Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Középfokú írásbeli pót felvételi vizsga

E-Napló

Keresés

PÓT ÉS MÁSODIK PÓT KÖZPONTI ÍRÁSBELI FELVÉTELI VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A PÓT felvételi írásbeli vizsga 2021. január 28-án 14 órakor

kerül lebonyolításra

A 2. PÓT felvételi írásbeli vizsga február 5-én 14 órakor

kerül lebonyolításra

 

 VIZSGÁN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

Ha a tanuló – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott részt venni a január 23-ai vizsganapon, akkor a vizsgát – a vizsgaszervező intézmény vezetőjének engedélyével – a január 28-ai pótnapon írhatja meg.

A február 5-ei, második pótnapon csak az a vizsgázó írhatja meg az írásbeli vizsgát, aki sem a január 23-ai vizsganapon, sem a január 28-ai pótnapon – önhibáján kívül eső elháríthatatlan ok miatt – nem tudott megjelenni. Ez utóbbi tényt a vizsgaszervező intézménybe – ahová a jelentkezését eredetileg beadta – benyújtott kérelemben igazolnia kell, melynek benyújtási határideje 2021. január 29. 16 óra.

 

Kérjük, hogy a vizsga megkezdése előtt minimum fél órával érkezzenek meg!

A vizsgázók személyazonosításra alkalmas okmányt hozzanak magukkal!

Kísérők nem léphetnek az épületbe!

 

Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök:

  1. A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

– Magyar nyelv: a magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.

– Matematika: a matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. számológép) nem használható.

  1. A mentességgel rendelkező tanulók a számukra engedélyezett és maguk által biztosított eszközöket vehetik igénybe.