Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Erasmus+ Románia

E-Napló

Keresés

Beszámoló az Erasmus+ (projekt száma: 2018-IT02-KA229-048508) , a Pécsi Apáczai Cs.J.Gimnázium (BF1601) projekt-találkozójáról

Találkozó ideje: 2019.10.20 – 26-ig (7 nap)

Találkozó helye: Targoviste, Romania, C.Brancoveanu Szakközépiskola

Téma: „Promoting ICT in Flipped Classroom Methodology”

Résztvevő diákok: Weisz Alisa, Suba Sára,Németh Blanka, Dernik Krisztián, Gácsi Donát,  tanárok: Bender Ágnes, Pék Mónika, Benkőné Bayer Anikó és az olasz, spanyol, román partneriskolák diákjai és tanárai.

Erre a találkozóra az alábbi feladatokkal kellett készülni: a flipped learning témaköréből minden ország diákjainak egy általuk választott témát kellett feldolgozni és prezentálni a többi ország képviselőinek tanórai keretben a „ flipped learning „ módszereivel, vagyis a diákok „tanították meg” az anyagot különböző prezentációs módszerekkel az ICT eszközök segítségével. Majd „follow-up” tevékenységekkel elmélyítették a diákok tudását a prezentált témából. Ehhez feladatlapokat, és videot készítettek, és  vegyes csoport beosztással (mixed groups)dolgoztatták a diákokat. Ehhez különböző a tanítás-tanuláshoz kapcsolódó platformokat használtak,(pl.: Kahoot etc.). Ezek a módszerek fejlesztik a diákok kreativitását, az ICT eszközök hatékony és széleskörű alkalmazását, és nem utolsósorban az angol nyelv  használatát, szókincsük bővítését. Kiváló csapat, és közösségépítő módszer ez: fejleszti a diákok és a részt vevő tanárok személyiségét: a toleranciát, az empátiát, a motivációt, a kommunikációs készségeket, a különbözőségek elfogadását, és az Európai értékek tiszteletét.Természetesen a projekt-találkozónak kulturális aspektusai is voltak: Targoviste polgármestere fogadta a találkozó résztvevőit, és angolul beszélgetett a diákokkal, valamint válaszolt kérdéseikre is . Egész napos kirándulás keretében ellátogattunk Bukarestbe, ahol egy skanzent néztünk meg, majd a parlamentet is. Megnéztük Brassóhoz közel a Peles kastélyt, melynek közös történelmi vonatkozásai is vannak, majd  Bran várát, ami a Drakula legendához kapcsolódik. Egy apátságot is megnéztünk ( Dealu Monastery), ahol a legrégebbi ortodox apátság működik.

Összességében ez a találkozó sikeres volt , mind szakmai mind kulturális szempontból. A diákok új ismeretekre, barátokra tettek szert. Megállapodtunk a következő időszak feladatairól a pályázat alapján. A program folytatódik a 4. találkozóval, melyre Barcelonában kerül sor 2020. január végén, melyre folyamatosan készítjük a ránk szabott feladatokat.