Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tanáraink

Tanító  15

Fejlesztő-, gyógypedagógus 2

Magyar nyelvet és irodalmat oktató   3

Angol nyelvet oktató   4

Német nyelvet oktató  3

Matematikát oktató    5

Történelmet oktató   1

Fizikát oktató  1

Kémiát oktató  1

Biológiát oktató   1

Földrajzot oktató   1

Ének-zenét oktató   3

Vizuális kultúrát oktató  2

Informatikát oktató   3

Technikát oktató    2

Testnevelést oktató    4