Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

ANK Tehetségpont

E-Napló

Keresés

Egyedülálló lehetőségeinket mindig a gyermekek „mindenekfelett álló érdekében” próbáljuk hasznosítani, ezért döntöttünk Tehetségpont működtetéséről.

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ (ANK) sokirányú tevékenysége, Pécs multikulturális és tudományos múltja, a többirányú egyetemi képzés (PTE), a régióban eredményesen és sikeresen működő pedagógusok biztos hátteret adnak ahhoz, hogy a tehetséges fiatalok képességeiknek megfelelő kiscsoportos, illetve egyedi fejlesztése széles körben megvalósuljon.

Az ANK komplex pedagógiai és művelődési szolgáltató rendszerként 1979. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuit. Az építészetileg is jelentős alkotás Campusként foglalja magában a nevelés, az oktatás, a közművelődés, a sport intézményeit, melyeket étterem és középiskolai kollégium egészít ki.

Az intézmény bázisán 1980-90 között dr. Mihály Ottó kutatásvezető irányításával indult meg a magyar pedagógia egyik legnagyobb ívű innovatív kísérleti programja, amelynek célja: “az 1-19 éves gyermekek, fiatalok intézményes nevelésének és a felnőttek közművelődésének új modellje, a többfunkciós (komplex) intézmény keretei között”.

Az innovatív szellem jellemzi most is egységeinket a bölcsődétől a könyvtárig. Néhány kiragadott fejlesztésünk: az óvodaiskola, a négy évfolyamos két tannyelvű középiskola, a közművelődési műhelyrendszer, az iskolai mentálhigiénés szolgálat, a humán szolgáltató fakultáció, az Apagyi Mária- Lantos Ferenc nevéhez fűződő művészeti nevelés.

Egyedülálló lehetőségeinket mindig a gyermekek „mindenekfelett álló érdekében” próbáljuk hasznosítani, ezért döntöttünk Tehetségpont működtetéséről.

Tehetségtámogató tevékenységünket a Pécs-Baranyai térségen túl, a Dél-dunántúli régióra is tervezzük kiterjeszteni. A Pécsi Tudományegyetem oktatóival, az általános- és középiskolai igazgatókkal, a szaktanárokkal, a civil szervezetekkel és a határon túli magyar szervezetekkel, illetve iskolákkal folyamatosan épülő személyes kapcsolattartással biztosítjuk a szükséges információáramlást.

Céljainkat négy főterületen (humán, reál, művészetek, szakképzés) kívánjuk megvalósítani. Különös figyelmet fordítunk a természettudományok elsajátításában sikeresnek és érdeklődőnek mutatkozó fiatalok felkutatására, tehetségük további fejlesztésére, kibontakoztatására. Népszerűsítő- és tudományos előadásokkal, pályázatok kiírásával, hagyományteremtő versenyekkel, kiscsoportos szakköri foglalkozásokkal, bemutató kísérletekkel szeretnénk bíztatni, motiválni az érdeklődő fiatalokat.

Rendkívül fontosnak tartjuk a tehetségígéretek környezetének megismerését, a fiatal érdeklődési körét, eddigi életútját. Ehhez a szaktanárok mellett pszichológus és tehetségpedagógus segítségét igénybe, javaslataikat figyelembe vesszük. A célirányos tesztek gyors és eredményes megoldása, az érdeklődést felkeltő előadásokon való önkéntes részvétel, a versenyeken való sikeres szereplés stb. tanúskodik arról, hogy a fiatalban megvan az ismeretlen megmagyarázásának kényszere és a többlettudás megszerzésének igénye.

A szárnyait bontogató tehetségeket az iskolákból nem kiragadni akarjuk, hanem fokozott érdeklődésüknek megfelelő tevékenységük irányítását szeretnénk az adott iskolán kívüli szaktekintélyekre bízni, amennyiben ez a fiatalok szempontjából indokolt.

Munkánk során előtérbe helyezzük a tehetségsegítő tanárok szakmai, módszertani képzését, a menet közben felmerülő problémák megoldásának segítését, az igény szerinti pedagógiai-pszichológiai tanácsadást.

 

Az ANK Tehetségpontjának weboldala >>