Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaterv

Pécsi Apáczai Csere János
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium

és Alapfokú Művészeti Iskola A 2. sz. Általános Iskola

MUNKATERVE

a 2021/2022. tanévre

 

 

 

 

Pécs, 2021. szeptember 20.

 

 

 

 

Összeállította: Medgyesi Antal

intézményegység-vezető

 

Helyzetelemzés

Iskolánk nevelő-oktató munkájának fő irányvonalaként továbbra is a jól működő képzéseink megtartását, továbbvitelét tartjuk a legfontosabbnak. Az emelt óraszámú informatika és idegen nyelvek, az úszásoktatás színesítik iskolánk kínálatát.

Nevelési munkánk kiemelkedő feladata az induló tanévben is a kulturált magatartási-, viselkedési szokások kialakítása, erősítése. Környezetünk, egészségünk megóvása, a rend és a tisztaság védelmére való fokozott odafigyelés, különös tekintettel a Pedagógiai Programunkban lefektetett elvek betartása és ennek következetes ellenőrzése és értékelése. Továbbá a környezettudatos magatartás erősítése, hiszen erre kötelez bennünket Örökös Ökoiskolai címünk is.

Fontosnak tartjuk a különböző képességű és fejlettségű tanulók együttnevelését. Hagyományaink megélésére, megőrzésére és ápolására továbbra is törekszünk.

Feladatunk a különleges bánásmódot igénylő tanulóinkkal való foglalkozás, a fejlesztésre, a felzárkóztatásra szorulók támogatása, a tehetségek felfedezése és fejlesztése.

1.1.        Tárgyi feltételeink alakulása

Ezt a naptári évet drasztikus mértékben befolyásolja a koronavírus: március 8 – júniusig a vírus harmadik hulláma; a most induló tanévre készültünk a nyár folyamán, illetve meghoztuk iskolánk helyi járványügyi óvó-, védő rendszabályait. A nyáron tisztasági meszelés, a fertőtlenítő nagytakarítás minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént.

Iskoláink második emeletén az IMS szerkezet megerősítése folyik  nagyon jó ütemben, így a gyógypedagógiai- és mozgásfejlesztő foglalkozásokat épületen belül átmenetileg másutt tarják meg a kollégák.

Idén is több kolléga megoldotta tanterme rendbe tételét, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollégám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a korábbi évek tárgyi fejlesztései sokáig örömmel tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben vannak nyilvántartva, azokat vonalkódos rögzítéssel látták el. Semmit nem lehet kidobni, leselejtezni selejtezési jegyzőkönyv készítése és a fenntartó jóváhagyása nélkül!

1.2.        Személyi feltételeink alakulása

Az előző tanévben nyolc kolléga kolléga távozott, közülük hárman nyugállományba vonultak helyükre már tapasztalt és pályakezdő fiatal pedagógusok jöttek. Kiemelt feladatunk az új kollégák segítése, a pályakezdők mentorálása, beépítésük a nevelőtestületbe. A tanévben jelentős lépéseket teszünk az újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. A munkaközösség-vezetők idén is kiemelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

A tanév végén kettő tanító kolléga kezdi meg felmentését nyugállományba vonulás miatt. Pótlásukról a tanév során gondoskodni kell, hogy az új tanév indításakor rendelkezésre álljanak.

Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.

Sajnos a jelentkezések alapján csak egy első osztályt indíthattunk, a tanév során az elsős beiskolázást erősítenünk kell.

1.a (pici PC) osztály: Kisbáró Emese osztályfőnök és Gálosi Tímea tanító

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei:

5.a osztály: Fürdős Katalin magyar szakos tanár

5.b osztály: Jakab Gabriella  német-történelem szakos tanár.

 

Az intézmény tanulói adatai (2021. szeptember 1.)

 

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:15, tanulószoba: 2 csoport.

 

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.

SNI tanulók száma és aránya: 66 fő,  19 %

Az étkezők száma 235 fő, ebből az ingyenesen étkező az összes étkező 30 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők az összes étkező 28 %-a, teljes árat fizetők az összes étkező 42%-a.

 

A 2021/22. tanév helyi rendje

Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal
igazgató
Kulcsárné Hajmási Ilona
igazgató-helyettes
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 6.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Schützenhofer Dénes október 22.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Uj Edit február 25.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Fürdős Katalin március 11.  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Uj Edit április 15.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Uj Edit, oszályfőnökök június 3.  

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 6.  
2 Karácsonyi Gála Reith Róbertné dec.16.  
3. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 22.  
4. Anyanyelv Napja Schützenhofer Dénes febr. 18.  
5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.11.  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  
2. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november  
3. Rotary advent Friss Hajnalka december  
4. Farsang Friss Hajnalka február 25.  
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 19.  
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin, Friss Hajnalka június 7.  
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2021. de-cember 20. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása; NAT 2020 tapasztalatok Medgyesi Antal  
2022. február 4. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés Medgyesi Antal  
2022. április 20. nevelőtestületi értekezlet Medgyesi Antal  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2021. 09. 06-10. szülői értekezletek – alsó tagozat, felső tagozat Kulcsárné Hajmási Ilona  
2021. 11. 15. pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona  
2022. 01. 31-02. 04. szülői értekezletek Kulcsárné Hajmási Ilona  
2021. 11. 22. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
2022. 04. 25. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2021. december 8. Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei számára Medgyesi Antal  
2022. március 2. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  

Tervezett mérések és vizsgák

Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Az első félévre a pandémia miatt nem tervezünk versenyekkel!

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Rétfalviné Tóth Éva,
Hegedüs Lajos
 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsós évfolyamok tanítók  
Könyvtár átal szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel alsó tagozat tanítók  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetimereti verseny 4. évfolyam Galamb Emese,
Molnár Andrea
május eleje
Orchidea Pangea 3-8. évfolyam matematika tanárok,
tanítók
 
         

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

  • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
  • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
  • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
  • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)
  • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

                                                          2.                Mérések

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mellékletek) szólnak.

Kiemelt mérések:

Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: munkaközösség-vezetők

 

Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése

Határidő: 2021. szeptember 30.

Felelős: 1. a osztályfőnöke, Bányai Klára, Kanyar Katalin gyógypedagógusok

 

Idegen nyelvi mérés, digitális próbamérés a 7. és 8. évfolyam német nyelvet tanulók részére

Határidő: 2021. szeptember 21.

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona

 

Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon digitálisan az Oktatási Hivatal által meghatározott ütemezés szerint két mérési napon 2022. május 4-31. között

Határidő: 2022. május 31.

Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona

2.1.        A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Ingafutás dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
2. Kézi szorítóerő mérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
3. Helyből távolugrás teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
4. Ütemezett hasizom teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
5. Ütemezett fekvőtámasz teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
6. Törzsemelés teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
7. Hajlékonysági teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  
8. a.) Testtömeg mérése

b.) Testmagasság mérése

c.) Testzsírszázalék mérése

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2022. január 24 – 2022. május 31.  

                                 3.                SZAKMAI FELADATOK

3.1.        A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel pedagógusok pedagógusok
folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók
folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka használata Schützenhofer Dénes,
Fürdős Katalin,
Galamb Emese
pedagógusok, tanulók
december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása Reith Róbertné, tanárok, tanítók szereplők, szülők, tanárok, tanítók, tanulók
március Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé Farkas Piroska,
Elter Rita,
Jakab Gabriella
szereplők
április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye Rétfalviné Tóth Éva tanítók, tanulók
folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny tanítók tanulók
április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Galamb Emese tanulók
folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, floor-ball

 versenyeken való részvétel, versenyek szervezése

Garai Dénes, dr. Fábiánné Várhelyi Piroska, Gaál Tamás, Hegedüs Lajos pedagógusok, tanulók
folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel pedagógusok, testnevelők tanulók
folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre (7-8. osztályos tanulók) Berki Timea 7-8. oszt. tanulók
folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való részvétel alsós tanítók, magyarosok alsó tagozaton
folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Jakab Gabriella 5-6. oszt. tanulók
folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Elter Rita Felsős tanulók
január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök
május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Rétfalviné Tóth Éva Tanítók, tanulók
június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, tanárok, tanítók szereplők, szülők,  tanulók

3.2.        A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanulók szöveges értékelése

gyógypedagógus,
munkaközösség-vezetők,
szaktanárok,
tanítók,
Kulcsárné Hajmási Ilona
tanulók,

tanítók,

szaktanárok

folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló módszerekkel matematika és anyanyelv szakos tanárok 5., 6. és 7. 8. évfolyam
folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése munkaközösség-vezetők tantestület
folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden tantárgy keretében munkaközösség vezetők,
iskolavezetés
tantestület

tanulók

november-február az országos kompetencia-mérések és az idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomkövetés 6. és 8. évfolyam feladatainak értékelése:

Kulcsárné Hajmási Ilona

reál-, és idegen nyelvi munkaközösségek

tantestület

tanulók

május Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek,természettudományi és idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. évfolyamokon Kulcsárné Hajmási Ilona, munkaközösség- vezetők tanítók,

tanárok

3.3.        Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Lépj!
Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió program megvalósítása
 Rétfalviné Tóth Éva mk. vez. a programba bevont osztályok tanulói
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése tanítók, tanárok minden tanuló
folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók
folyamatos Részvétel környezetvédelmi szervezetek programjain, kapcsolattartás ÖKO iskolákkal, óvodákkal tanítók, tanárok minden tanuló
  KEVE program folytatása, indítása a 3. évfolyamon Gradvoldt Szilveszter alezredes,
Kulcsárné Hajmási Ilona
1-3.osztályos tanulók és tanítóik
folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr,
Kulcsárné Hajmási Ilona
tanulók
folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása,

Plakátverseny

Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók
november vége KRESZ-totó kitöltése Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett tanulók
folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az EON segítségével Kisbáró Emese,
Berki Tímea
tanulók
folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók, nevelőtestü-let
folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – kerékpáros közlekedési verseny Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes  tanulók
folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmentes használata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben Kulcsárné Hajmási Ilona, tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósítása Rétfalviné Tóth Éva, Galamb Emese munkaközösség-vez. pedagógusok, tanulók
március Az internet, a telefon biztonságos használata Kulcsárné Hajmási Ilona, Berki Tímea 3. és 4. évfolyam tanulói
március 22. Víz Világnapja iskolavezetés tanulók
folyamatos BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, külsős szakemberek tanulók
április 23. Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz

csatlakozó rendezvények szervezése

Rétfalviné Tóth Éva, Galamb Emese munkaközösség-vez. tanulók
június A lakóhely közelében található természeti  és épített környezet megismerése, tanulmányi kirándulások szervezése a Környezetvédelmi Világnap jegyében Osztályfőnökök, tanárok minden osztály
június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók

3.4.        Egészségneveléssel összefüggő feladatok:

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók
folyamatos Iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való részvétel iskolavezetés tanulók
folyamatos Testünk, életműködésünk témakörben védőnői órák tartása védőnő tanulók
október Füst nélkül! –
Dohányzás ellenes projekt
Kulcsárné Hajmási Ilona felső tagozat
október,
folyamatos
Drog prevenció, a család – együttműködve a gimnáziummal Kulcsárné Hajmási Ilona felső tagozat
folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók,
nevelőtestület
március Egészségügyi felvilágosító óra 8. osztályosoknak Kulcsárné Hajmási Ilona 7-8. osztályok

3.5.        Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
októbertől Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból Kulcsárné Hajmási Ilona,
Schützenhofer Dénes, Berki Tímea
8. oszt. tanulók
folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása osztályfőnökök, gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerülése érdekében gyógypedagógusok, Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók, pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó programokon való részvételre gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta, igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak tovább érettségit adó iskolatípusban igazgató-helyettes, osztályfőnökök érintett tanulók
folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak, tehetséges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába osztályfőnökök érintett tanulók
2022. tavasz, a tanév végén Részvétel Erzsébet táborokban és a Csodaszarvas programban érdeklődő pedagógusok érintett tanulók

3.6.        Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
2021. szept.

2022. jún.

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, intézkedési terv

Kontrollmérés

gyógypedagógusok,
Kulcsárné Hajmási Ilona
első osztályos tanítók és tanulók
szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus mérése: magyar, matematika – intézkedési terv Kulcsárné Hajmási Ilona, Fürdős Katalin 5. évfolyam tanulói
okt. 22. formanyomtatványon jelezni a mérés során kiszűrt tanulókat Kulcsárné Hajmási Ilona tanítók,

fejlesztőped.

2022. január Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es

tanulókról félévi tapasztalatok összegzése

gyógypedagógus tanítók, tanárok

 

2022. január 24-május 31. Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Garai Dénes, Gaál Tamás
tanulók
december hó

2022. 05.

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon lebonyolításának előkészítése, KIR átnézése Kulcsárné Hajmási Ilona 6-8. évf. tanítói, tanárai
2022. máj. idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon Kulcsárné Hajmási Ilona igazgató-helyettes tanulók,

tanítók, tanárok

3.7.        Programjaink a környező óvodákkal

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
november végétől SULIVÁRÓ program meghirdetése óvodásoknak iskolavezetés óvodások
lehetőség szerint november végétől Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés az iskolával,
alsó tagozatos úszásfoglalkozások,
szombati úszások – érdeklődő óvodásoknak és szüleiknek
Garai Dénes,
Gaál Tamás,
leendő elsős tanítók
óvodások,
alsós tanulók
2022. március Nyílt tanítási nap Medgyesi Antal  

3.8.        Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problémás esetekben iskolapszichológus tanulók
folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának nyomon követése gyógypedagógusok,
osztályfőnökök
 tanulók
folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok nyomon követése gyógypedagógusok, igazgató.helyettes,
osztályfőnökök
tanulók,
gyógypedagógus
folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók
folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henrietta,
igazgató-helyettes, osztályfőnökök
tanulók
folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henrietta,
osztályfőnökök
 
folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjaival

Gyermekjóléti Szolgálat

Dománé Lázár Henrietta  
folyamatos, heti rendszerességgel Fiatal Párducok Klubja: az osztályokban peremhelyzeten lévő gyerekeknek Dománé Lázár Henrietta, iskolapszichológus, gyógypedagógus tanulók
folyamatos, havi rendszerességgel Szülői Klub: tanulási problémákkal küzdő gyermeket nevelő családoknak Dománé Lázár Henrietta, szülők

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

  feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató
Folyamatban lévő projektek Közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra (KEVE) program az 1-3. évfolyamon Medgyesi Antal 2022. augusztus 31.  

          4.                INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

4.1.        Az iskola és családi ház kapcsolata

Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe.

2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség-vezetők)

Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők)

 

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:

az SZM megbeszélésein

szülői értekezleteken

nyílt napokon

 

Az osztályfőnökök:

szülői értekezleteken

 

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:

szülői értekezletek

fogadó órák

egyéni  konzultációk

A szülői értekezletek terve:

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja Felelős
2021. szept. 6-10. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona
2021. november 15. Pályaválasztási szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona
2022. január 31- február 4. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona

A fogadóórák terve:

Fogadóóra dátuma Az értekezlet célja Felelős
2021. nov. 22. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona
2022. április 17. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok)

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel.

  5.                A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
szeptember az osztályfőnökök adminisztrációs munkája tanügyi dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, e-napló) dokumentum-vizsgálat Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
október SNI tanulók beírása SNI és BTM-es tanulók dokumentációja, vizsgálati kérelmek, kontroll papírok dokumentum-vizsgálat Kulcsárné Hajmási Ilona,
Medgyesi Antal
november szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők,
Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
december a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége egyéni és kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás hospitáció munkaközösség-vezetők, Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése e-napló, beszámolók dokumentum- vizsgálat Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
február a 8. osztályos tanulók beiskolázása középiskolai felvételi eljárás belső ellenőrzése dokumentumelemzés Medgyesi Antal
március szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösség-vezetők,
Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
április objektív mérés fizikai állapotfelmérés a felső tagozaton mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal
május a kompetenciamérések, objektív, szakszerű lebonyolítása kompetenciamérések mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal