Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Ballagás, 2019

Végzős diákjainkat búcsúztattuk.

Végzős diákjainkat búcsúztattuk ballagási ünnepségünk keretében. A közel 45 fő ballagó diákunk több iskolában zárta le középiskolai tanulmányait. A ballagási ünnepséget az ANK Színháztermében rendeztük meg. Ezt követően a kollégium dolgozói, ballagó diákjaink, a Diákönkormányzat képviselői, valamint a műsorban szereplő diákjaink közösen vettek részt az ünnepi vacsorán az étteremben. A rendezvényt kollégiumi életképek vetítésével és a megjelentek köszöntésével nyitottuk meg. Rövid ünnepi műsorunk következett. Szereplő diákjaink közül Orgyán Csenge, Orbán Viktória és Filep Nóra verset adtak elő, a rendezvényen Vancsik Viktória konferált. Az igazgatói beszédet Simon Fanni búcsúzó beszéde követte, aki az itt maradó kollégisták nevében köszönt el ballagó kollégistáinktól. Ezt követte a IV. évfolyam nevében Pohnert Dávid búcsúzó beszéde.
A ballagási ünnepségen minden évben sor kerül a kollégiumi díjak, jutalomkönyvek átadására. A kollégiumi Apáczai díjat Csetényi Sándor igazgató úr adta át. Ezt a díjat minden évben a nevelőtestület ítéli oda annak a végzős diáknak, aki a kollégiumi évei alatt folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el. Így kitartása, szorgalma példaértékű lehet diáktársai számára. Ebben a tanévben ezt a díjat, az emlékplakettet és a hozzájáró utalványt Pohnert Dávid kapta, aki kitűnő tanulmányi eredményt ért el. Emellett részt vett a Diákönkormányzat munkájában, szabadidős programok lebonyolításában. Aktív szerepet vállalt az általunk és más kollégiumokban szervezett vetélkedőkön is.
A Diákönkormányzati díjat a DT tagjai ítélik oda a legaktívabb, a legkiemelkedőbb közösségi munkát végző diáktársuknak. Ezt a díjat és a hozzátartozó utalványt Ungváry Petra kapta, aki nagyon tevékenyen vett részt a kollégium közösségi életében, s nagymértékben hozzájárult a kollégiumi programok sikerességéhez.
Végül a „Legműveltebb csoport” vetélkedő sorozat okleveleinek és a jutalomkönyveknek az átadására került sor. Ballagási műsorunkat a végzős diákok képeinek vetítésével zártuk.