Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tanáraink

  Medgyesi Antal
intézményegység – vezető 
magyar, német, népművelés főiskola
közoktatás vezető,
német
Szakács Judit
intézményegység – vezető helyettes
tanító, óvónő 
magyar nyelv és irodalom
Albrecht Ágnes tanító,
osztályfőnök: 2.c
matematika, technika, rajz, erkölcstan
Berki Tímea
osztályfőnök: 8.a
matematika, fizika főiskola,
számítástechnika egyetem,
közoktatás vezető egyetem,
matematika, számítástechnika
Kisbáró Emese
tanító,
osztályfőnök: 1.b
testnevelés, magyar, erkölcstan
Cser Tibor
biológia-földrajz főiskola
földrajz egyetem
közoktatás vezető főiskola
osztályfőnök: 7.b
természetismeret, biológia, földrajz
Dr. Bodroginé Farkas Piroska
orosz-könyvtár főiskola, 
angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
osztályfőnök: 6.b
angol
  Dr. Fábiánné Várhelyi Piroska
orosz- testnevelés főiskola,
pedagógia egyetem,
közoktatás vezető
testnevelés, úszás
  Péterné Hencz Éva
Gálosi Tímea
Tanító- és Óvóképző főiskola, Közoktatásvezetői  
Friss Hajnalka
ének,etika
Fürdős Katalin
magyar nyelv és irodalom egyetem
osztályfőnök:  6.a
magyar, tánc és dráma, szövegértés
Gábor Erzsébet 
tanító
osztályfőnök: 1.a
matematika, környezetismeret, technika, képességfejlesztés 
Hegedüs Lajos
tanító
testnevelés, pedagógia
osztályfőnök: 2.b 
matematika, környezet, testnevelés, rajz, technika, képességfejlesztés, asztalitenisz
Horváthné Rónai Éva
tanító, óvónő 
osztályfőnök: 4. a
magyar, testnevelés, környezet
  Kapus Eszter
magyar-angol főiskola
angol
Kulcsárné Hajmási Ilona
matematika-technika főiskola, 
számítástechnika-egyetem, 
közoktatás vezető egyetem
osztályfőnök: 7.a
matematika, technika, számítástechnika
Mérei György
magyar-történelem főiskola
magyar, történelem
  Molnár Andrea tanító
osztályfőnök: 2.b
testnevelés, pedagógia
testnevelés, matematika, környezet, ének, rajz, technika
Nagy Erzsébet
biológia, technika főiskola,
német egyetem,
közoktatás vezető főiskola
német
Nagyváradi Zsuzsanna
tanító, óvónő
osztályfőnök: 4.b
pedagógia, testnevelés
matematika, környezet, testnevelés, szorobán 
Pálfiné Deli Ildikó
tanító, óvónő 
osztályfőnök : 2. a
technika, pedagógia,
matematika, környezetismeret, technika, rajz, erkölcstan 
  Ritter Attiláné
tanító
magyar
Sokácz Ágnes tanító
osztályfőnök: 3. a
orosz, pedagógia,
pedagógia egyetem
magyar, technika
Stier Lászlóné 
szomatopedagógus
mozgásnevelő gyógypedagógus,
  Seymen Krisztina
fizika, informatika
Szentivánszki Jeromosné
tanító
rajz-könyvtár,
magyar, rajz
Török György
magyar-törénelem főiskola
magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, hon-, és népismeret
Garai Dénes
testnevelés egyetem
osztályfőnök: 8.b
testnevelés, úszás
  Gelencsér Eszter
  Gaál Tamás
  Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi
matematika, kémia, technika
  Schützenhofer Dénes
osztályfőnök: 5.b