Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0467

 


2015 | 11 | 02.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola


SAJTÓKÖZLEMÉNY

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0467


SIKERESEN LEZÁRULT A „LENDÜLETBEN AZ ANK” CÍMŰ PROJEKT


A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola 2. számú Általános Iskolája és Művészeti Iskolája 2015. tavaszán 20 millió forint vissza nem térintendő uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a „Lendületben az ANK” (TÁMOP-3.1.4.C-14- 2015-0467) című projekt megvalósítására. A 2015. május 1. és október 31. között megvalósult formális és informális programok során javult és bővült a résztvevő tanulók kompetenciája és tudása, megújult a pedagógusok szaktárgyi és módszertani kultúrája. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap tárfinanszírozásával megvalósuló projekt célja olyan, az egész iskolára kiterjedő fejlesztések és programok megvalósítása volt, melyek az iskolai infrastruktúra és a tanulói-nevelői szemlélet megújulását segítették elő. A 20 millió forint összköltségvetésű projekt fejlesztései hozzájárultak az intézmény oktatási színvonalának, minőségének javításához, a nevelő- oktató munkát végző pedagógusok módszertani kultúrájának frissítéséhez, a tanulók élmény alapú tudásmegszerzéséhez valamint a kompetenciaméréseken való eredményesebb szerepléshez. A 2015. május 1. és október 31. között megvalósult projektben tanulóink vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli és egészségfejlesztési készségeit, környezettudatosságát, a sikeres munkaerőpiaci alkalmazkodáshoz szükséges ismereteket, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését céloztuk meg. A projekt hat hónapja alatt a 2. számú Általános Iskolában ökotábor program Varbócon (47 fővel), alkalomszerű szabadtéri mozgásos tevékenységek (19 alkalom), nyelvi tábor Balatongyörökön (47 fővel), informatikai szakkör (19 alkalom), és egészségnap valósult meg. A pedagógiai kultúra fejlesztése érdekében 6 pedagógus vett részt tanulási és magatartási, valamint konfliktus és iskolai agressziókezelési, környezeti nevelés és környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzésen. A célcsoport tagok részére közvetlenül a projekt megvalósításához kapcsolódó, az iskola nevelő-oktató tevékenységhez szorosan illeszkedő kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére is sor került.


További információ kérhető:

 

Tihanyiné Éliás Mária igazgató-helyettes

Tel.: 06-72-550-612

» Kapcsolódó dokumentumok: