Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaterv

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

A 2. sz. Általános Iskola
 MUNKATERVE a 2018/2019. tanévre

Pécs, 2018. szeptember 12.

Összeállította: Medgyesi Antal
intézményegység-vezető

 

HELYZETELEMZÉS

1.1 Tárgyi feltételeink alakulása

A nyári szünet mindig alkalmat jelent a nagyobb beruházások végrehajtására. A tanév tapasztalatai, a tanév végi értékelés, a kollégák felvetéseinek végiggondolása után marad idő a hangsúlyok végiggondolására, és a munkálatok nyugodt elvégzésére. Legjelentősebb beruházás,  felújítás a három szintes főépület újraszigetelése volt, melyet fenntartónk pályázati támogatással valósított meg.

A tisztasági meszelés minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént

Újból tervezzük szeptemberben a projektorok pormentesítését élettartamuk meghosszabbítása céljából

Teljesítésre került a nyári irodaszer beszerzés, így jó feltételekkel kezdhetjük a tanévet

Tárgyi feltételeink számbavételekor mindenképpen szólnom kell arról a munkáról, melyet évről évre pedagógusainknak köszönhetek. Idén is többen megoldották tantermeik takarítását, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollégám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a fejlesztések sokáig örömmel tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben vannak nyilvántartva, azokat vonalkódos rögzítéssel látták el. Semmit nem lehet kidobni, leselejtezni selejtezési jegyzőkönyv készítése és a fenntartó jóváhagyása nélkül!

1.2 Személyi feltételeink alakulása

Személyi feltételeink tovább javultak, ami garanciát jelent pedagógiai programunk és helyi tantervünk megvalósítására. Az alábbi személyi változások történtek a nyár folyamán:
Tihanyiné Éliás Mária intézményegység-vezető helyettes és Kurucz Katalin tanító felmentését tölti, nő 40 programmal nyugállományba vonul 2018. december 23-tól.

Új kollégáink: Schützenhofer Dénes magyar-média szakos tanár, Seymen Krisztina fizika- informatika szakos tanár.

Személyi változásainkkal kapcsolatos feladatok: Az előző tanévben jelentős lépéseket tettünk az újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. Jól működött az ennek érdekében kialakított mentori rendszer. A munkaközösség vezetők idén is kiemelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.

Két első osztályunk tanítói:

 • 1.a (pici PC) osztály: Gábor Erzsébet osztályfőnök és Péterné Hencz Éva tanító,
 • 1.b (úszó) osztály: Kisbáró Emese osztályfőnök és Albrecht Ágnes tanító.

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei:

 • 5.a osztály: Schützenhofer Dénes magyar szakos tanár
 • 5.b osztály: Reith Róbertné  matematika-fizika-technika szakos tanár.

Az intézmény tanulói adatai (2018. szeptember)

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, tanulószoba: 2 csoport.

Magántanulók száma: 4 fő

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.

SNI tanulók száma és aránya: 47 fő,  12 %

Az étkezők száma 246 fő, ebből az ingyenesen étkező száma: 124 fő, mely az összes étkező 50 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők száma: 74 fő, mely az összes étkező 30 %-a, teljes árat fizetők száma: 48 fő, mely az összes étkező 20%-a.

A 2018/19. tanév helyi rendje

Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal  Szakács Judit 
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00

A tanév helyi rendje

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 5.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Berki Timea,
Garai Dénes
október 19.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) történelem tanárok február 25.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Kulcsárné Hajmási Ilona,
Cser Tibor
március 14. színházterem  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) történelem tanárok április 16.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) történelem tanárok, oszályfőnökök június 4.  

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Őszváró alsós munkaközösségek október 6.  
2. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  
3 Karácsonyi Gála dr. Bodroginé Farkas Piroska dec.18.  
4. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 22.  
5. Anyanyelv Napja Török György febr. 21.  
6. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.11.  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  
2. Szüreti mulatság Kisbáró Emese október 13.  
3. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november  
4. Rotary advent Friss Hajnalka dec. 20.  
5 Farsang Friss Hajnalka, Fürdős Katalin február 12.  
6 Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február  
7. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin, Friss Hajnalka június  
8. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2018. november 16. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása Medgyesi Antal  
2019. február 8. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés Medgyesi Antal  
2019. március 26. nevelőtestületi értekezlet – vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Medgyesi Antal  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2018. 09. 05-13. szülői értekezletek – alsó tagozat Szakács Judit  
2018. 09. 10-13. szülői értekezletek – felső tagozat Szakács Judit  
2019. 01. 29-02. 07. szülői értekezletek Szakács Judit  
2018. 11. 20. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
2019. 04. 30. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák idejeTervezett mérések és vizsgák

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
szorobán 3. évfolyam Nagyváradi Zsuzsanna április közepe
Kyú vizsga 3.,4. évfolyam Gábor Erzsébet,
Albrecht Ágnes,
Nagyváradi Zsuzsanna
március eleje
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok, 
Stier Lászlóné
 
Mozgásjavító Kupa 1-4. évfolyam Stier Lászlóné  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Gábor Erzsébet,
Hegedüs Lajos
 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsó tagozat tanítók  
Könyvtár átal szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel alsó tagozat tanítók  
Úszóverseny a két általános iskolának alsó, felső tagozat testnevelő tanárok  
ANK Futás alsó, felső tagozat osztályfőnökök  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetimereti verseny 4. évfolyam Gábor Erzsébet, 
Nagyváradi Zsuzsanna
május eleje
Orchidea Pangea matematika verseny 3-8. évfolyam matematika tanárok, tanítók  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

 • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
 • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
 • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   
 • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

3. MÉRÉSEK

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mellékletek) szólnak.

Kiemelt mérések:

 1. Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
  Határidő: 2018. szeptember 28.
  Felelős: munkaközösség-vezetők
 2. Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
  Határidő: 2018. szeptember 28.
  Felelős: 1. évf. osztályfőnökei, Gotthardtné Pfeifer Renáta gyógypedagógus
 3. Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon
  Határidő: 2019. május 29.
  Felelős: Szakács Judit 

3.2 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja        

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Ingafutás dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
2. Kézi szorítóerő mérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
3. Helyből távolugrás teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
4. Ütemezett hasizom teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
5. Ütemezett fekvőtámasz teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
6. Törzsemelés teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
7. Hajlékonysági teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  
8. a.) Testtömeg mérése
b.) Testmagasság mérése
c.) Testzsírszázalék mérése
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2019. január 22- 2019. április 30.  

4. SZAKMAI FELADATOK

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel pedagógusok pedagógusok
folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók
folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka használata Schützenhofer Dénes,
Fürdős Katalin, 
Mérei György,
Török György, 
Szakács Judit
pedagógusok, tanulók
december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása dr. Bodroginé Farkas Piroska, tanárok, tanítók szereplők, szülők, tanárok, tanítók, tanulók
március Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé Farkas Piroska, Elter Rita,
Nagy Erzsébet
szereplők
folyamatos Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való felkészülés, országos versenyre készülés Gábor Erzsébet,
Albrecht Ágnes, 
Nagyváradi Zsuzsanna
tanítók, tanulók
április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye Gábor Erzsébet tanítók, tanulók
folyamatos Szakköri foglalkozások tehetséges tanulóknak: kórus, színjátszó, szorobán, rajz, matematika Friss Hajnalka, tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny tanítók tanulók
április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Szakács Judit tanulók
folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, floor-ball  versenyeken való részvétel, versenyek szervezése Garai Dénes,
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Hegedüs Lajos
pedagógusok, tanulók
folyamatos Városismereti vetélkedők osztályfőnökök, szaktanárok tanulók
folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel pedagógusok, testnevelők tanulók
folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre (7-8. osztályos tanulók) Kulcsárné Hajmási Ilona 7-8. oszt. tanulók
folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való részvétel alsós tanítók, magyarosok alsó tagozaton
folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Török György, Mérei György 5-6. oszt. tanulók
folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé Farkas Piroska Felsős tanulók
folyamatos Színjátszó fesztiválra való felkészítés Fürdős Katalin Színjátszó csoport
január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök
folyamatos Mozgásjavító kupán való részvétel Stier Lászlóné, Détári Zita Mozgáskorlátozott tanulók
május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Gábor Erzsébet Tanítók, tanulók
június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, tanárok, tanítók szereplők, szülők,  tanulók

4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
 

folyamatos

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanulók szöveges értékelése

gyógypedagógus, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, 
tanítók,
Szakács Judit
tanulók,
tanítók, 
szaktanárok
folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló módszerekkel matematika és anyanyelv szakos tanárok felsős tanulók
folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése munkaközösség-vezetők tantestület
folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden tantárgy keretében munkaközösség vezetők, 
iskolavezetés
tantestület, 
tanulók
november-február a korábbi és a 2017-18. évi országos kompetencia-mérések és a 2018. évi idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomkövetés 6 –8. évfolyam feladatainak értékelése: 
Pintér László int.vez. helyettes, 
humán-, reál-, és idegen nyelvi munkaközösségek
tantestület, 
tanulók
május Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek,
idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. évfolyamokon
Szakács Judit, munkaközösség- vezetők tanítók, 
tanárok

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió program megvalósítása Nagyváradi Zsuzsanna,  alsó tagozatos osztályok
folyamatos Zöldműves klub kézműves foglalkozások Nagyváradi Zsuzsanna !.b
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése tanítók, tanárok minden tanuló
folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók
folyamatos Részvétel környezetvédelmi szervezetek programjain, kapcsolattartás ÖKO iskolákkal, óvodákkal tanítók, tanárok minden tanuló
szeptember Autómentes nap tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr,
Szakács Judit 
tanulók
folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása, Plakátverseny Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók
október Őszváró rendezvény a nagy csoportos óvodások és szüleik részvételével tanítók óvodások, tanulók
november vége KRESZ-totó kitöltése, Egyedül is közlekedem Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett tanulók
folyamatos Energiatakarékosságra nevelés Technika tanárok tanulók
folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés Friss Hajnalka,
Szakács Judit
tanulók, nevelőtestület
folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – kerékpáros közlekedési verseny Nagyváradi Zsuzsanna,
Kulcsárné Hajmási Ilona
 tanulók
folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmentes használata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben Kulcsárné Hajmási Ilona,
dr. Szávainé Bizó Gyöngyi,
tanítók, tanárok
tanulók
folyamatos Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósítása Gábor Erzsébet,
Nagyváradi Zsuzsanna
pedagógusok, tanulók
március 22. Víz Világnapja iskolavezetés tanulók
folyamatos BIOKOM rendezvényeken való részvétel érintett pedagógusok, külsős szakemberek tanulók
április 23. Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz csatlakozó rendezvények szervezése Gábor Erzsébet, Szakács Judit,
Fürdős Katalin
tanulók
június A lakóhely közelében található természeti  és épített környezet megismerése, tanulmányi kirándulások szervezése a Környezetvédelmi Világnap jegyében osztályfőnökök, tanárok minden osztály
június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok:

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók
folyamatos iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való részvétel iskolavezetés tanulók
folyamatos Testünk, életműködésünk témakörben védőnői órák tartása védőnő tanulók
október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Szakács Judit Felső tagozat
november „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, Sportegység SNI tanulók
folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók, nevelőtestület
március Egészségügyi felvilágosító óra 8. osztályosoknak Szakács Judit 8. osztályok

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
októbertől Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból Kulcsárné Hajmási Ilona, 
Török György,
Ignácz György
8. oszt. tanulók
november  „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, Sportegység mozgássérült és ép tanulók
folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása osztályfőnökök, gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerülése érdekében gyógypedagógusok, Szakács Judit  tanulók, pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó programokon való részvételre gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta, Stier Lászlóné, 
Szakács Judit, 
osztályfőnökök
érintett tanulók
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak tovább érettségit adó iskolatípusban Szakács Judit, osztályfőnökök,
Ignácz György
érintett tanulók
folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak,
tehetséges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába
osztályfőnökök érintett tanulók
2019. tavasz Részvétel Erzsébet táborokban érdeklődő pedagógusok érintett tanulók

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
2018. szept.

2019. jún.

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, intézkedési terv
Kontrollmérés
gyógypedagógus,
Pintér László int.vez. helyettes
első osztályos tanítók és tanulók
szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus mérése: magyar, matematika – intézkedési terv Kulcsárné Hajmási Ilona,
Schützenhofer Dénes,
Török György
5. évfolyam tanulói
okt. 19. formanyomtatványon jelezni a mérés során kiszűrt tanulókat Szakács Judit tanítók, 
fejlesztőped.
2019. január Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es tanulókról félévi tapasztalatok összegzése gyógypedagógus tanítók, tanárok
2019. január 22-április 30. Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné Várhelyi
Piroska, Garai Dénes,
Gaál Tamás
tanulók
december

2019. 05.

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon lebonyolításának előkészítése, KIR átnézése Szakács Judit  6-8. évf. tanítói, tanárai
2019. máj. idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon Szakács Judit,
Török György,
Kulcsárné Hajmási Ilona
tanulók, tanítók, tanárok

4.7 Programjaink a környező óvodákkal

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
október 6. Őszváró nagycsoportos ovisok  és szüleik meghívásával

Gyümölcs- és teakóstoló, terméskiállítás, kukoricamorzsolás, célba dobás, kreatív tevékenységek

Szakács Judit,
leendő elsős  tanítók, Medgyesi Antal
óvodások

 

 

november végétől SULIVÁRÓ program meghirdetése óvodásoknak iskolavezetés óvodások
november végétől
2019. március
Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalkozások,  szombati úszások – érdeklődő óvodásoknak és szüleiknek

Nyílt tanítási nap

leendő elsős tanító
Garai Dénes, Gaál Tamás,Medgyesi Antal 
óvodások,
alsós tanulók 

4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problémás esetekben iskolapszichológus tanulók
folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának nyomon követése gyógypedagógus, igazgatóhelyettes, 
osztályfőnökök
 Stier Lászlóné

tanulók

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok nyomon követése gyógypedagógus, igazgató.helyettes, 
osztályfőnökök
tanulók,

gyógypedagógus

folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók
folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henrietta, 
Szakács Judit,
osztályfőnökök
tanulók
folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök  
folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjaival, 
Gyermekjóléti Szolgálat
Dománé Lázár Henrietta  
folyamatos, heti rendszerességgel Fiatal Párducok Klubja:
az osztályokban peremhelyzeten lévő gyerekeknek
Dománé Lázár Henrietta, iskolapszichológus, gyógypedagógus tanulók
folyamatos, havi rendszerességgel Szülői Klub:
tanulási problémákkal küzdő gyermeket nevelő családoknak
Dománé Lázár Henrietta,
Stier Lászlóné
szülők
folyamatos A gyermekvédelmi bázissal kapcsolat erősítése osztályfőnökök  

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

  feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató
 

Folyamatban lévő projektek

EFOP 1.3.5,
EFOP 1.9.4,
EFOP 3.2.4,
EFOP 3.3.2,
EFOP 3.3.4-17 Népmese Pont a Kultúra Városában,EFOP 3.3.6-17 Mecseki Természettudományos Élményközpont fejlesztése

Manna Élménytábor

Medgyesi Antal 2019. augusztus 30.  
Benyújtásra tervezett pályázatok NTP-FTP Dománé Lázár Henrietta, gyógypedagógus    

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok

Digitális kompetenciák fejlesztése – tanári laptopprogramhoz kapcsolódó 30 órás képzés

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata

Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe.

2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség vezetők)

Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők)

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

 • Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:
 • az SZM megbeszélésein
 • szülői értekezleteken
 • nyílt napokon

Az osztályfőnökök:

szülői értekezleteken

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:

 • szülői értekezletek
 • fogadó órák
 • egyéni  konzulzációk

A szülői értekezletek terve:

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja Felelős
2018. szept. 5-13. Általános szülői értekezlet Szakács Judit
2019. jan. 29- február 7. Általános szülői értekezlet Szakács Judit 

A fogadóórák terve:

Fogadóóra dátuma Az értekezlet célja Felelős
2018. nov. 20. Általános fogadóóra Szakács Judit
2019. április 30. Általános fogadóóra Szakács Judit

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2018. december 12., és 2019. március 6. nap.

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok)

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
szeptember az osztályfőnökök adminisztrációs munkája tanügyi dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, e-napló) dokumentum-vizsgálat Szakács Judit,
Medgyesi Antal, 
október  

SNI tanulók beírása

SNI és BTM-es tanulók dokumentációja, vizsgálati kérelmek, kontroll papírok dokumentum-vizsgálat Szakács Judit, Medgyesi Antal
november szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Szakács Judit
december a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége egyéni és kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Szakács Judit
január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése e-napló, beszámolók dokumentum- vizsgálat Medgyesi Antal, 
Szakács Judit
február a 8. osztályos tanulók beiskolázása középiskolai felvételi eljárás belső ellenőrzése dokumentume-lemzés Medgyesi Antal
március szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Szakács Judit
április objektív mérés fizikai állapotfelmérés a felső tagozaton mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal
május a kompetenciamérések, objektív, szakszerű lebonyolítása kompetenciamérések mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal

Mellékletek

 1. melléklet: A pedagógusok megbízásai, az ellátott feladatok
 2. melléklet: alsós matematika munkaközösség munkaterve
 3. melléklet: alsós magyar munkaközösség munkaterve
 4. melléklet: felsős társadalomismeretek munkaközösség munkaterve
 5. melléklet: felsős reál munkaközösség munkaterve
 6. melléklet: idegen nyelvi munkaközösség munkaterve
 7. melléklet: mozgáskorlátozott tanulóink oktatása, nevelése
 8. melléklet: diákönkormányzat munkaterve
 9. melléklet: éves önértékelési terv
 10. számú melléklet

A pedagógusok megbízásai, az ellátott feladatok

1. Albrecht Ágnes  

22,5

    felkészülés, értékelés, adminisztráció, osztályfőnöki  munka, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi feladatok, eseti helyettesítés
2. Berki Timea 25 osztályfőnök (2 óra kedvezmény)   felkészülés, értékelés, adminisztráció, osztályfőnöki  munka,  szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet,  esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi feladatok, eseti helyettesítés, szertár karbantartás
3. Dr. Bodroginé Farkas Piroska 26 osztályfőnök,
mk. vezető
(4 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, mk. vezetés, szülői ért, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, szakmai programok kidolgozása, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
4. Cser Tibor 23 osztályfőnök 
(2 óra kedvezmény)
szakszervezet felkészülés, értékelés, adminisztráció, osztályfőnöki  munka, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet,  esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés, szertár karbantartás
5. Gálosi Tímea 22,5     felkészülés, értékelés, adminisztráció, munka, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés
6. Dr. Fábiánné Várhelyi Piroska 22     felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás,értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
7. Friss Hajnalka 22 Diákönkormányzatot segítő tanár,  
(1 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, DÖK, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
8. Fürdős Katalin Zsuzsanna 25 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, osztályfőnöki  munka, szülői értekezlet,fogadóóra,kapcsolattartás; értekezlet;  esetmegbeszélés, iskolai rendezvények; felügyelet; gyermekvédelmi fel.; eseti helyettesítés; szertár karbantartás
9. Gaál Tamás 22     felkészülés, értékelés; adminisztráció;  fogadóóra, kapcsolattartás; értekezlet; esetmegbeszélés; iskolai rendezvények; felügyelet; eseti helyettesítés;
10. Gábor Erzsébet 24 mk. vezető
(2 óra kedvezmény)
mérési koordinátor felkészülés, értékelés; adminisztráció;  mk. vezetés; szülői ért, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, intézményfejlesztés, szakmai programok kidolgozása, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
11. Garai Dénes 24 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció,   fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet,  esetmegbeszélés, iskolai rendezvények,  felügyelet, eseti helyettesítés, oszt. főnöki munka
12. Gelencsér Eszter 23     felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés,
13. Hegedüs Lajos 24,5 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció,osztályfőnöki  munka, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés
14. Horváth Andrea 2     felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
15. Horváthné Rónai Éva 25 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, osztályfőnöki  munka, szülői értekezlet, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet,  gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés
16. Kapus Eszter 22     felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
17. Kisbáró Emese 25 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, intézményfejlesztés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel.,SZM, 
eseti helyettesítés
18. Kulcsárné Hajmási Ilona 26 osztályfőnök,
mk. vezető
(3 óra kedvezmény)
Honlap koordinátor, 
mérési koordinátor
felkészülés, értékelés, adminisztráció,  mk. vezetése, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet; esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, 
eseti helyettesítés, szertár karbantartás
19. Medgyesi Antal 6   intézményegység-vezető felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
20. Mérei György 23     felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés
21. Molnár Andrea 23,5 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, mk. vezetés, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés,  iskolai rendezvények, felügyelet, 
eseti helyettesítés
22. Nagy Erzsébet 20   KT adminisztráció, KT,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés,
23. Nagyváradi Zsuzsanna 25 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői értekezlet, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés,  szakmai programok kidolgozása, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
24. Péterné Hencz Éva 22,5     felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés, szertár karbantartás
25. Pálfiné Deli Ildikó 23,5 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői értekezlet, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
26. Reith Róbertné 24 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés, szertár karbantartás
27. Ritter Attiláné 18   mesterpedagógus felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet; eseti helyettesítés;
28. Schützenhofer Dénes 24 osztályfőnök
(2 óra kedvezmény)
  felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői értekezlet, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
29. Seymen Krisztina 20   gyakornok felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés, szertár karbantartás
30. Stier Lászlóné 24    szomatopedógus felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, intézményfejlesztés, szakmai programok kidolgozása, iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
31. Szakács Judit 6   intézményegségvezető-helyettes felkészülés, értékelés, adminisztráció, szülői ért., fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés
32. Szávainé Bizó Gyöngyi 23     felkészülés, értékelés, adminisztráció, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, 
iskolai rendezvények, felügyelet, eseti helyettesítés, szertár karbantartás
33. Török György 10 mk. vezető
(2 óra kedvezmény)
mérési koordinátor felkészülés, értékelés, adminisztráció, mk. vezetés, szülői értekezlet, fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, iskolai rendezvények, felügyelet, gyermekvédelmi fel., eseti helyettesítés
34. Gotthardtné Pfeifer Renáta 24 gyógypedagógus mérési koordinátor felkészülés, értékelés, adminisztráció,  fogadóóra, kapcsolattartás, értekezlet, esetmegbeszélés, szakmai programok kidolgozása, iskolai rendezvények, felügyelet
 1. számú melléklet

Matematika és környezetismeret munkaközösség éves munkaterve

2018/2019.

összeállította: Gábor Erzsébet munkaközösség-vezető

Munkaközösség tagjai:

Albrecht Ágnes
Gábor Erzsébet
Gálosi Tímea
Hegedüs Lajos
Molnár Andrea
Nagyváradi Zsuzsanna
Pálfiné Deli Ildikó

Célkitűzéseink

Tantárgyaink tanítása során kiemelt figyelmet fordítunk a tantárgyi követelményekre, az életkori sajátosságokra, az egyéni képességek kibontakoztatására.

A matematika tantárgy keretében kiemelt jelentőségű az alapműveletek elsajátítása.  Ennek érdekében fontosnak tartjuk a fejlesztést, felzárkóztatást.

Az egyéni képességek kibontakoztatásában hangsúlyt fektetünk a tanulók logikai készségének, összefüggéslátásának fejlesztésére, melyet órai differenciálás, tehetséggondozó foglalkozás, valamint szakköri tevékenység útján valósítunk meg.

A tananyagot gyakorlati tapasztalatszerzés útján, eszközhasználattal, változatos munkaformákkal, módszerekkel, az internet általi lehetőségekkel (interaktív tábla) igyekszünk szemléletessé, élményszerűvé tenni.

Matematika

időpont feladat felelős résztvevők
szeptember közepe tanmenetek elkészítése, átdolgozása iskolavezetés

tanítók

 
szeptember tehetséggondozás beindítása iskolavezetés
munkaközösségvezető
tanulók
szept. okt. Elsősök DIFER vizsgálata fejlesztő pedagógus tanulók, tanítók
szeptember felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások beindítása tanítók, fejlesztő pedagógus tanulók
folyamatos interaktív tábla, internet használata tanórákon iskolavezetés, 
informatikusok
tanulók. tanítók
folyamatos Felkészítés szorobán versenyre és minősítőre tanítók tanulók
november eleje (havi 1 alkalom) Suliváró foglalkozások beindítása, megszervezése iskolavezetés tanítók, óvónők, gyerekek, szülők
kijelölt időpontban nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
január félévi felmérések, értékelések tanítók tanulók, szülők
folyamatos bemutató órákon, továbbképzéseken való részvétel iskolavezetés,
mk-vezető
tanítók
február Orchidea Pangea Matematikaverseny 3.4. évfolyam munkaköz. vezető 3-4. osztályos tanulók
március nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
március eleje nevezés és részvétel a területi és minősítő szorobán versenyre munkaköz. vez. tanítók, tanulók
március vége a 2. évfolyamosok iskolai versenye munkaköz. vez., 
Hegedüs Lajos
2. osztályos tanulók
április eleje területi szorobánverseny, 
kyú vizsga
munkaköz. vezető tanítók, tanulók
április közepe Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye – szervezés, lebonyolítás munkaköz. vez.

Hegedüs Lajos

tanítók, tanulók
május utolsó hete iskolai számolási verseny

1. évfolyamon

munkaköz. vez. tanítók,1.osztályos tanulók
május vége felmérések egyeztetése munkaköz. vez tanítók
június év végi felmérések, értékelések tanítók tanítók, tanulók, szülők

Környezetismeret

időpont feladat felelős résztvevők
szeptember közepe tanmenetek elkészítése, átdolgozása iskolavezetés, 
tanítók
 
évente több alkalommal papírgyűjtésben való aktív részvétel Friss Hajnalka tanítók, tanulók, szülők
folyamatos ruhagyűjtési akcióban való részvétel iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
havonta 1 alkalom Lépj! Városi környezeti nevelési program folytatása tanítók, ÖKO munkatárs 2-3. évfolyam tanulói
évi 3 alkalom Lépj! Városi környezeti nevelési programmal ismerkedés tanítók, ÖKO munkatárs 1. évfolyam tanulói
október 4. Állatok napja tanítók tanulók
október 6. Őszváró családi programon való aktív részvétel iskolavezetés tanítók, tanulók, óvodások, szülők
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése. (Őszváró, Farsang…) munkaköz. vezetők tanítók, tanulók
folyamatos Részvétel rendkívüli tanórákon, környezetvédelmi szervezetek programjain iskolavezetés

munkaköz.-vezető

tanítók, tanulók
folyamatos osztályteremben növények gondozása tanító, takarító tanulók
kijelölt időpontban nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
folyamatos interaktív tábla, tananyag használata tanórákon iskolavezetés

informatikusok

tanulók. tanítók
október közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása, KRESZ-FESZT rendezvényen való részvétel munkaköz. vez. tanítók, tanulók
folyamatos egészségneveléssel kapcsolatos ismeretek, foglalkozások tartása védőnő tanítók, tanulók, gimnazisták
folyamatos fogászati szűrések, orvosi vizsgálatok orvosok, védőnő tanítók, tanulók
folyamatos hajellenőrzések védőnő tanítók, tanulók, szülők
november vége madáretetők gondozása tanító tanulók, szülők
január félévi felmérések, értékelések tanító tanulók, szülők
folyamatos bemutató órákon, továbbképzéseken való részvétel iskolavezetés tanítók
március közepe Egyedül is közlekedem városi rajzpályázaton való részvétel: közlekedési ismeretek, táblák, szabályok megrajzolása tanítók tanulók
március 22. Víz Világnapja tanítók  tanulók
április 22. Föld Napja tanítók  tanulók
április vége, május eleje városi környezetversenyen való részvétel munkaköz.-vezető, 3.4. osztályos tanítók tanítók, 3. 4. osztályos tanulók
június 5. Környezetvédelmi Világnap iskolavezetés tanítók, tanulók
június eleje A gyerekek lakóhelyének közelében található természeti értékek megismerése: év végi tanulmányi kirándulások iskolavezetés, osztályfőnökök tanítók, tanulók, szülők
június első hete egészségnevelési napon való részvétel iskolavezetés, védőnő tanítók, tanulók
június év végi felmérések, értékelések tanítók tanítók, tanulók, szülők
 1. számú melléklet

Magyar és művészeti munkaközösség éves munkaterve
2018/2019

összeállította: Ritter Attiláné

munkaközösség-vezető

Tárgyi feltételek

Interaktív tananyag:

Minden alsós osztályba telepítésre került a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz tartozó interaktív tananyag. Ének-zene tantárgyhoz évek óta nem kapunk a kiadótól jogosultságot az interaktív anyag használatához, mivel ehhez a tantárgyhoz nem rendelünk tankönyveket, hanem tartós tankönyvként adjuk tovább a következő évfolyamnak.

Kiemelt feladatok

Tanév eleji első feladataink egyike a tanmenetek elkészítése, hiszen oktató munkánk alapvetően fontos jellemzője a tervszerűség. A gyermekek életkori sajátosságait figyelembe véve kiemelt figyelmet fordítunk a fejlesztésre, felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, tantárgyi követelményekre.
Továbbra is szeretnénk a könyvtárral kialakított jó kapcsolatot megtartani, rendszeresen részt venni a foglalkozásaikon mind a könyvtárban, mind a fonotékában.
A Művelődési Ház rendezvényein (kiállítás, színházi előadás, koncert) – a korábbi évekhez hasonlóan- továbbra is rendszeresen szeretnénk részt venni tanulóinkkal. Ezek az előadások nagyon jó lehetőséget biztosítanak arra, hogy a külön anyagi terhet jelentő városi rendezvények helyett, helyben jussanak élményhez gyermekeink.
Az idei tanévben – ahogy tavaly is – , szintén meghirdetésre kerültek a kedvezményes gyermekbérletek.
Művészeti tantárgyak (rajz, technika) esetében minden lehetséges módon teret adunk a gyermekek önkifejezési vágyának. Rendszeresen veszünk részt rajzpályázatokon. A tanórák, a gyermekek munkáinak, tevékenységeinek tervezése során külön gondot fordítunk arra, hogy Örökös Ökoiskola lévén olyan újrahasznosított anyagokat használjunk, amelyekkel hozzájárulunk a gyermekek környezettudatos világképének kialakításához.

Munkaterv a 2018/19-es tanévre

Magyar

időpont feladat felelős résztvevők
2018. szeptember közepe Tanmenetek elkészítése, átdolgozása iskolavezetés
tanítók
 
2018. szeptember Tehetséggondozás beindítása iskolavezetés
tanítók
mk. vezető
tanulók
2018. szeptember Elsősök DIFER vizsgálata fejlesztőpedagógus tanulók, tanítók
2018. szeptember Felzárkóztató, fejlesztő foglalkozások beindítása tanítók, fejlesztő pedagógus tanulók
folyamatos Interaktív tábla, tananyag használata tanórákon iskolavezetés
informatikusok
tanulók. tanítók
folyamatos Módszertani kultúra fejlesztése: iskolavezetés
mk. vezető
tanítók
tanulók
folyamatos Könyvtári foglalkozások tervezése, programjaikon való részvétel könyvtári munkatársak
tanítók
 
folyamatos Tanulók nevezése tanulmányi versenyekre (levelezős – pl. Bendegúz) tanítók tanulók
folyamatos Szakmai munka nyomonkövetése – óralátogatások igazgató, igazgatóhelyettes, mk. vezető tanítók
2018. november Suliváró foglalkozások beindítása, megszervezése iskolavezetés tanítók, óvónők, gyerekek, szülők
2018. november Nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
2019. január Félévi felmérések,
félévkor elsős tanulók szöveges értékelése, 2-3-4. évfolyamon osztályzattal történő értékelések
tanítók tanulók, szülők
2019. március Nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
2019. április Költészet napi versmondó verseny meghirdetése,
tanulók felkészítéseSzépíró verseny évfolyamonként
mk. vezető tanítók, tanulók
2019. május Anyák napi megemlékezés osztályszinten tanítók tanítók, tanulók, szülők
2019. május Tanév végi felmérések egyeztetése, 
év végi felmérések, elsős tanulók szöveges értékelése, 2-3-4. évfolyamon osztályzattal történő értékelések
mk. vezető tanítók
2019. június Osztálykirándulások
Tanévzáró ünnepély
iskolavezetés
tanítók
tanítók, tanulók, szülők

Művészet

időpont feladat felelős résztvevők
2018. szeptember közepe Tanmenetek elkészítése, átdolgozása iskolavezetés
tanítók
 
folyamatos Ökováros-Ökorégió
Alapítvány 
tanítók Ökováros-Ökorégió munkatársai, 
tanítók, 
tanulók
2018. október Őszváró iskolai programon való aktív részvétel iskolavezetés tanítók, óvónők, nagycsoportos óvodások
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése.

/Őszváró, Mikulás, karácsony, farsang…/

mk.vezető tanítók, tanulók
folyamatos Művelődési Ház rendezvényein (kiállítás, színház, koncert) való részvétel tanítók tanítók, tanulók
folyamatos Rajzpályázatokon való részvétel tanítók tanítók, tanulók
2018. november Nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
2018. december Készülődés az ünnepekre:
Mikulás, karácsony
iskolavezetés
tanítók
tanítók, tanulók
2019. január Félévi felmérések, értékelések tanító tanulók, szülők
2019. február Készülődés a farsangra iskolavezetés, tanítók tanítók, tanulók
2019. március Nyílt tanítási napok iskolavezetés tanítók, tanulók, szülők
2019. június első hete Egészségnevelési napon való részvétel iskolavezetés, védőnő tanítók, tanulók
2019. június Osztálykirándulások
Tanévzáró ünnepély
tanítók tanítók, tanulók, szülők
 1. számú melléklet

A felsős humán munkaközösség

munkaterve a 2018/2019-es tanévre

Munkaközösségünk tagjai:

Friss Hajnalka,
Fürdős Katalin,
Mérei György,
Schützenhofer Dénes, 
Török György

Készítette: Török György munkaközösség-vezető

Célok és feladatok

A szövegértés és szövegalkotás területén gyermekeink praktikus tudás és képesség birtokába való juttatása az elsődleges cél. Az eddigi tapasztalatok, tanulságok alapján mindenképp szükség lesz olyan feladatok (a tantervi irodalmi szövegek mellett napilapok, folyóiratok cikkeinek, a mindennapi életben használatos tájékoztató szövegeknek / útmutatók, használati utasítások, különböző ismertetések stb. / a feldolgozására gondolunk) végeztetésére, gyakoroltatására, melyek a szövegértés és szövegalkotás képességét gyakorlatiassá, életszerűvé teszik. Lelkiismeretes, alapos munkával, a korábbi évek tapasztalataira alapozva készítjük fel a kompetenciamérésre a 6. és a 8. évfolyam tanulóit. Törekszünk arra, hogy az eredmények a korábbi éveknél jobbak legyenek, a biztos javulás reményében nyújtunk támogatást más szakos kollégáinknak, hogy óráikon a szövegértés természetes gyakorlattá váljon.

Az írástechnika folyamatos továbbfejlesztésére van szükség, melynek eszközei pl. az olv. napló készíttetése, elbeszélő fogalmazások irattatása, tollbamondás rendszeres írattatása és elemzése, értékelése, a vázlatkészítés gyakoroltatása, a szemléletes nyelvi eszközök alkalmaztatása. Mindeközben hangsúlyt fektetünk a helyesírásra, melynek eredményessége érdekében tanórán kívül a tanulók többségét is megmozgató, több fordulóból álló anyanyelvi vetélkedőt szervezünk.

Az olvasóvá nevelés kérdésében komoly harcot kell továbbra is vívnunk az alakuló, ostromló fogyasztói kultúrával. A tartalmas, megragadó könyvajánlás (kortársi és nevelői), és bemutatás lehetőségeivel élni fogunk. Ezenközben természetesen a médiumok szerepéről reális képet szükséges festenünk, ki kell aknáznunk, kulturális tőkévé kell tennünk előnyeit, miközben káros hatásaitól meg kell óvnunk gyermekeinket, de legalábbis hozzá kell járulnunk, hogy a média által oly sokszor produkált színvonaltalanság, leegyszerűsítettség legyen a mérce. Ez ügy érdekében tanulóink szülei is fontos partnereink.

 Hatékonyabb, eredményesebb tanulás érdekében a könyvtári munka (forrásfeldolgozás, anyaggyűjtés, anyagrendezés, könyvtári tapasztalatszerzés a szak- és ismeretterjesztő irodalom használatában) lehetőségeit kihasználva érvényesítjük komplex intézményi adottságainkat. A könyvtár éves programját figyelembe véve alakítjuk, szervezzük e tevékenységkörrel kapcsolatos teendőinket.

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása égetően fontos feladat. Szituációs játékok és helyzetgyakorlatok segítenek ezen a területen bennünket céljaink megvalósulásában. A mindennapi nevelői munkában is, a tananyag elsajátíttatása közben is szembeállítható a választékos és igényes beszéd hasznossága és eredményessége az egyszerűség köntösébe bújt, erőszakosan “nyomuló” igénytelenséggel.

A tovább tanuló nyolcadikosok részére felzárkóztató, felkészítő foglalkozásokat tartunk abban reménykedve, hogy eredményesebb lesz gyermekeink helytállása a középiskolákban. A felzárkóztatás, fejlesztés elsődleges célja a különböző adottságokból eredő hátrányok csökkentése. A tanórai differenciálás is ezt a célt hivatott szolgálni. A tanév során végzett méréseink, az abból leszűrhető tanulságok a mind hatékonyabb munkánkból eredő érdekeinket kell, hogy szolgálják.

Az év elején megtartott „teljes” munkaközösségi megbeszélésen kívül félévkor és a tanév vége felé közeledve (A részeredmények vizsgálatáért, a további feladatok meghatározásáért) mindenképpen „teljes ülést” rendezünk. A többi esetben alkalmi, szakmai érdekeltségi körön belül maradva tartunk munkaközösségi megbeszélést.

A tanév elején összesített táblázatba gyűjtjük a szakvéleménnyel rendelkező tanulók névsorát, hogy kezdettől a megfelelő, a szükséges mértékű, megkülönböztetett bánásmóddal segítsük haladásukat.

Feladatterv 

Esemény, rendezvény Időpont Felelős, felelősök
Ötödik osztályos felmérők 2018. 09. 22. Magyartanárok, Mérei Gy., Schützenhofer D.
Emlékezés aradi vértanúkra 2018. 10. 06. Történelemtanárok, osztályfőnökök, Mérei, Török
Emlékezés 1956. okt. 23-ra 2018. 10. 23. Történelemtanárok, osztályfőnökök
Karácsonyi műsor 2018. 12. 21. Friss H.
8-os felvételi felkészítés 2018. 01-ig Magyartanárok
Anyanyelvi vetélkedő (évf.) 2019. január Magyartanárok
Emlékezés március 15-re 2019. 03. 15. Magyartanárok, osztályfőnökök
Versünnep, a költészet napja 2019. 04. 11. Magyartanárok
Kompetenciamérés 2019. 05. 29. Magyartanárok
Bemutatkozik a kettes iskola 2019. 05. 27. Friss H., Fürdős K.
A nemzeti összetartozás napja 2013. 06. 03. Történelemtanárok, osztályfőnökök
Tanévzáró ünnepély 2013. 06. 17. Friss H.

 

Szakköreink:

– Színjátszó (Fürdős Katalin)

– Énekkar (Friss Hajnalka)

5.számú melléklet

Felső tagozat reál munkaközösség

 munkaterve

a 2018/19-es tanévre

A munkaközösség tagjai:

 • Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, technika, informatika, 7.a of.)
 • Berki Timea (matematika, informatika, 8.a of.)
 • Reith Róbertné(matematika, technika 5.b of.)
 • Seymen Krisztina (fizika, informatika)
 • Cser Tibor (természetismeret, biológia, földrajz, 7.b of.))
 • Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi (matematika, kémia)

Készítette: Kulcsárné Hajmási Ilona

Matematika

5.a Reith Róbertné Berki Timea 4 óra
5.b Reith Róbertné Berki Timea 4 óra
6.a Kulcsárné Hajmási Ilona Reith Róbertné 4 óra
6.b Kulcsárné Hajmási Ilona Reith Róbertné 4 óra
7.a Kulcsárné Hajmási Ilona Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi 3 óra
7.b Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi Berki Timea 3 óra
8.a Berki Timea Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi 4 óra
8.b Berki Timea Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi 4 óra

Természetismeret:

 1. 6. évfolyamon 2-2 óra van. Mindenkit Cser Tibor tanít.

Fizika

 1. évfolyamon 2 óra van. Mindenkit Seymen Krisztina tanít.
 2. évfolyamon 1 óra van. Mindenkit Seymen Krisztina tanít.

Kémia

 1. évfolyamon 1 óra van. Mindenkit dr. Szávainé Bizó Gyöngyi tanít.
 2. évfolyam 2 óra van. Mindenkit dr. Szávainé Bizó Gyöngyi tanít.

Biológia, földrajz

 1. 8. évfolyamon 1,5-1,5 óra van. Mindenkit Cser Tibor tanít.

Informatika

1.a 2.a 6.a 6.b 7.a 7.b 8.a 8.b
Kulcsárné

Seymen K.

Kulcsárné

Seymen K.

Kulcsárné

Seymen K.

Kulcsárné

Seymen K.

Kulcsárné

Kulcsárné

Kulcsárné

Berki T.

Berki T.

Seymen K.

Berki T.

Seymen K.

1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

Technika

5.a 5.a 6.a 6.b 7.a 7.b
Kulcsárné

Reith Róbertné

Kulcsárné

Reith Róbertné

Kulcsárné

Reith Róbertné

Kulcsárné

Reith Róbertné

Szávainé

Reith Róbertné

Reith Róbertné

Szávainé

1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra 1 óra

Eseménynaptár:

Augusztus:

Munkaközösségi megbeszélés, a munkaterv összeállítása.

Szeptember:

Megbeszélés a 4. évfolyam tanáraival az alsós felsős átmenet megkönnyítésére.

A tanulószoba programjának kialakítása, kéréseink, elvárásaink

Versenynaptár áttekintése

Tanmenetek elkészítése

szeptember 10 diagnosztizáló mérés az 5. évfolyamon (Kulcsárné Hajmási Ilona, Berki Timea, Reith Róbertné) értékelés után a csoportbontások elkészítése

szeptember 19. papírgyűjtés (Berki Tímea)

szeptember 28. Euroskills Budapest (Cser Tibor , Kulcsárné Hajmási Ilona )

felszerelésjegyzék készítése

EDIA elsős iskolakezdő mérés (Kulcsárné Hajmási Ilona, Seymen Krisztina) (egérhasználat és iskolakészültség tesztek (1.a)

Október:

diagnosztizáló ellenőrzése(újra iratása)

teremdiszítés

November:

eDIA nagyterületmérések (matematika, természettudomány és olvasás)

December:

Jelentkezés a központi felvételi vizsgára. (Berki Timea, Seymen Krisztina)

Karácsonyváró foglalkozást tartunk az 7.a és a 7. b tanulóinak ( Cser Tibor, Kulcsárné Hajmási Ilona, Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi)

Január:

Munkaközösségi megbeszélés

eDIA nagyterületmérések (matematika, természettudomány és olvasás)

Február:

szakmaismereti versenyeken való részvétel

Lángossütés a farsangra.

Március:

Orchidea-Pangea Országos Tehetségkutató Matematika Verseny (Kulcsárné Hajmási Ilona)

“Ki a mester két keréken verseny?” (Kulcsárné Hajmási Ilona, Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi, Reith Róbertné)

Március 15. ünnepség ((Kulcsárné Hajmási Ilona, Cser Tibor, Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi)

Április:

tankönyvrendelés

Kerékpáros verseny nagyok KRESZ PARK

Próba kompetenciamérés

TESCO-s rendezvény 5. évfolyam menjen el!!!!!!!!!!!!(Reith Róbertné, Kulcsárné Hajmási Ilona)

eDIA gondolkodási képességek mérésére fókuszáló mérés (induktív gondolkodás, kombinatív gondolkodás, problémamegoldó képesség, internetes információkeresési hatékonyság, munkamemória);

Május:

Iskolai papírgyűjtés

Kompetenciamérés, tanulói adatlapok összegyűjtése,a feladatlapok fénymásolása ????, javítása

eDIA nagyterületmérések (matematika, természettudomány és olvasás).

Június:

Tanulmányi kirándulás (Reith Róbertné, Berki Timea, Cser Tibor, Kulcsárné Hajmási Ilona, dr. Szávainé Bizó Gyöngyi)

Egészségnapot szervez a munkaközösségünk.

Ismét csinálunk KRESZ pályát a negyedikeseknek a nyolcadikosokkal.

Pedagógusnap

Ballagás (Kulcsárné Hajmási Ilona, Cser Tibor, Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi)

Kiemelt feladatunknak tekintjük

A kompetenciamérés és a felvételi eredményeinek javítását. Ezért a 8. évfolyamon a felvételi időpontjáig a 4 óra egyikén felvételi feladatokkal foglalkozunk, majd a felvételi után a kompetenciamérésre készülünk az előző évi eredmények kiértékelésének figyelembevételével (Kulcsárné Hajmási Ilona) Matematika órák közül egyen rendszeresen ezeknek a feladattípusoknak a gyakorlásával foglalkozunk.

Élünk a felkínált lehetőséggel, hogy Pintér László (mint mérésügyi szakember) megosztja velünk ismereteit, ötleteit a kompetenciaméréssel kapcsolatban.

Próba kompetenciamérést csinálunk áprilisban.

A felszereléshiány, házifeladathiány, hiányzások elleni küzdelmet.

Az SZMSZ, a Pedagógiai program áttekintését, javaslatok adását.

Az informatika orientációjú osztály tantervének, tanmeneteinek, taneszközeinek, … kidolgozását.

A NAT tantárgyainkra vonatkozó elképzeléseinek megismerését.

Új módszerek megismerését.

A vizsgaszabályzat áttekintését.

Taneszköz beszerzést. A technika terem használhatóbbá tétele, székek beszerzése.

Az informatika terembe interaktív táblát szeretnénk. Jó lenne a székeket is egységesíteni!

Részt veszünk a Sulivárók lebonyolításában. (Kulcsárné, Seymen Krisztina)

6.számú melléklet

AZ IDEGENNYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG

 FELADAT ÉS MUNKATERVE

A 2018/2019. TANÉVRE

Pécs, 2018. szeptember 11.                                        Dr. Bodroginé Farkas Piroska

                                                                                munkaközösség-vezető

Az idegen nyelvi munkaközösség 2018. augusztus 28 -án megalakult.

Munkaközösség-vezető: dr Bodroginé Farkas Piroska

Munkaközösségünk Tagjai:

          Angol: Elter Rita

                        Gálosi Tímea

                    Dr. Bodroginé Farkas Piroska

                        Angol nyelvet tanít Kapus Eszter, de nem a munkaközösség tagja.

               Német: Medgyesi Antal igazgató

                         Nagy Erzsébet

                     Horváth Andrea

Helyzetkép:

 A nyelvtanítás alsó tagozaton heti (2-3-) ill. felső tagozaton (3-4-5) órában zajlik. A csoportok bontása 4-ik. ill. 5-ik osztályokban történik a Pedagógiai Programunk szerint angol-német nyelvből.

A 2018/19-es tanévben teljes mértékben áttértünk angol nyelvből az új project tankönyvek használatára. Az első és második évfolyamokon új tankönyveket (Let’s Explore 1-2) kapott az iskola teljesen ingyen, amelynek ügyintézését kolléganőnk Elter Rita bonyolította le. Német nyelvből továbbra is az OFI tankönyveiből folytatódik a tanítás.

Az idegennyelvi munkaközösség a csoportok és nyelvek közötti váltás szabályát vitatták meg.  Az adott nyelvi csoportok kialakításában a döntést az intézményvezetés a munkaközösség vezető és a csoportot tanító pedagógus dönt. A csoportváltásban a tanév végén adunk lehetőséget úgy, hogy az érintett tanuló a csoport év végi felmérő dolgozatát írja meg. A megfelelő eredmény elérése esetén leghamarabb a következő tanév elején csatlakozhat a választott csoporthoz.  Törekszünk a csoport létszámok arányos kialakításához.

Egységesítettük a szódolgozatok és témazáró dolgozatok százalékos értékelését. 90%-76%-54%-31% -ban.

Az év eleji és év végi dolgozatokat az e kréta rendszerben 200%- ban számítjuk be, de a pedagógus eltekinthet az értékeléstől, az esetleges tanári csoportváltásnál.

Kiemelt feladatunknak tekintjük: 

 1. Az iskolai jubileumi (Karácsony, Bemutatkozik) rendezvényeken való részvétel.
 2. A tehetséggondozás terén a sikeres nyelvvizsgára való felkészítés angol nyelvből rendkívül népszerű a szülők és tanulók körében. Így ezt dr Bodroginé Farkas Piroska tovább kívánja folytatni.

Német nyelvből a gamifikáció, ezen belül az interaktív feladatok, online- kérdőívek, játékos felmérések tanítási órákba beépítése hangsúlyos.

 1. Az idegen nyelvi mérésre való felkészítés német és angol nyelvből kiemelkedő szerepet kap.
 2. Az iskola Web lapjára az eseményekről cikkek írása.

.TERVEZETT  FELADATOK  A  2018/2019-es TANÉVRE

 

IDŐPONT FELADAT FELELŐS RÉSZTVEVŐK
AUGUSZTUS
2018.08.24-30 A 21-es terem díszítése, felujítása dr. Bodroginé Farkas Piroska dr. Bodroginé Farkas Piroska
SZEPTEMBER
2018. 09. 10

 

Szülői Értekezlet tartása dr. Bodroginé Farkas Piroska 6. b
2018. 09. 10 Az éves munkaterv leadása dr. Bodroginé Farkas Piroska MK tagjai
2018. 09 Tanmenetek elkészítése leadása elektronikusan MK tagjai MK tagjai
folyamatos Versenyekre való felkészítés a kiírás szerint MK tagjai tanulók
2018. 09. 10-14 Szülői értekezleteken való részvétel ( 1 –4-5 évf.) hangsúlyozottan MK tagjai MK tagjai
2018.09.24 Szivárvány Műv.  ház- Mesedélután- dr. Bodroginé Farkas Piroska 6.b
Folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése MK tagjai tanulók
Folyamatos A Művelődési Ház rendezvényein való részvétel MK tagjai tanulók
Folyamatos kiírás szerint Továbbképzéseken való részvétel OUP kiadó MK tagjai
Folyamatos Interaktív tábla, tananyag használata tanórákon Informatikusok MK tagjai

tanulók

OKTÓBER
Október

2018. 10. 12

Kirándulás Óbányára Nagy Erzsébet tanulók
Október 13 Szüreti Bál SZM szülők tanítók

tanárok

2018. 10. 26 Őszváró iskolai programon való aktív részvétel Iskolavezetés Gálosi Tímea
Okóber- november Külföldi tanulmányút meghírtdetése megfelelő ajánlat alapján dr. Bodroginé Farkas Piroska leendő utasok
2018. 10. 31 Halloween megünneplése dr. Bodroginé Farkas Piroska Elter Rita  tanulók

6.b oszt.+ szülők

NOVEMBER
11. 09 Tanfelügyeleti ellenőrzés dr. Bodroginé Farkas Piroska tanulók
11. 10 S.T Martin megünneplése Nagy Erzsébet tanulók
Folyamatos A Karácsonyi Gála szervezése, előkészítés dr. Bodroginé Farkas Piroska MK tagjai

tanulók

Kijelölt időpont Nyílt tanítási napok Iskolavezetés MK tagja

tanulók

DECEMBER
December

12. 18

A Karácsonyi Gála lebonyolítása dr. Bodroginé Farkas Piroska tanítók

tanárok

tanulók

December Karácsonyi ajándékozás osztálykeretben dr. Bodroginé Farkas Piroska 6. b
JANUÁR
2019. 01 A félévi munka értékelése MK tagjai nyelvi csop-ortok, 6. b
2019. január

kiírás szerint

Szülői értekezletek dr. Bodroginé Farkas Piroska 6. b
FEBRUÁR
Folyamatos Készülődés a nyelvi mérésre dr. Bodroginé Farkas Piroska MK tagjai
Február Készülődés a farsangra DÖK 6. b
Február 14 Valentin napi kártyakészítése dr. Bodroginé Farkas Piroska

Elter Rita

tanulók
MÁRCIUS
Március Nyílt tanítási napok Iskolavezetés MK tagjai
ÁPRILIS
Április Jelentkezési lapok kitöltése   beadása az Origó Nyelvvizsgára dr. Bodroginé Farkas Piroska 8. A /B angolos csoport
Április Digitális témahét Nagy Erzsébet tanulók
MÁJUS
Május Tematikus nyelvi tábor szervezése, előkészítése dr. Bodroginé Farkas Piroska 5. évfolyam
Május.17 Nyelvi mérés Iskolavezetés tanárok

tanulók

Május vége Részvétel az Origó Nyelvvizsgán a kiértesítés szerint dr. Bodroginé Farkas Piroska 8.A /B angolos csoport
Május vége Év végi felmérő dolgozatok íratása MK tagjai MK tagjai

tanulók

JÚNIUS
Június Osztálykirándulás szervezése, lebonyolítása

 

dr. Bodroginé Farkas Piroska 6. b
Június Bemutatkozik a 2-es iskola műsoron való szereplés Nagy Erzsébet

Elter Rita

Gálosi Tímea

tanulók
Június A külföldi tanulmányúttal kapcsolatos tájékoztató tartása Challenge Utazási Iroda

dr. Bodroginé Farkas Piroska

Utasok
Június 4 Bemutatkozik a 2. es iskola műsorkészítés Nagy Erzsébet

dr. Bodroginé Farkas Piroska

Elter Rita

tanulók
2019. június 3. hete Tematikus nyelvi tábor- bentlakásos – lebonyolítása dr. Bodroginé Farkas Piroska 5. évfolyam tanulók

7.számú melléklet

MUNKATERV

Mozgáskorlátozott tanulóink oktatása és nevelése
a 2018/19. tanévben

Mozgáskorlátozott tanulóinknál a mozgás szervrendszer veleszületett károsodása, illetve funkciózavara miatt jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, amelynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés és a szocializáció.

 Ebben a tanévben 9 szakértői véleménnyel rendelkező diák kezdte meg tanulmányait intézményünkben:

a 2. Sz. Általános Iskolában 5 tanuló: 2.a, 3.a, 5.a, 5.b és a 6.a osztályokban,

a Gimnáziumban 4 diák: a 9.C osztályban 1 diák, 10.C.-ben 2 tanuló, a 11.B osztályban 1 diák.

Ezeknél a diákoknál egyéni eltérésekkel a hely,- és helyzetváltoztatás, az önkiszolgálás, a tárgy és eszközhasználat, a grafomotoros teljesítmény, a verbális és nonverbális kommunikáció eltérő akadályozottsága az iskolai képzés egész időtartalma alatt egyénre szabott módszerek, eljárások, technikák és eszközök, valamint a pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció és a fizikai korlátozottságot csökkentő, megszüntető környezeti adaptáció alkalmazását teszik szükségessé.Ezért minden érintett tanulónk számára egyéni mozgásállapotukat, tanulási képességüket, személyiségjegyeiket figyelembe véve egyéni fejlesztési terv készül, amely megvalósításával arra törekszünk, hogy az iskolai élet minden területén csökkentsük a sérülésből adódó hátrányos következményeket, ellensúlyozzuk, illetve kompenzáljuk azokat, így teremtve meg az esélyegyenlőség alapjait.
 A megvalósulás színterei:
— tanóra,
— mozgásnevelés óra,
— egyéni habilitáció, rehabilitáció,
— kommunikáció fejlesztése, gépi írás
— tanulási képesség fejlesztése a szükséges tantárgyaknál,
— egyéni úszásoktatás, víz alatti mozgásnevelés,
— tanórán kívüli szabadidős, sport és művészeti tevékenységek,
— versenyek,
— szakköri munka.

A mozgáskorlátozott tanulóink oktatásában, nevelésében az érintett tanítók és tanárok, szomatopedagógus, halmozott sérülés esetén más szakos gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, pedagógiai asszisztensek, technikai dolgozók, valamint a szülők vesznek részt. Az oktatási folyamat során a Szakértői javaslatban megjelenő felmentési javaslatokat illetve mentességeket, kedvezményeket a szülői kérésnek megfelelően érvényesítjük.

A tanév legfontosabb céljai és kiemelt feladatai:

— Folyamatosan erősíteni, fejleszteni a befogadó szemléletet (érzékenyítő tréning, beszélgetések osztályfőnöki órán, sportverseny a város iskoláinak, egyetemi hallgatók, pedagógusok meghívásával).
— Szakmai együttműködések bővítése az intézményegységeken belül, az intézményegységek között, valamint a városi, regionális és az országos szakmai szervezetekkel.
— Aktív részvétel a kiemelt témahetek programjain.

Tervezett programok

Szeptember:
— Kontrollmérések, egyéni fejlesztési tervek elkészítése.
— Szülőklub: Nyári élmények, tanév eleji teendők, programjavaslatok.
— Részvétel az Orfűn megrendezésre kerülő II. Akadálymentes Turizmus Napján. (Szept.8)
— Részvétel a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesület Ifjúsági Sportnapján. (szept.29.)
— A tanulók felkészítése az októberi boccia versenyre.

Október:
 — Részvétel a Mozgásjavító Kupa Mini-boccia versenyének 1. fordulóján. (okt.6.)
 — Részvétel a Mozgásjavító Kupa úszóversenyének 1. fordulóján (okt.13.).
 — Részvétel a FOBMSZ által Vajszlón megrendezésre kerülő Spéci Sportnapon (okt.11.)
 — Szülőklub: Sikerek, nehézségek, terápiák.
November:
 — „Játssz velünk!—Sportolj MÁS-ként!” sportvetélkedő megrendezése iskolánk, valamint több városi iskola mozgáskorlátozott tanulóinak és osztálytársaik részvételével.(nov.22.)

December:
—Téli ünnepeinkre való felkészülés – a szeretet megnyilvánulásai.  Ajándékkészítés és ajándékozás.
— Részvétel a Mozgásjavító Kupa úszóversenyének 2. fordulóján (dec.1.)
— Részvétel az Országos Szépíróverseny területi fordulóján.
— Szülőklub: A szeretet megnyilvánulásai a családban, közös ajándékkészítés.

Január:
— Tanulmányi munka fokozott megsegítése.
— Szülőklub: Hogyan tanuljunk hatékonyan? Tapasztalatok megosztása: sikereink, kudarcaink.

Február:
— Részvétel a Mozgásjavító Kupa úszóversenyének 3. fordulóján (febr.02.).
— Készülés a farsangra, jelmez kellékek készítése, díszítés.
— Színházlátogatás.

Március:
— Részvétel a Mozgásjavító Kupa mini-boccia versenyének 2. fordulóján. (márc.2.)
— Részvétel a Mozgásjavító Kupa úszóversenyének 4. fordulóján (márc. 30.)
— Szülőklub

Április:
— II. Apáczai Tanár-Diák Boccia kupa megrendezése (április 1. vagy 2. hete)
— Látogatás a Pécs Nemzeti Színházban
— Szülőklub­

Május:
— Felkészülés az év végi gálaműsorra: szereplés, díszítés, segítség a jelmezek, díszletek készítésében.
— Részvétel a Mozgásjavító Kupa Ügyességi versenyén (máj. 30.)
— Szülőklub: Közös családi program – kirándulás, sütés-főzés.
— Év végi kontroll mérések elvégzése, a tanévben végzett tevékenységek értékelése.

Folyamatosan megvalósítandó feladataink:
— Kapcsolattartás a mozgáskorlátozott tanulóinkkal foglalkozó pedagógusokkal, szakorvosokkal, egyéb szakemberekkel (gyógyped.) A pedagógusokkal legalább mindkét félév elején, probléma esetén aktuálisan; szakorvosokkal legalább évente egyszer; egyéb szakemberekkel szükség esetén.
— Az esedékes kontroll- vizsgálatok nyomon követése. /gyógypedagógus /
— Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódóan a tantervek személyre szabott kiegészítése: követelmények, egyéni módszerek, feladatok. értékelés. /érintett pedagógus, gyógyped. /
— Személyre szabott technikai segédeszközök kialakítása.  /gyógyped. /
— Mindennapos mozgásnevelés, illetve különböző formáinak beépítése az órarendbe. / gyógyped. /
— Szükséges tárgyi feltételek megvalósítása, technikai segédeszközök előállítása, a meglévők karbantartása, javítása.
—Pályázatok figyelése, megírása különösen az eszközfejlesztés és a tehetséggondozás területén.
— Részvétel az egész intézmény szabadidős és kulturális programjain.
— Személyiségjegyek fejlesztése, elősegítendő az önálló életvitelre való felkészülést (kitartás, problémamegoldó-képesség, empátia, rugalmasság, alkalmazkodó képesség). 
   — Kapcsolattartás a szülők, a gyermekeket tanító pedagógusok és a gyógypedagógus között (szülőklub).
Pécs, 2018. szeptember 15.                               Stier Lászlóné szomatopedagógus

 

8.számú melléklet

A Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium

és Alapfokú Művészeti Iskola

 1. számú Általános Iskola

Diákönkormányzatának munkaterve

2018/2019

A tanulók érdekeinek képviseletére, jogainak és kötelességeinek gyakorlására, az oktatással- neveléssel összefüggő tevékenységek megszervezésére, saját közösségi életük tervezésére, szervezésére működik diákönkormányzatunk.

Készítette:

Friss Hajnalka

DÖK segítő tanár

A diákönkormányzat feladata:

Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában.

Éves munkatervet készít.

Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek.

Megfogalmazza a problémákat.

Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása.

Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.

Egészséges életmódra való ösztönzés.

Feladataink:

 1. szeptember

– osztályképviselők megválasztása – felelősök: osztályfőnökök

– DÖK elnökének és helyettesének megválasztása az alakuló DÖK gyűlésen

– az éves munkaterv módosítása és elfogadása

– papírgyűjtés előkészítése és lebonyolítása (szeptember 19.)

– házirend megvitatása, javaslatok

– felelősök megválasztása, feladataik ismertetése

 1. október

– Október 1.  Zenei világnap – szünetekben iskolarádió működtetése (zenei kívánságműsor)  Felelős : Friss Hajnalka; DÖK képviselők

– faliújság készítése a nyári tábori élményekről

– október 23.- koszorúzás az iskolai faliújságnál ( DÖK képviselők), versmondás, mécses gyújtása

– 2. papírgyűjtés szervezése

 1. november

– Mikulás napi teendők szervezése, ajándékok elkészítése

– Halloween- tökfigurák készítése

– A televíziózás világnapja (november 21.)

 1. december

– Mikulás napja alkalmából ajándékozás

– Adventi népszokások (faliújság készítése)

– Fenyőünnep

– Karácsonyi gála segítése

– Adventi témahét – plakátkészítés –

 1. január

– féléves munka értékelése –  felelős :  DÖK elnök és helyettese

– A farsang előkészítő munkálatainak elindítása , tombolatárgyak gyűjtése, szponzorok felkutatása – felelős: DÖK

– Magyar Kultúra Napja (január 21.), iskolarádióban magyar népzene, magyar költők versei, versíró pályázat meghirdetése (leadási határidő: április 01.)

 1. február

– Farsang

– nyári táborok előkészítése, ötletek gyűjtése – felelős: DÖK képviselők

– Magyar Rejtvényfejtők Napja (február 2.) feladatsorok alsósoknak és felsősöknek

– február 14. Valentin-napi jókívánságok – faliújság készítése

 1. március

– március 15. A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe

– megemlékezés, virág elhelyezése az iskola faliújságánál (DÖK- tagok részvételével)

– 3. papírgyűjtés szervezése

– nyári tábor programjának összeállítása

– A Víz Világnapja (március 22.) plakátkészítő verseny
Téma: Mit jelent számotokra a víz?

 1. április

– április 1 „vicces délelőtt”  – iskolarádió

– április 11.  A Magyar Költészet Napja – ünnepi faliújság készítése –

– A meghirdetett VERSÍRÓ PÁLYÁZAT eredményhirdetése (április 13.)

 1. május

– KRESZ-verseny

– Asztalitenisz verseny (egyéni jelentkezés alapján) felelős Hegedűs Lajos

– 4. papírgyűjtés szervezése

– Kihívás napja (május 29.) ügyességi feladatok a nap folyamán felelős: testnevelő tanárok

 1. június

– éves munka értékelése –  felelős: DÖK elnök és helyettese

– Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

– DÖK-nap

– Ballagás, évzáró műsor segítése

 

Folyamatos feladatok a tanév során:

– rendszeres kapcsolattartás a hatékony együttműködés érdekében az iskola vezetőségével és a tantestülettel

– havonta megbeszélés a DÖK képviselőkkel

– a beérkezett észrevételek, tapasztalatok folyamatos megbeszélése, felülvizsgálata.

– Kisebb ajándékkal, oklevéllel támogatjuk a megrendezésre kerülő versenyeket, támogatást nyújtunk a nevezési díjakhoz, versenyekhez, útiköltségekhez.

 

 

9.számú melléklet

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium

és  Alapfokú Művészeti Iskola

A 2. számú Általános Iskola

önértékelési terve

 a 2018/2019. tanévben

Pécs, 2018. szeptember 12.

                    Összeállította: Medgyesi Antal

                                             igazgató

Intézményegységünkben az öt éves önértékelési program feladataiból az idei tanévben a következők valósulnak meg:

1.Pedagógusok önértékelése

1.1. A következő pedagógusok önértékelésére kerül sor:

Cser Tibor

Kulcsárné Hajmási Ilona

Friss Hajnalka

Garai Dénes

Gaál Tamás

Gelencsér Eszter

Kapus Eszter

Molnár Andrea

Kisbáró Emese

Péterné Hencz Éva

Ritter Attiláné

Szakács Judit

1.2. Az önértékelés folyamatát az öt főből álló önértékelési csoport koordinálja. Az önértékelési csoport tagjai és feladatai:

Sokácz Ágnes – dokumentumok elemzésének koordinálása, felkészítés

Kulcsárné Hajmási Ilona – foglalkozások látogatásának koordinálása, felkészítése; elektronikus felületre történő feltöltés

Fürdős Katalin – interjúk lebonyolításának koordinálása, felkészítés

Szakács Judit – kérdőíves felmérések koordinálása, felkészítés

Medgyesi Antal – foglalkozások látogatásának koordinálása, felkészítése; elektronikus felületre történő feltöltés koordinálása

1.3. Az önértékelésben résztvevők, közreműködők feladatai, ütemezés, határidők:

 

Pedagógus neve Ütemezés Adatgyűjtési feladatok Felelős Határidő
 

Cser Tibor

2018.09.21-10.16-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2018.10.05.
Interjú Fürdős Katalin 2018.10.02.
Foglalkozáslátogatás Kulcsárné Hajmási Ilona 2018.10.09.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2018.10.09
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Cser Tibor 2018.10.26.
Önfejlesztési terv elkészítése Cser Tibor

Medgyesi A.

2018.11.04.
 

Molnár Andrea

2018.09.21-10.16-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2018.10.05.
Interjú Fürdős Katalin 2018.10.02.
Foglalkozáslátogatás Gábor Erzsébet 2018.10.09.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2018.10.09
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Molnár Andrea 2018.10.26.
Önfejlesztési terv elkészítése Molnár Andrea

Medgyesi Antal

2018.11.04.
 

Kulcsárné Hajmási Ilona

2018.09.21-10.16-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2018.10.05.
Interjú Fürdős Katalin 2018.10.02.
Foglalkozáslátogatás Szakács Judit. 2018.10.09.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2018.10.09
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Kulcsárné Hajmási Ilona 2018.10.26.
Önfejlesztési terv elkészítése Kulcsárné Hajmási Ilona

Medgyesi Antal

2018.11.04.
 

Friss Hajnalka

2018.11.03-27-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2018.11.13.
Interjú Fürdős Katalin 2018.11.20.
Foglalkozáslátogatás Török György mk. vez. 2018.11.20.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2018.11.20.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Friss Hajnalka 2018.12.04.
Önfejlesztési terv elkészítése Friss Hajnalka

Medgyesi Antal

2018.12.11.
 

Garai Dénes

2018.11.03-27-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2018.11.13.
Interjú Fürdős Katalin 2018.11.20
Foglalkozáslátogatás Wágner István mk. vez. 2018.11.20.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2018.11.20.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Garai Dénes 2018.12.04.
Önfejlesztési terv elkészítése Garai Dénes

Medgyesi Antal

2018.12.11.
 

Kapus Eszter

2019.01.11-02.05-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.01.22.
Interjú Fürdős Katalin 2019.01.22
Foglalkozáslátogatás dr. Bodroginé Farkas Piroska,

Medgyesi Antal

2019.01.29.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2019.01.29.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Kapus Eszter 2019.02.05.
Önfejlesztési terv elkészítése Kapus Eszter

Medgyesi Antal

2019.02.11.
 

Gelencsér Eszter

2019.01.11-02.05-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.01.22.
Interjú Fürdős Katalin 2019.01.22
Foglalkozáslátogatás Gábor Erzsébet, Szakács Judit 2019.01.29.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2019.01.29.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Gelencsér Eszter 2019.02.05.
Önfejlesztési terv elkészítése Gelencsér Eszter

Medgyesi Antal

2019.02.11.
 

Gaál Tamás

2019.02.08-03.05-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.02.19.
Interjú Fürdős Katalin 2019.02.19.
Foglalkozáslátogatás Wágner István mk. vez. 2019.02.26.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2019.02.26.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Gaál Tamás 2019.03.05.
Önfejlesztési terv elkészítése Gaál Tamás

Medgyesi Antal

2019.03.12.
 

 

Péterné Hencz Éva

2019.02.08-03.05-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.02.19.
Interjú Fürdős Katalin 2019.02.19.
Foglalkozáslátogatás Szakács Judit 2019.02.26.
Kérdőíves felmérés Kulcsárné Hajmási Ilona 2019.02.26.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Péterné Hencz Éva 2019.03.05.
Önfejlesztési terv elkészítése Péterné Hencz Éva

Medgyesi Antal

2019.03.12.
 

 

 

Kisbáró Emese

2019.03.07-04.09-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.03.19.
Interjú Fürdős Katalin 2019.03.19.
Foglalkozáslátogatás Gábor Erzsébet 2019.03.23.
Kérdőíves felmérés Szakács Judit 2019.03.23.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Kisbáró Emese 2019.04.02.
Önfejlesztési terv elkészítése Kisbáró

Emese

Medgyesi Antal

2019.04.09.
 

 

Ritter Attiláné

2019.04.11-05.07-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.04.23.
Interjú Fürdős Katalin 2019.04.23.
Foglalkozáslátogatás Szakács Judit 2019.04.23.
Kérdőíves felmérés Gábor Erzsébet 2019.04.30.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Ritter Attiláné 2019.05.07.
Önfejlesztési terv elkészítése Ritter Attiláné

Medgyesi Antal

2019.05.14.
 

 

 

Szakács Judit

2019.04.11-05.07-ig Dokumentumelemzés

 

Sokácz Ágnes 2019.04.23.
Interjú Fürdős Katalin 2019.04.23.
Foglalkozáslátogatás Gábor Erzsébet 2019.04.23.
Kérdőíves felmérés Kulcsárné Hajmási Ilona 2019.04.30.
Önértékelési feladatok Elvárások teljesülésének értékelése Szakács Judit 2019.05.07.
Önfejlesztési terv elkészítése Szakács Judit

Medgyesi Antal

2019.05.14.
 1. Intézményegység-vezető önértékelése

Medgyesi Antal intézményegység-vezető vezetői ciklusának negyedik évében van, így vezetői önértékelésre ebben a tanévben kerül sor.

 1. Intézményegység önértékelésének feladatai

3.1. Az intézményegység önértékelésére az alábbi területeken kerül sor az idei tanévben:

 

Önértékelés területe Szempontok Elvárások Felelős Határidő
Pedagógiai folyamatok – Tervezés Hogyan valósul meg a stratégiai és operatív tervezés?  Az éves munkaterv összhangban van a stratégiai dokumentumokkal és a munkaközösségek terveivel. Sokácz Ágnes 2019.05.31
Pedagógiai folyamatok – Megvalósítás

 

 

Milyen az intézmény működését irányító éves tervek és a beszámolók viszonya, hogyan épülnek egymásra?  

 A tanév végi beszámoló megállapításai alapján történik a következő tanév tervezése.

 

Sokácz Ágnes 2019.05.31
Pedagógiai folyamatok – Értékelés

 

Milyen a pedagógiai programban meghatározott tanulói értékelés működése a gyakorlatban

 

 A pedagógiai programnak és az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően történik az egyénre szabott értékelés, amely az értékelő naplóban nyomon követhető.

 A tanuló eredményeiről fejlesztő céllal folyamatosan visszacsatolnak a tanulónak és szüleinek/gondviselőjének.

Fürdős Katalin 2019.05.31.
Személyiségfejlesztés

 

Hogyan történik a tanulók szociális hátrányainak enyhítése?  Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden tanuló szociális helyzetéről. Szakács Judit 2019.05.31.
Eredmények

 

Milyen eredményességi mutatókat tartanak nyilván az intézményben?

 

 Nyilvántartják és elemzik az intézményi eredményeket:

– tanév végi eredmények – tantárgyra, 2 évre vonatkozóan

– versenyeredmények: országos szint, megyei szint, tankerületi szint, települési szint

– továbbtanulási mutatók

– vizsgaeredmények

– elismerések

– lemorzsolódási mutatók (évismétlők, magántanulók, kimaradók, lemaradók

– elégedettségmérés eredményei (szülő, pedagógus, tanuló)

– neveltségi mutatók

Medgyesi Antal 2019.05.31.
Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció

 

Milyen pedagógus szakmai közösségek működnek az intézményben, melyek a fő tevékenységei?  A pedagógusok szakmai csoportjai maguk alakítják ki működési körüket, önálló munkaterv szerint dolgoznak. A munkatervüket az intézményi célok figyelembe vételével határozzák meg. Szakács Judit 2019.05.31.
  Hogyan történik az információátadás az intézményben?

 

 Az intézmény munkatársai számára biztosított a munkájukhoz szükséges információkhoz és ismeretekhez való hozzáférés.

 

Kulcsárné Hajmási Ilona 2019.05.31.
Az intézmény külső kapcsolatai

 

Hogyan kapnak tájékoztatást a partnerek az intézmény eredményeiről?

 

 Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú).

 A partnerek tájékoztatását és véleményezési lehetőségeinek biztosítását folyamatosan felülvizsgálják, visszacsatolják és fejlesztik.

 

Medgyesi

Antal

2019.05.31.
A pedagógiai munka feltételei

Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Hogyan felel meg az infrastruktúra az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a pedagógiai program megvalósításához szükséges infrastruktúra meglétét, jelzi a hiányokat a fenntartó felé.

 

Medgyesi Antal 2019.05.31.
A pedagógiai munka feltételei

Személyi feltételek

Hogyan felel meg a humán erőforrás az intézmény képzési struktúrájának, pedagógiai értékeinek, céljainak?

 

 Az intézmény rendszeresen felméri a szükségleteket, reális képpel rendelkezik a nevelő-oktató munka humánerőforrás szükségletéről.

 A humánerőforrás szükségletben bekövetkező hiányt, a felmerült problémákat idejében jelzi a fenntartó számára.

 

Medgyesi Antal 2019.05.31.
 1. Partnerek bevonásának módja

4.1. Pedagógus önértékelése során:

Közreműködő pedagógusok feladatainak kiosztása, tájékoztatása

Azon vezető kiválasztása az interjúra, aki ismeri a pedagógus munkáját.

A pedagógus osztályának, csoportjaiba tartozó tanulók szüleinek kijelölése (csoport létszámának 50%-a), tájékoztatása és felkérése a kérdőíves felméréssel kapcsolatban.

A pedagógus osztályába, csoportjába tartozó tanulók tájékoztatása, felkérése a kérdőíves felméréssel kapcsolatban.

A nevelőtestület tagjainak (mindenki) tájékoztatása és felkérése a kérdőíves felméréssel kapcsolatban.

4.3. Intézmény önértékelése során

A dokumentumelemzésben résztvevő pedagógusok feladatainak kiosztása, tájékoztatása.