Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Közösségi Szolgálat

E-Napló

Keresés

 

Iskolai közösségi szolgálat a köznevelési törvényben

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 6.§ (4) bekezdése szerint az érettségi bizonyítvány átvételének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.
Közösségi szolgálat a törvény szavai szerint szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.
A 97.§ (2) bekezdése szerint a közösségi szolgálat végzéséről szóló igazolást először a 2016. január. 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A törvény részletes rendelkezései a közösségi szolgálattal kapcsolatban az alábbi pdf fájlban megtekinthetőek.

 

 

 

A diákok feladatai, kötelezettségei a közösségi szolgálat teljesítéséhez:

 

szabadon dönthetnek, milyen tevékenység formájában teljesítik az 50 óra közösségi szolgálatot (az SNI tanuló esetében szakértői vélemény alapján eltekintünk a közösségi szolgálat teljesítésétől)

  • részt vesznek az előkészítő foglalkozás(ok)on
  • részt vesznek a közösségi szolgálatot lezáró, azt értékelő foglalkozás(ok)on, esetleg portfóliót készítenek, amelyben beszámolnak tapasztalataikról (fogalmazás, fotók, esetleg film, stb. formájában)
  • a közösségi szolgálat megkezdésekor jelentkezési lapot töltenek ki
  • a folytatott tevékenységről, személyes tapasztalataikról naplót vezetnek
  • az elvégzett munka helyét, időpontját, időtartamát, az igazoló lapon rögzítik, amelyet minden alkalommal aláírattatnak/lepecsételtetnek a tevékenység helyszínén, majd az igazoló lapot osztályfőnöküknek átadják. (Hetente maximum négy alkalommal, alkalmanként három óra közösségi szolgálat végezhető)
  • tevékenységük során együttműködnek az adott tevékenységet koordináló tanárral, osztályfőnökükkel
  • a diák köteles az adott szervezettel megbeszélt helyen és időpontban a közösségi munka teljesítésére megjelenni, és amennyiben ezt a kötelezettségét nem teljesíti (mulasztását hivatalosan nem igazolja), fegyelmi vétséget követ el, melynek fokozatai: osztályfőnöki intés, igazgatói intés, fegyelmi eljárás megindítása)
 

Közösségi szolgálatban teljesíthető óraszámok szabályozása.

 

A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe

 

 

 

Az iskola köteles a gyerekeket foglalkoztató intézményekkel, szervezetekkel együttmükődési megállapodást kötni; amely nélkül a diák nem kezdheti meg a szolgálat teljesítését.

 

 

 

 

Letölthető szerződésminta (Word, számítógéppel kérjük kitölteni és 3 példányban leadni az iskolánk titkárságán.)

       Kérjük a szerződés figyelmes átolvasását ( II pont értelemszerű kitöltését! )

 

Aktuális

 • Ez év márciusától a Caritas irányításával idős emberekkel való kötetlen beszélgetés szociális otthonban
 • Györgytelepi halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozás

» Kapcsolódó dokumentumok: