Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Comenius projekt 2013 – 15 “European Citizenship Through Drama “

E-Napló

Keresés

Gimnáziumunk történetében második alkalommal pályáztunk és veszünk részt az EU-s  Comenius projektben.

Ennek a projektnek a címe: Európai állampolgárság a dráma, mint műfaj eszközeivel.

Az aktív állampolgárság az EU kiemelt, fiatalokat érintő témája, mely arra épít, hogy a fiatalok a saját korosztályuknak megfelelő eszközökkel és tevékenységekkel sajátítsák el azokat a készségeket, amelyekkel aktívan részt tudnak venni a helyi, országos és nemzetközi közösségek életében, önkéntes munkában, véleményükkel, tapasztalataikkal szinesítsék és formálják azt, érezzék, hogy ezek a közösségek számítanak rájuk, fontos a véleményük. Erre a legjobb formák  a nemzetközi együttműködések. A projektben résztvevő gimnáziumok az alábbi országokból kerültek ki: Olaszország, Románia, Törökország, Lettország,Lengyelország, Bulgária, Magyarország: ANK Gimnázium Pécs. Az EU 20 ezer Eurót biztosít a kétéves projekt lebonyolítására.

Ezekben a nemzetközi együttműködésekben a közoktatási intézmények diákjai, tanárai, nevelői, munkatársai folyamatosan tartják a kapcsolatot egymással, közösen dolgoznak a pályázatban vállalt feladatok teljesítésén. A projekt része az is, hogy a partnereknek időnként személyesen is találkozniuk kell, így lehetőségük nyílik jobban megismerni egymást.
Minden projektnek van egy koordinátora, akit a partnerek választanak ki maguk közül már a pályázat benyújtása előtt. A mi koordinátorunk ebben a projektben Románia, Temesvár  William Shakespeare Gimnáziuma. A koordinátor intézmény ugyanolyan egyenrangú fél, mint a többi partner, feladata csak annyiban több, hogy szükség esetén összefogja a partnerek munkáját, és figyel arra, hogy a projektet a megfelelő ütemben és a terveknek megfelelően valósítsák meg.

Az együttműködésre 2 teljes évünk van melynek végére több közös projekttermék születik.

A projekt fő célja , amint az a típusában is szerepel: iskolák közötti együttműködés a témának megfelelően. Ez jelentheti tanárok, diákok , szülők, oktatási szakemberek  együttműködését, kapcsolattartását találkozók, emailek és más kommunikációs formák keretében. A multilaterális projektekben a külföldi utazások lebonyolításának nincsenek szabályai, tetszőleges számban és arányban utazhatnak gyerekek és felnőttek egyaránt. Amennyiben a megvalósítás indokolja, lehetőség van arra is, hogy csak tanárok, nevelők utazzanak ki a partnerekhez a projekt 2 éves megvalósítása alatt.  Ez a projekt nem elsősorban diákcserékről szól, de a két év alatt gimnáziumunk több tanulócsoportjának lesz lehetősége a résztvevők országaiba utazni a pályázati pénzből. A diákok egymással zömében számítógépen tartják a kapcsolatot, és végzik el az éppen aktuális feladatokat: posztereket készítenek, projekt-munkákat dolgoznak ki, anyagokat gyűjtenek, tolmácsolási feladatokat végeznek, idegenvezetőként tevékenykednek, mikor a találkozó helyben van. A pécsi találkozóra az előzetes ütemezés szerint 2014. júniusában kerül sor a 7 ország diákjainak és tanárainak részvételével.

Az első, projektet megnyitó találkozóra Temesváron kerül sor 2013. november 20-25 között, ahol a programországok a pályázat alapján a két év teendőit, és az ütemezését  beszélik meg.

 

Bender Ágnes

program-koordinátor