Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Közösségi Szolgálat

E-Napló

Keresés

 

Iskolai közösségi szolgálat a köznevelési törvényben

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány átvételének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Közösségi szolgálat a törvény szavai szerint szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016. január. 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A törvény részletes rendelkezései a közösségi szolgálattal kapcsolatban az alábbi pdf fájlban megtekinthetőek.

 

 

 

A diákok feladatai, kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítéséhez:

 

szabadon dönthetnek, milyen tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi szolgálatot (az SNI tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a közösségi szolgálat teljesítésétől)

  • részt vesznek az előkészítő foglalkozás(ok)on
  • részt vesznek a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozás(ok)on, esetleg portfóliót készítenek, amelyben beszámolnak tapasztalataikról (fogalmazás, fotók, esetleg film, stb. formájában)
  • a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki
  • a folytatott tevékenységről, személyes tapasztalataikról naplót vezetnek
  • az elvégzett munka helyét, időpontját, időtartamát, az igazoló lapon rögzítik, amelyet minden alkalommal aláírattatnak/lepecsételtetnek a tevékenység helyszínén, majd az igazoló lapot osztályfőnöküknek átadják. (Hetente maximum négy alkalommal, alkalmanként három óra közösségi szolgálat végezhető)
  • tevékenységük során együttműködnek az adott tevékenységet koordináló tanárral, osztályfőnökükkel
  • a diák köteles az adott szervezettel megbeszélt helyen és időpontban a közösségi munka teljesítésére megjelenni, és amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti (mulasztását hivatalosan nem igazolja), fegyelmi vétséget követ el, melynek fokozatai: osztályfőnöki intés, igazgatói intés, fegyelmi eljárás megindítása)
 

Közösségi szolgálatban teljesíthető óraszámok szabályozása.

 

A közösségi szolgálatban végzett munka napi és heti óraszámát a 20/2012 EMMI rendelet és a LXXXVIII/2005 törvény együttesen szabályozza.

 

 

TANÍTÁSI SZÜNETBEN

TANÍTÁSI IDŐBEN

16 év alatt max. napi 3, heti 12 óra Heti 6 óra, ezen belül 

 •    tanítási napon: napi 2 óra
 •    tanítási napon kívül: napi 3 óra
16 és 18 év között max. napi 4,5, heti 18 óra Heti 18 óra, ezen belül

 •     tanítási napon: napi 3 óra 
 •     tanítási napon kívül: napi 4,5 óra
18 év felett max. napi 5
 •     tanítási napon: napi 3 óra 
 •     tanítási napon kívül: napi 5 óra

 

 

Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy önkéntes közérdekű tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.

 

 

Az iskola köteles a gyerekeket foglalkoztató intézményekkel, szervezetekkel együttmükődési megállapodást kötni; amely nélkül a diák nem kezdheti meg a szolgálat teljesítését.

 

 

 

 

Letölthető szerződésminta (Word, számítógéppel kérjük kitölteni és 3 példányban leadni az iskolánk titkárságán.)

       Kérjük a szerződés figyelmes átolvasását ( II pont értelemszerű kitöltését! )

 

Aktuális

 • Ez év márciusától a Caritas irányításával idős emberekkel való kötetlen beszélgetés szociális otthonban
 • Györgytelepi halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás

» Kapcsolódó dokumentumok: