Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tanáraink

Tanító  16

Fejlesztő pedagógus 1

Magyar nyelvet és irodalmat oktató   4

Angol nyelvet oktató   3

Német nyelvet oktató  2

Matematikát oktató    5

Történelmet oktató   3

Fizikát oktató  2

Kémiát oktató  1

Biológiát oktató   2

Földrajzot oktató   2

Ének-zenét oktató   3

Rajz és műalkotások elemzését oktató   1

Informatikát oktató   2

Technikát oktató    1

Testnevelést oktató    2