Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaterv

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

 

A 2. sz. Általános Iskola 

MUNKATERVE

a 2020/2021. tanévre

 Pécs, 2020. szeptember 16.

  

Összeállította: Medgyesi Antal

intézményegység-vezető

 

Helyzetelemzés

 

1.1 Tárgyi feltételeink alakulása

Ezt a naptári évet drasztikus mértékben befolyásolja a korona vírus: március 16 – júniusig a vírus első hulláma; a most induló tanévre készültünk a nyárfolyamán, illetve az EMMI által kiadott intézkedési tervhez kapcsolódva meghoztuk iskolánk helyi járványügyi óvó-, védő rendszabályait. A nyáron tisztasági meszelés, a fertőtlenítő nagytakarítás minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént. A tanévkezdésre megkaptuk az Operatív Törzs által biztosított fertőtlenítő szereket.

Idén is több kolléga megoldotta tanterme rendbe tételét, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollégám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a korábbi évek tárgyi fejlesztései sokáig örömmel tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben vannak nyilvántartva, azokat vonalkódos rögzítéssel látták el. Semmit nem lehet kidobni, leselejtezni selejtezési jegyzőkönyv készítése és a fenntartó jóváhagyása nélkül!

 

1.2 Személyi feltételeink alakulása

Az előző tanévben hat kolléga nyugállományba vonult helyükre már tapasztalt és pályakezdő fiatal pedagógusok jöttek. Gyógypedagógusunk szeptember közepére kisbabát vár. Új gyógypedagógust sikerült pótlására találnunk. Kiemelt feladat az új kollégák segítése, a pályakezdők mentorálása, beépítésük a nevelőtestületbe. A tanévben jelentős lépéseket teszünk az újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. A munkaközösség vezetők idén is kiemelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

A kémia tantárgyat új pedagógus oktatja áttanítással az 1. sz. iskolából.

Portásunk a tanév elején éri el az öregségi nyugdíjjogosultságot. A tanév végén négy kolléga kezdi meg felmentését nyugállományba vonulás miatt. Pótlásukról a tanév során gondoskodni kell, hogy az új tanév indításakor rendelkezésre álljanak.

Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.

Két első osztályunk tanítói:

 • a (pici PC) osztály: Sokácz Ágnes osztályfőnök és Rétfalviné Tóth Éva tanító
 • b (úszó) osztály: Hegedüs Lajos osztályfőnök és Bereczkiné Fábián Mária tanító.

 

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei:

 • a osztály: Cser Tibor földrajz-biológia szakos tanár
 • b osztály: Kulcsárné Hajmási Ilona  matematika-technika-informatika szakos tanár.

 

Az intézmény tanulói adatai (2020. szeptember 1.)

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, tanulószoba: 2 csoport.

 

Magántanulók száma: 0 fő

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.

SNI tanulók száma és aránya: 62 fő,  17 %

Az étkezők száma 240 fő, ebből az ingyenesen étkező száma: 122 fő, mely az összes étkező 50 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők száma: 75 fő, mely az összes étkező 30 %-a, teljes árat fizetők száma: 44 fő, mely az összes étkező 20%-a.

 

A 2020/21. tanév helyi rendje

 

 1. Vezetők heti ügyeleti rendje
  Medgyesi Antal igazgató Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00
 1. A tanév helyi rendje
  • A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja
sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 6.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Fürdős Katalin október 22.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Horváth Beáta február 25.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Schützenhofer Dénes március 12.  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Horváth Beáta április 16.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Horváth Beáta, osztályfőnökök június 4.  

 Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 4.  
2 Karácsonyi Gála dr. Bodroginé Farkas Piroska dec.16.  
3. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 22.  
4. Anyanyelv Napja Schützenhofer Dénes febr. 19.  
5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.12.  

 Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  
2. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november  
3. Rotary advent Friss Hajnalka december  
4. Farsang Friss Hajnalka február 26.  
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 20.  
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin, Friss Hajnalka június 8.  
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  
 • Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2020. november 2. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása intézményegység-vezető  
2021. február 8. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés intézményegység-vezető  
2021. április 7. nevelőtestületi értekezlet – vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés intézményegység-vezető  
 • A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2020. 09. 07-11. szülői értekezletek – alsó tagozat igazgató-helyettes  
2020. 09. 14-17. szülői értekezletek – felső tagozat igazgató-helyettes  
2020. 11. 23. pályaválasztási szülői értekezlet igazgató-helyettes  
2021. 02. 02-04. szülői értekezletek igazgató-helyettes  
2020. 11. 23. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
2021. 04. 26. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
 • Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja
időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2020. december 9. Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei számára Medgyesi Antal  
2021. március 10. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  
 • Tervezett mérések és vizsgák
  • Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Az első félévre a pandémia miatt nem tervezünk versenyekkel!

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
Kyú vizsga 3.,4. évfolyam Gábor Erzsébet, Rétfalviné Tóth Éva március eleje
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Szakács Judit, Ritter Attiláné, Hegedüs Lajos  
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsós évfolyamok tanítók  
Könyvtár által szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel alsó tagozat tanítók  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetismereti verseny 3.,  4. évfolyam Molnár Andrea, Hegedüs Lajos május eleje
Orchidea Pangea 3-8. évfolyam matematika tanárok, tanítók  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

 • javítóvizsga (augusztus utolsó hete)
 • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
 • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
 • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)
 1. Mérések
  • Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mellékletek) szólnak.

Kiemelt mérések:

 1. Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

 1. Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei, Bányai Klára, Kanyar Katalin gyógypedagógusok

 

 1. Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon

Határidő: 2021. május 26.

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

3.2 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja       

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Ingafutás dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
2. Kézi szorítóerő mérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
3. Helyből távolugrás teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
4. Ütemezett hasizom teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,  Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
5. Ütemezett fekvőtámasz teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
6. Törzsemelés teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
7. Hajlékonysági teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,  Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
8. a.) Testtömeg mérése

b.) Testmagasság mérése

c.) Testzsírszázalék mérése

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Garai Dénes 2021. január 21- 2021. április 23.  
 1. SZAKMAI FELADATOK

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel pedagógusok pedagógusok
folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók
folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka használata Schützenhofer Dénes, Fürdős Katalin, Ritter Attiláné pedagógusok, tanulók
december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása dr. Bodroginé Farkas Piroska, tanárok, tanítók szereplők, szülők, tanárok, tanítók, tanulók
március Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé Farkas Piroska, Elter Rita, Nagy Erzsébet szereplők
folyamatos Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való felkészülés, országos versenyre készülés Gábor Erzsébet, Rétfalviné Tóth Éva tanítók, tanulók
április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye Szakács Judit tanítók, tanulók
folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny tanítók tanulók
április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Ritter Attiláné tanulók
folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, floor-ball

 versenyeken való részvétel, versenyek szervezése

Garai Dénes, dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Hegedüs Lajos pedagógusok, tanulók
folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel pedagógusok, testnevelők tanulók
folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre (7-8. osztályos tanulók) Kulcsárné Hajmási Ilona 7-8. oszt. tanulók
folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való részvétel alsós tanítók, magyarosok alsó tagozaton
folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Horváth Beáta 5-6. oszt. tanulók
folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé Farkas Piroska Felsős tanulók
január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök
május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Szakács Judit Tanítók, tanulók
június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, tanárok, tanítók szereplők, szülők,  tanulók

 

4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
 

folyamatos

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanulók szöveges értékelése

gyógypedagógus, munkaközösség-vezetők, szaktanárok,

tanítók, igh.

tanulók,

tanítók,

szaktanárok

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló módszerekkel matematika és anyanyelv szakos tanárok 5., 6. és 7. 8. évfolyam
folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése munkaközösség-vezetők tantestület
folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden tantárgy keretében munkaközösség vezetők, iskolavezetés tantestület, tanulók
november-február az országos kompetencia-mérések és az idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomkövetés 6. és 8. évfolyam feladatainak értékelése:

Pintér László int.vez. helyettes

humán-, reál-, és idegen nyelvi munkaközösségek

tantestület, tanulók
május Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek, idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. évfolyamokon Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes, munkaközösség- vezetők tanítók,

tanárok

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió program megvalósítása + pályázat benyújtása az udvari környezet megújítására  Szakács Judit mk. vez. a programba bevont osztályok tanulói
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése tanítók, tanárok minden tanuló
folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók
folyamatos Részvétel környezetvédelmi szervezetek programjain, kapcsolattartás ÖKO iskolákkal, óvodákkal tanítók, tanárok minden tanuló
  KEVE program indítása Gradvoldt Szilveszter alezredes, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 1.osztályos tanulók és tanítóik
folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók
folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása,

Plakátverseny

Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók
november vége KRESZ-totó kitöltése Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett tanulók
folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az EON segítségével  Kisbáró Emese, Berki Tímea tanulók
folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók, nevelőtestület
folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – kerékpáros közlekedési verseny Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes  tanulók
folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmentes használata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben Kulcsárné Hajmási Ilona, tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósítása Szakács Judit pedagógusok, tanulók
március Az internet, a telefon biztonságos használata Kulcsárné Hajmási Ilona, Berki Tímea 3. és 4. évfolyam tanulói
március 22. Víz Világnapja iskolavezetés tanulók
folyamatos BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, külsős szakemberek tanulók
április 23. Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz csatlakozó rendezvények szervezése Gábor Erzsébet, Szakács Judit tanulók
június A lakóhely közelében található természeti  és épített környezet megismerése, tanulmányi kirándulások szervezése a Környezetvédelmi Világnap jegyében Osztályfőnökök, tanárok minden osztály
június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók

 

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok:

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók
folyamatos iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való részvétel iskolavezetés tanulók
folyamatos Testünk, életműködésünk témakörben védőnői órák tartása védőnő tanulók
október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes Felső tagozat
október, folyamatos Drog prevenció, a család – együttműködve a gimnáziummal Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes Felső tagozat
folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók, nevelőtestület
március Egészségügyi felvilágosító óra 8. osztályosoknak Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 7-8. osztályok

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
októbertől Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból Kulcsárné Hajmási Ilona, Fürdős Katalin, Berki Tímea 8. oszt. tanulók
folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása osztályfőnökök, gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerülése érdekében gyógypedagógusok, Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók, pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó programokon való részvételre gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta, igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak tovább érettségit adó iskolatípusban igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak, tehetséges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába osztályfőnökök érintett tanulók
2021. tavasz Részvétel Erzsébet táborokban érdeklődő pedagógusok érintett tanulók

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
2020. szept.

2021. jún.

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, intézkedési terv

Kontrollmérés

gyógypedagógusok,

Pintér László int.vez. helyettes

első osztályos tanítók és tanulók
szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus mérése: magyar, matematika – intézkedési terv Kulcsárné Hajmási Ilona, Schützenhofer Dénes, 5. évfolyam tanulói
okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés során kiszűrt tanulókat Kulcsárné Hajmási Ilona igazgatóhelyettes tanítók, fejlesztőped.
2021. január Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es tanulókról félévi tapasztalatok összegzése gyógypedagógus tanítók, tanárok

 

2021. január 21-április 23. Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Garai Dénes, Gaál Tamás tanulók
december hó

2021. 05.

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon lebonyolításának előkészítése, KIR átnézése Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes 6-8. évf. tanítói, tanárai
2021. máj. idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók,

tanítók, tanárok

4.7 Programjaink a környező óvodákkal

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
november végétől SULIVÁRÓ program meghirdetése óvodásoknak iskolavezetés óvodások
lehetőség szerint november végétől

 

 

2020. március

Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalkozások,

 szombati úszások – érdeklődő óvodásoknak és szüleiknek

Nyílt tanítási nap

Garai Dénes, Gaál Tamás,

leendő elsős tanítók

 

 

Medgyesi Antal

 

óvodások,

alsós tanulók

 

4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problémás esetekben iskolapszichológus tanulók
folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának nyomon követése gyógypedagógusok, igazgatóhelyettes,

osztályfőnökök

tanulók
folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok nyomon követése gyógypedagógusok, igazgató.helyettes,

osztályfőnökök

tanulók, gyógypedagógus
folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók
folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henrietta, igazgató-helyettes, osztályfőnökök tanulók
folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök  
folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjaival

Gyermekjóléti Szolgálat

Dománé Lázár Henrietta  
folyamatos, heti rendszerességgel Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban peremhelyzeten lévő gyerekeknek Dománé Lázár Henrietta, iskolapszichológus, gyógypedagógus tanulók
folyamatos, havi rendszerességgel Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő gyermeket nevelő családoknak Dománé Lázár Henrietta, szülők

 

 • Pályázatokból adódó szakmai feladatok
  feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató
 

Folyamatban lévő projektek

EFOP 1.3.5, EFOP 3.2.4, EFOP 3.3.2,

Népmesepont foglalkozásai

Állatkerti program

Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra (KEVE) program indítása az 1. évfolyamon

Medgyesi Antal 2021. augusztus 30.  

 

 • Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok
 • Digitális kompetenciák fejlesztése – tanári laptopprogramhoz kapcsolódó újabb 30 órás képzés

 

 

 1. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata

 • Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe.
 • 2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség vezetők)
 • Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők)

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:

 • az SZM megbeszélésein
 • szülői értekezleteken
 • nyílt napokon

Az osztályfőnökök:

 • szülői értekezleteken

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:

 • szülői értekezletek
 • fogadó órák
 • egyéni  konzultációk

 

A szülői értekezletek terve:

Értekezlet
dátuma
Az értekezlet célja Felelős
2020. szept. 7-17. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes
2020. november 23. Pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes
2021. febr. 7- február 10. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes

 

A fogadóórák terve:

Fogadóóra
dátuma
Az értekezlet célja Felelős
2020. nov. 23. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona
2021. április 26. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona

 

 • Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok)

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel.

 

 1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

 

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
szeptember az osztályfőnökök adminisztrációs munkája tanügyi dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, e-napló) dokumentum-vizsgálat Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
október  

SNI tanulók beírása

SNI és BTM-es tanulók dokumentációja, vizsgálati kérelmek, kontroll papírok dokumentum-vizsgálat Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
november szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
december a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége egyéni és kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése e-napló, beszámolók dokumentum- vizsgálat Medgyesi Antal,

Kulcsárné Hajmási Ilona

február a 8. osztályos tanulók beiskolázása középiskolai felvételi eljárás belső ellenőrzése dokumentume-lemzés Medgyesi Antal
március szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
április  

objektív mérés

 

fizikai állapotfelmérés a felső tagozaton

mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal
május a kompetenciamérések, objektív, szakszerű lebonyolítása kompetenciamérések mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal