Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Comenius European Citizenship through Drama

E-Napló

Keresés


TEMESVÁR, ROMÁNIA NOVEMBER 20-25.


Ezen a projekttalálkozón kezdődött el az érdemi munka. Itt már az előzetes “verseny” során kiválasztott logo került a hivatalos dokumentumokra és plakátokra.A projektben két román iskola vesz részt. A gelui általános iskolában nagy vendégszeretettel fogadtak, hagyományaikhoz híven kenyérrel és sóval, valamint népdalokkal köszöntöttek. Az általános iskola helyt ad két óvodai csoportnak és évfolyamonként egy általános iskolai osztálynak. A nap során betekintést nyertünk az iskolában folyó mindennapi munkába és a projekt témájához kapcsolódó programokba. Megismertük a faluban élő különböző etnikai csoportok (magyar, szerb, bolgár, román) hagyományait, népviseletét, néptáncait, népszokásait egy sok gyereket és felnőttet megmozgató interaktív bemutató keretében, ahol a gyerekek szüleikkel együtt fontak, dagasztottak, varrtak, énekeltek és táncoltak.Részt vettünk különböző kreatív foglalkozásokon, egy az emberi jogokkal foglalkozó interaktív angol órán, láttunk a gyerekek által készített családfákat fotókkal. Érdekes volt számunkra, hogy az egyik osztályteremben egy kisfiú mellett édesanyja ült és segítette őt a tanulásban. A tanítónő elmagyarázta, hogy amennyiben a gyerek lemarad társaitól a tanulásban, a szülőnek lehetősége van a tanórákon részt venni. Ez mindenképp említésre méltó kezdeményezés.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a falusi közösséget is motiválta az iskolai program és ennek lebonyolításában aktívan részt is vettek mind szülők és nagyszülők. Ebben a faluban valóban megértettük, hogy mit is jelent az európai állampolgárság, mivel itt a családok nagy része multietnikumú és a nemzetiségek konfliktusmentesen élnek egymással. Az egyes vallási felekezetek számára külön templomok biztosítják a hitélet gyakorlását

Az napot egy híres borvidéken, a Bánátban.  Itt lehetőségünk volt a projektben részt vevő partneriskolák tanárainak megismerésére.

A következőkben  a városházán az alpolgármester fogadott bennünket. Beszédében kiemelte, hogy különösen fontosnak tartja a tudatos európai állampolgárság kialakítását elősegítő projekteket, mivel ez segíti a közoktatási intézmények közti kapcsolatok létrejöttét megyei, országos és nemzetközi szinten is. A városháza után a projekt-koordinátor ’William Shakespeare’ iskolát látogattuk meg, ahol a programban részt vevő országok mutatták be prezentációikat saját iskoláikról. A román házigazdák ezen kívül Romániáról és a román oktatási rendszerről is átfogó képet adtak. Majd hivatalosan is megkezdődött a program tartalmi és gyakorlati részleteinek megbeszélése. Meghatároztuk a projekt prioritásait: családhoz, szabadsághoz, boldogsághoz és a rekreációhoz való jog. A bolgár partner itt jelezte, hogy módosítani kívánja a bulgáriai látogatás időpontját 2014 decemberére.

A délelőtti program keretében megtekinthettük a W. Shakespeare általános és középiskola felső tagozatosai által bemutatott műsorát. Mivel ebben az iskolában múltja van a dráma oktatásának és a diákok angol nyelvet is tanulnak második idegen nyelvként, megnézhettünk két érdekes, ezzel összefüggő produkciót. Részletet láthattunk Lewis Caroll ’Alice csodaországban’ című művéből angolul egy általános iskolás kislány előadásában, majd az egyik diák saját művét adta elő.

Sok magyar vonatkozású kulturális aspektusa is volt ennek a találkozónak, hiszen ellátogattunk Vajdahunyadra, ahol megnéztük  a Hunyadi család várát, majd Gyulafehérváron a székesegyházat. Kellemes napot töltöttünk együtt és közelebbről is megismertük egymást.

A találkozó végén meghatároztuk a többi meeting időpontját és lebonyolítását, majd a következő, törökországi látogatást megelőző közös feladatokat: minden részvevő ország diákjainak az első két témakörrel („right to family és right to freedom”) kapcsolatos anyagokat kellett készíteni egy közös hírlevél és brosúra összeállításához.