegbeszélés, melyen házirend, napirend ismertetés, tűz- és balesetvédelmi oktatás és a járványhelyzettel kapcsolatos fontos információk átadása és megbeszélése történik.

 

 1. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉG LÁTOGATÁSA, MŰKÖDÉSI RENDJE

            (A központi szabályozáson felül).

 1. szeptember 1-jétől a kollégiumba csak az intézménnyel jogviszonyban álló tanulók és dolgozók, az intézményben jogszabályok alapján dolgozó külső alkalmazottak (pl. kollégiumi orvos, céges takarítók, védőnő, iskolai szociális segítő, fogorvosok és a rendelésre bejelentkezettek, az Árpád Fejedelem Általános Iskola három osztályának tanulói és az őket tanító pedagógusok) tartózkodhatnak.
  Minden egyéb belépést a portás jelzése alapján az intézményegység-vezetés engedélyezheti indokolt esetekben (karbantartás, ügyintézés).
 2. Minden új belépőnél és a diákok hétvégi, illetve hétfői visszaérkezésénél testhőmérséklet mérést kell végezni a portásnak.
 3. Az intézményegységet csak tünetmentes tanuló és felnőtt dolgozó látogathatja. Tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy ha gyereküknél tüneteket észlelnek, a NNK (Nemzeti Népegészségügyi Központ) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról.. A szülő (gondviselő), 18 év feletti tanuló köteles a kollégiumot értesíteni, ha a gyermekénél koronavírus gyanú vagy igazolt fertőzés van.
 4. A szülők gyermeküket a kollégium főbejáratáig kísérhetik, illetve csak ott várakozhatnak rájuk. Ügyintézés céljából a szülő (gondviselő) a fentebb előírtaknak megfelelően a nevelőtanári szobában és az első emeleti irodában tartózkodhatnak.
 5. Az Árpád Fejedelem Általános Iskola tanulói a tanórák megkezdése előtt az épületen kívül gyülekeznek (pl. árkád rész) és a tanóra megkezdése előtt 10 perccel, a lépcsőházon keresztül – a távolságtartás és a maszk használat szabályait betartva – mehetnek fel a termekbe.
  A szünetekben a szinteken lévő társalgókat nem használhatják!
 6. A zöld és sárga kimenős diákoknak is a nevelői szobában kell elhelyezni a kimenőigazolványukat és kimenőkérés alkalmával egyeztetni kell a nevelőtanárukkal.

 

 1. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA (A központi szabályozáson felül.)
 2. Esti fürdési rend:
  K-i, Ny-i szárnyon lévő csoportok 1930-2030-ig a megfelelő oldalon.
  Középen elhelyezkedő csoportok 2030-2100-ig mindkét oldalon.
 3. A fürdőkben egyszerre csak 4 tanuló tartózkodhat. A tumultus elkerülése érdekében törekedni kell a tisztálkodási idő betartására (10 perc).
  Az ablak legyen mindig nyitva.
 4. Tilos a szomszédolás, ne tartózkodjanak egymás szobáiban.
 5. Kopogjanak, hívják ki, akivel beszélni akarnak és tartózkodjanak a társalgóban (megfelelő távolságtartás, maszk).
 6. Tilos az ágyakat összetolni, a szobákat átrendezni!
 7. Tilos egy ágyban aludni!
 8. Vacsoráztatás:
  A gyakorlatosok, sárga, zöld kimenősök és a szilenciumra nem kötelezettek: 1800-1830-ig
 9. évfolyamosok, szilenciumra kötelezettek 1830-1915-ig

Az ügyeletes nevelő felügyelje az étteremben a megfelelő távolságtartást.

 1. Az épületen belül tilos a fodrászkodás, egymás sminkelése, manikűrözése.
 2. A teakonyhát egyszerre csak egy fő használhatja max. 15 percig. Tilos a főzés, kivétel tea, zacskós leves, étel melegítés.
 3. Az otthonról hozott ételt ételdobozban a hűtőszekrényben kell tárolni. Főtt ételt csak hétfőig lehet tárolni. A kiürült dobozokat, tárolókat azonnal el kell mosni, fertőtleníteni.
 4. A szobában tárolt romlandó ételt az edénnyel együtt azonnal kidobjuk és tulajdonosát szankcionáljuk.
 5. A hűtőszekrények állapotát (tárolás, romlandó étel, tisztaság) hétfőn és csütörtökön a csoportvezető nevelők ellenőrzik.
 6. A konditermet egy időben egyszerre 8 tanuló használhatja, az ajtóra kiírt biztonsági előírások és időbeosztás alapján.

 

 1. A KOLLÉGIUM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSNAK SZABÁLYAI
 2. A kollégiumi orvos az első két héten 1000-1100-ig rendel, utána 700-800-ig.
 3. Aki betegség tüneteit észleli magán (magas láz, fejfájás, szárazköhögés, létszomj, fáradékonyság, hányinger, hányás, ízlelési- és szaglási képesség elvesztése) köteles haladéktalanul tájékoztatni a nevelőtanárát vagy a főügyeletes nevelőt.
  Nem mehet azonnal haza, elkülönítésre kerül (305., 408., 608. szobák), vizsgálata a kollégiumi orvos feladata, ő dönt a további teendőkről. A szülőt értesíteni kell!
 4. Aki az iskolában betegszik meg, ott fogják elkülöníteni.
 5. Ne szimuláljanak, mert súlyos következményei lehetnek!
 6. Az elkülönített diák/diákok ellátása a nevelők feladata (maszk és gumikesztyű használata kötelező), az diákra nem háríthatják át.

 

 1. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

Központi eljárásrend szerint.

 

 1. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

Központi eljárásrend szerint.

 

 1. INTÉZKEKDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN

Központi eljárásrend szerint.

 

 

Pécs, 2020. augusztus 31.

 

 

                                                                                   Csetényi Sándor

                                                                                   intézményegység-vezető