Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaterv

Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

A 2. sz. Általános Iskola
 MUNKATERVE a 2019/2020. tanévre

Pécs, 2019. szeptember 20.

Összeállította: Medgyesi Antal
intézményegység-vezető

 

HELYZETELEMZÉS

1.1 Tárgyi feltételeink alakulása

A nyári szünet mindig alkalmat jelent a nagyobb beruházások végrehajtására. A tanév tapasztalatai, a tanév végi értékelés, a kollégák felvetéseinek végiggondolása után marad idő a hangsúlyok végiggondolására, és a munkálatok nyugodt elvégzésére. Legjelentősebb beruházás az előadósor tetőszigetelésének javítása volt. A nyár végére kamerarendszer épült ki a tetőre való feljutás akadályozására.

A tisztasági meszelés minden tantermünkben és folyosókon is megtörtént.

A két induló első osztály termeibe új táblákat vásároltunk.

Újból tervezzük szeptemberben a projektorok pormentesítését élettartamuk meghosszabbítása céljából

Teljesítésre került a nyári irodaszer beszerzés, így jó feltételekkel kezdhetjük a tanévet.

Idén is többen megoldották tantermeik takarítását, a padok átpakolását, hogy szebb, méltóbb, és igényesebb környezetben kezdhessük a tanítást szeptemberben. Továbbra is számítok minden kollégám gondos figyelmére, jó gazda szemléletére, hogy a fejlesztések sokáig örömmel tölthessenek el bennünket. Iskolai eszközeink, bútoraink elektronikus leltári rendszerben vannak nyilvántartva, azokat vonalkódos rögzítéssel látták el. Semmit nem lehet kidobni, leselejtezni selejtezési jegyzőkönyv készítése és a fenntartó jóváhagyása nélkül!

 

1.2 Személyi feltételeink alakulása

Az előző tanévben a nyugállómányba vonulók helyére fiatal pedagógusok jöttek. A tanév indításakor Kapus Eszter jelezte, hogy betegsége miatt tartósan távol lesz, majd kéri női 40-es nyugdíjazását felmentéssel. Helyettesítésére, új dolgozó felvételére csak  október 1-től kerülhet sor. A nyár folyamán fél álláshelyére Farkas Krisztina angol szakos kollégát alkalmaztuk, ő a másik félállásnyi órakeretet a gimnáziumban teljesíti. A kémia tantárgyat Divinyi Csilla oktatja áttanítással a gimnáziumból.

Év közben Török György éri el az öregségi nyugdíjjogosultságot, szeptemberben megkezdi felmentési idejének letöltését. Pótlásáról gondoskodnunk kell. A tanév végén négy kolléga kezdi meg felmentését nyugállományba vonulás miatt. Pótlásukról a tanév során gondoskodni kell, hogy az új tanév indításakor rendelkezésre álljanak.

Személyi változásainkkal kapcsolatos feladatok: Az előző tanévben jelentős lépéseket tettünk az újonnan érkező kollégák gyors beilleszkedésének elősegítésére. Jól működött az ennek érdekében kialakított mentori rendszer. A munkaközösség vezetők idén is kiemelt figyelmet fordítanak az új és a gyakornok kollégákra. Bízom benne, hogy új kollégáink hamar beilleszkednek, felveszik a munkatempót, azonosulnak hagyományainkkal és hozzájárulnak iskolánk hírnevének öregbítéséhez.

 Új osztálytanítói és osztályfőnöki megbízásokra is sor került.

Két első osztályunk tanítói:

 • 1.a (pici PC) osztály: Horváthné Rónai Éva osztályfőnök és Szakács Judit tanító
 • 1.b (úszó) osztály: Nagyváradi Zsuzsanna osztályfőnök és Gelencsér Eszter tanító.

 

Két ötödik osztályunk osztályfőnökei:

 • 5.a osztály: Berki Timea matematika – fizika – informatika szakos tanár
 • 5.b osztály: Garai Dénes  testnevelő tanár.

Csoportok száma összesen: osztálycsoportok száma:16, tanulószoba: 2 csoport.

 

Magántanulók száma: 0 fő

A tanévben 1-8. évfolyamon minden tanuló ingyenes tankönyvre jogosult.

SNI tanulók száma és aránya: 62 fő,  16 %

Az étkezők száma 245 fő, ebből az ingyenesen étkező száma: 121 fő, mely az összes étkező 50 %-a, az 50 %-os kedvezményben részesülők száma: 76 fő, mely az összes étkező 30 %-a, teljes árat fizetők száma: 48 fő, mely az összes étkező 20%-a.

2. A tanév helyi rendje

Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal  Kulcsárné Hajmási Ilona 
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 4.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Schützenhofer Dénes október 22.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) történelem tanárok február 25.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Fürdős Katalin március 13. színházterem  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) történelem tanárok április 16.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) történelem tanárok, osztályfőnökök június 4.  

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Mikulás Friss Hajnalka december 6.  
2. Karácsonyi Gála dr. Bodroginé Farkas Piroska december 17.  
3. Magyar Kultúra Napja
– Szaval a nemzet
Fürdős Katalin január  22.  
4. Anyanyelv Napja Török György február 21.  
5. Költészet Napja Fürdős Katalin április 10.  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  
2. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november  
3. Rotary advent Friss Hajnalka december 20.  
4. Farsang Friss Hajnalka, Fürdős Katalin február 12.  
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 15.  
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin június 9.  
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. december 7. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása Medgyesi Antal  
2020. február 3. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés Medgyesi Antal  
2020. április 15. nevelőtestületi értekezlet – vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Medgyesi Antal  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. 09. 09-11. szülői értekezletek – alsó tagozat Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 09. 09-11. szülői értekezletek – felső tagozat Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 02.04-06 szülői értekezletek Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 11. 25. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
2019. 04. 27. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. december 12. Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei számára Medgyesi Antal  
2020. március 6. Nyílt nap a  leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
szorobán 3. évfolyam Nagyváradi Zsuzsanna április közepe
Kyú vizsga 3.,4. évfolyam Gábor Erzsébet,
Albrecht Ágnes,
Nagyváradi Zsuzsanna
március eleje
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok, 
Stier Lászlóné
 
Mozgásjavító Kupa 1-4. évfolyam Stier Lászlóné  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Szakács Judit
Gábor Erzsébet,
Hegedüs Lajos
 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsó tagozat tanítók  
Könyvtár által szervezett
„Bölcs bagoly” játékon való részvétel
alsó tagozat tanítók  
Úszóverseny a két általános iskolának alsó, felső tagozat testnevelő tanárok  
ANK Futás alsó, felső tagozat osztályfőnökök  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetismereti verseny 4. évfolyam Gábor Erzsébet, 
Nagyváradi Zsuzsanna
május eleje
Orchidea Pangea matematika verseny 3-8. évfolyam matematika tanárok, tanítók  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

 • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
 • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
 • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
 • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   
 • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

3. MÉRÉSEK

Külső és belső tantárgyi mérések rendje

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (mellékletek) szólnak.

Kiemelt mérések:

 1. Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével
  Határidő: 2019. szeptember 27.
  Felelős: munkaközösség-vezetők
 2. Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése
  Határidő: 2019. szeptember 27.
  Felelős: 1. évf. osztályfőnökei, Bányai Klára, Keresztes Virág gyógypedagógus
 3. Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon
  Határidő: 2020. május 27.
  Felelős: Kulcsárné Hajmási Ilona

3.2 A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja        

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Ingafutás dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
2. Kézi szorítóerő mérés dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
3. Helyből távolugrás teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
4. Ütemezett hasizom teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
5. Ütemezett fekvőtámasz teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
6. Törzsemelés teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
7. Hajlékonysági teszt dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  
8. a.) Testtömeg mérése
b.) Testmagasság mérése
c.) Testzsírszázalék mérése
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás, 
Garai Dénes
2020. január 22- 2020. április 30.  

4. SZAKMAI FELADATOK

4.1 A tehetségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok:

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Városi és helyi továbbképzéseken, konferenciákon való részvétel pedagógusok pedagógusok
folyamatos Városi és helyi versenyeken való részvétel pedagógusok tanulók
folyamatos Olvasóvá nevelés, könyvtári órák szervezése, fonotéka használata Schützenhofer Dénes,
Fürdős Katalin, 
Török György,
Ritter Attiláné
pedagógusok, tanulók
december Karácsonyi gála, tehetségeink bemutatkozása dr. Bodroginé Farkas Piroska, tanárok, tanítók szereplők, szülők, tanárok, tanítók, tanulók
március Angol és német vers-és prózamondó verseny dr. Bodroginé Farkas Piroska, Elter Rita,
Nagy Erzsébet
szereplők
folyamatos Szorobán területi versenyre és kyú vizsgára való felkészülés, országos versenyre készülés Gábor Erzsébet,
Albrecht Ágnes, 
Nagyváradi Zsuzsanna
tanítók, tanulók
április Kertvárosi iskolák 2. osztályos tanulóinak matematika versenye Szakács Judit tanítók, tanulók
folyamatos Szakköri foglalkozások tehetséges tanulóknak: kórus, színjátszó, szorobán, rajz, matematika Friss Hajnalka, tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Bendegúz tehetséggondozó játékos tudásverseny tanítók tanulók
április 11. Költészet napi versmondó verseny- alsó tagozat Ritter Attiláné tanulók
folyamatos Sportfoglalkozások: úszás, asztalitenisz, kosárlabda, futball, floor-ball  versenyeken való részvétel, versenyek szervezése Garai Dénes,
dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,
Gaál Tamás,
Hegedüs Lajos
pedagógusok, tanulók
folyamatos Városismereti vetélkedők osztályfőnökök, szaktanárok tanulók
folyamatos Sportág bemutatókon való részvétel pedagógusok, testnevelők tanulók
folyamatos Felkészülés az Apáczai Matematika versenyre (7-8. osztályos tanulók) Kulcsárné Hajmási Ilona 7-8. oszt. tanulók
folyamatos A Könyvtár által szervezett Bölcs bagoly játékon való részvétel alsós tanítók, magyarosok alsó tagozaton
folyamatos Múzeumi foglalkozások a hon – és népismeret körében Horváth Beáta 5-6. oszt. tanulók
folyamatos Nyelvvizsgára való felkészítés Dr. Bodroginé Farkas Piroska Felsős tanulók
folyamatos Színjátszó fesztiválra való felkészítés Fürdős Katalin Színjátszó csoport
január Anyanyelvi vetélkedő Felsős magyartanárok felsősök
folyamatos Mozgásjavító kupán való részvétel Stier Lászlóné, Détári Zita Mozgáskorlátozott tanulók
május Számolási verseny alsó tagozaton évfolyamonként Szakács Judit Tanítók, tanulók
június Bemutatkozik a 2-es iskola – év végi gálaműsor Fürdős Katalin, tanárok, tanítók szereplők, szülők,  tanulók

4.2. A kompetencia alapú oktatással összefüggő teendők, az IKT eszközök tanórai használatának bővítése

Határidő: Feladat: Felelős: Résztvevők:
 

folyamatos

Felzárkóztató, fejlesztő munka hatékonyabbá tétele, egyéni- és kiscsoportos fejlesztési tervek kidolgozása

A tantárgyi értékelés és minősítés alól felmentett tanulók szöveges értékelése

gyógypedagógus, munkaközösség-vezetők, szaktanárok, 
tanítók,
Kulcsárné Hajmási Ilona
tanulók,
tanítók, 
szaktanárok
folyamatos Csoportbontás matematikából 5-8. évf., kooperatív foglalkozás, – a tananyag tartalmának módosulása, feldolgozása új, a tanulók cselekedtetésére irányuló módszerekkel matematika és anyanyelv szakos tanárok felsős tanulók
folyamatos Tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása, IKT eszközök használatának bővítése munkaközösség-vezetők tantestület
folyamatos Felkészülés a májusi kompetenciamérésre minden tantárgy keretében munkaközösség vezetők, 
iskolavezetés
tantestület, 
tanulók
november-február a korábbi és a 2017-18. évi országos kompetencia-mérések és a 2018. évi idegen nyelvi mérések tapasztalatainak elemzése, tanulói nyomkövetés 6 –8. évfolyam feladatainak értékelése: 
Pintér László int.vez. helyettes, 
humán-, reál-, és idegen nyelvi munkaközösségek
tantestület, 
tanulók
május Országos anyanyelvi és matematikai alapkészségek,
idegen nyelvi kompetenciák mérése a 6-8. évfolyamokon
Kulcsárné Hajmási Ilona,
munkaközösség- vezetők
tanítók, 
tanárok

4.3. Környezettudatos nevelés – Örökös ÖKO Iskola

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Lépj! Légy Pécs jövője! Ököváros-Ökorégió program megvalósítása Nagyváradi Zsuzsanna,
Albrecht Ágnes,
Szakács Judit
alsó tagozatos osztályok
folyamatos Népi hagyományaink, népszokásaink megismertetése tanítók, tanárok minden tanuló
folyamatos Madarak etetése, növények gondozása tanítók tanulók
folyamatos Részvétel környezetvédelmi szervezetek programjain, kapcsolattartás ÖKO iskolákkal, óvodákkal tanítók, tanárok minden tanuló
szeptember Autómentes nap tanítók, tanárok tanulók
folyamatos Bűn- és baleset megelőzési kérdések iskolarendőr,
Szakács Judit 
tanulók
folyamatos Közlekedési ismeretek elsajátítása, gyakorlása, Plakátverseny Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók
november vége KRESZ-totó kitöltése, Egyedül is közlekedem Kulcsárné Hajmási Ilona benevezett tanulók
folyamatos Energiatakarékosságra nevelés az E-ON segítségével Kisbáró Emese,
Berki Tímea
tanulók
folyamatos Szelektív hulladékgyűjtés Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók, nevelőtestület
folyamatos KRESZ Park látogatása, versenyek – kerékpáros közlekedési verseny Kulcsárné Hajmási Ilona  tanulók
folyamatos Tömegközlekedési eszközök balesetmentes használata, a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályainak elsajátítása és gyakorlása osztálykeretben Kulcsárné Hajmási Ilona,
dr. Szávainé Bizó Gyöngyi,
tanítók, tanárok
tanulók
folyamatos Örökös Ökoiskolai portfólió megvalósítása Szakács Judit,
Nagyváradi Zsuzsanna
pedagógusok, tanulók
március 22. Víz Világnapja iskolavezetés tanulók
március Az internet, a telefon biztonságos használata Kulcsárné Hajmási Ilona,
Berki Tímea
 
folyamatos BIOKOM órákon való részvétel érintett pedagógusok, külsős szakemberek tanulók
április 23. Föld napja, Környezetvédelmi Világnaphoz csatlakozó rendezvények szervezése Gábor Erzsébet,
Szakács Judit
tanulók
június A lakóhely közelében található természeti  és épített környezet megismerése, tanulmányi kirándulások szervezése a Környezetvédelmi Világnap jegyében osztályfőnökök, tanárok minden osztály
június Nyári táborok szervezése iskolavezetés tanulók

4.4. Egészségneveléssel összefüggő feladatok:

határidő:. feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Orvosi vizsgálatok, hajellenőrzés, oltások védőnő tanulók
folyamatos iskolagyümölcs és iskolatej akcióban való részvétel iskolavezetés tanulók
folyamatos Testünk, életműködésünk témakörben védőnői órák tartása védőnő tanulók
október Füst nélkül! –Dohányzás ellenes projekt Kulcsárné Hajmási Ilona Felső tagozat
november „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, Sportegység SNI tanulók
november FÜGE program indítása Kulcsárné Hajmási Ilona 7-8. osztályok tanulói és osztályfőnökei
október, folyamatos Drog prevenció, a család- együttműködve a gimnáziummal Kulcsárné Hajmási Ilona felső tagozat
folyamatos Védőnő által tartott egészségnevelési órák védőnő, osztályfőnökök tanulók, nevelőtestület
március Egészségügyi felvilágosító óra 8. osztályosoknak Kulcsárné Hajmási Ilona 8. osztályok

4.5 Az esélyegyenlőséget biztosító feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
októbertől Felvételi felkészítés középfokra matematikából, magyarból Kulcsárné Hajmási Ilona, 
Schützenhofer Dénes, Fürdős Katalin,
Ignácz György
8. oszt. tanulók
november  „Játssz velünk!- Sportolj MÁS – ként” Stier Lászlóné, Sportegység mozgássérült és ép tanulók
folyamatos Az SNI, HH és HHH tanulók nyilvántartásával összefüggő dokumentumok folyamatos vezetése, aktualizálása osztályfőnökök, gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók fejlesztése, felzárkóztatása a lemorzsolódás elkerülése érdekében gyógypedagógusok, 
Kulcsárné Hajmási Ilona
tanulók, pedagógusok
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók bekapcsolódása a szabadidős programokba, ösztönzése szakkörökön, tehetséggondozó programokon való részvételre gyógypedagógusok, Dománé Lázár Henrietta, Stier Lászlóné, 
Kulcsárné Hajmási Ilona, 
osztályfőnökök
érintett tanulók
folyamatos A HH és HHH / SNI tanulók közül minél többen tanuljanak tovább érettségit adó iskolatípusban Kulcsárné Hajmási Ilona, 
osztályfőnökök,
Ignácz György
érintett tanulók
folyamatos Művészeti nevelés hátrányos helyzetű tanulóknak,
tehetséges gyerekek irányítása a Művészeti Iskolába
osztályfőnökök érintett tanulók
2020. tavasz Részvétel Erzsébet táborokban érdeklődő pedagógusok érintett tanulók

4.6 Méréssel, értékeléssel összefüggő feladatok:

Határidők: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
2019. szept.

2020. jún.

A bejövő első évfolyam mérése DIFER teszttel, intézkedési terv
Kontrollmérés
gyógypedagógus,
Pintér László int.vez. helyettes
első osztályos tanítók és tanulók
szeptember Az 5. évfolyam tanulóinak diagnosztikus mérése: magyar, matematika – intézkedési terv Kulcsárné Hajmási Ilona,
Schützenhofer Dénes,
Török György
5. évfolyam tanulói
okt. 25. formanyomtatványon jelezni a mérés során kiszűrt tanulókat Kulcsárné Hajmási Ilona, tanítók, 
fejlesztőped.
2020. január Szakértői véleménnyel, SNI-s, és BTM-es tanulókról félévi tapasztalatok összegzése gyógypedagógus tanítók, tanárok
2020. január 22-április 30. Fizikai állapotfelmérés dr. Fábiánné Várhelyi
Piroska, Garai Dénes,
Gaál Tamás
tanulók
december

2020. 05.

idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon lebonyolításának előkészítése, KIR átnézése Kulcsárné Hajmási Ilona 6-8. évf. tanítói, tanárai
2020. máj. idegen nyelvi, olvasás, szövegértés, matematikai eszköztudás országos mérés 6-8. évfolyamon Kulcsárné Hajmási Ilona tanulók, tanítók, tanárok

4.7 Programjaink a környező óvodákkal

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
november végétől SULIVÁRÓ program meghirdetése óvodásoknak iskolavezetés óvodások
november végétől
2019. március
Óvodás csoportok meghívása: ismerkedés az iskolával, alsó tagozatos úszásfoglalkozások,  szombati úszások – érdeklődő óvodásoknak és szüleiknek

Nyílt tanítási nap

leendő elsős tanító
Garai Dénes, Gaál Tamás,Medgyesi Antal 
óvodások,
alsós tanulók 

4.8 Gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatok

Határidő: Feladatok: Felelős: Résztvevők:
folyamatos Iskolapszichológustól segítség kérése problémás esetekben iskolapszichológus tanulók
folyamatos SNI dokumentációk vezetésének és aktualizálásának nyomon követése gyógypedagógus, igazgatóhelyettes, 
osztályfőnökök
 Stier Lászlóné

tanulók

folyamatos SNI tanulók fejlesztésének, felülvizsgálati időpontok nyomon követése gyógypedagógus, igazgató.helyettes, 
osztályfőnökök
tanulók,

gyógypedagógus

folyamatos HH és HHH nyilvántartása osztályfőnökök tanulók
folyamatos Veszélyeztetett tanulók szűrése, esetkezelés Dománé Lázár Henrietta, 
Szakács Judit,
osztályfőnökök
tanulók
folyamatos Gyermekvédelmi nyilvántartási rendszer gondozása Dománé Lázár Henrietta, osztályfőnökök  
folyamatos Kapcsolattartás a gyermekvédelmi intézményrendszer tagjaival, 
Gyermekjóléti Szolgálat
Dománé Lázár Henrietta  
folyamatos, heti rendszerességgel Fiatal Párducok Klubja:
az osztályokban peremhelyzeten lévő gyerekeknek
Dománé Lázár Henrietta, iskolapszichológus, gyógypedagógus tanulók
folyamatos, havi rendszerességgel Szülői Klub:
tanulási problémákkal küzdő gyermeket nevelő családoknak
Dománé Lázár Henrietta,
Stier Lászlóné
szülők
folyamatos A gyermekvédelmi bázissal kapcsolat erősítése osztályfőnökök  

Pályázatokból adódó szakmai feladatok

  feladat / esemény felelős határidő eredményességi mutató
 

Folyamatban lévő projektek

EFOP 1.3.5,
EFOP 3.2.4,
EFOP 3.3.2,
EFOP 3.3.4-17 Népmese Pont a Kultúra Városában,EFOP 3.3.6-17 Mecseki Természettudományos Élményközpont fejlesztése-Állatkerti programKözlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra (KEVE) program indítása az 1. évfolyamonManna ÉlménytáborEFOP1.8.7-16. FÜGE program indítása a 7-8. évfolyamon
Medgyesi Antal 2019. augusztus 30.  
Benyújtásra tervezett pályázatok NTP-FTP Dománé Lázár Henrietta, gyógypedagógus    

Pedagógus továbbképzési program és a beiskolázási tervből adódó munkatervi feladatok

Digitális kompetenciák fejlesztése – tanári laptopprogramhoz kapcsolódó 30 órás képzés

 

5. INTÉZMÉNYI KAPCSOLATRENDSZER

5.1. Az iskola és családi ház kapcsolata

Továbbra is fontosnak tartjuk a szülők, nagyszülők, a családok bevonását rendezvényeinkbe.

2-3 előadásból álló sorozatot indítunk szülők részére „gyermeknevelési tanácsokkal” (felelős: alsós munkaközösség vezetők)

Erősítenünk kell a szülői értekezleteken, fogadó órákon való részvételt, ennek elősegítésére a szülői értekezletek időpontját több napra osztottuk el (felelős: oszt.fők)

A kapcsolattartás fontosabb formái a következők:

 • Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató tájékoztat:
 • az SZM megbeszélésein
 • szülői értekezleteken
 • nyílt napokon

Az osztályfőnökök:

szülői értekezleteken

A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatására az alábbi fórumok szolgálnak:

 • szülői értekezletek
 • fogadó órák
 • egyéni  konzulzációk

A szülői értekezletek terve:

Értekezlet dátuma Az értekezlet célja Felelős
2019. szeptember 9-11. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona
2020. február 4-6. Általános szülői értekezlet Kulcsárné Hajmási Ilona

A fogadóórák terve:

Fogadóóra dátuma Az értekezlet célja Felelős
2019. november 25. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona
2020. április 27. Általános fogadóóra Kulcsárné Hajmási Ilona

Az intézmény bemutatását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap időpontja: 2019. december 12., és 2020. március 6. nap.

Szakmai kapcsolatok (horizontális együttműködési rendszer, belső szakmai kapcsolatok)

Együttműködünk a szülői munkaközösséggel, az iskolapszichológussal, szociális munkással, védőnővel, iskolán kívüli egyéb szervezetekkel (pl.: Városi Rendőrkapitányság, BIOKOM) és intézményünk, illetve a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Háza és Sportegysége, a Csorba Győző Megyei Könyvtár Apáczai Fiókkönyvtára intézményegységeivel.

A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Hónap Ellenőrzés célja Ellenőrzött területek Alkalmazott módszer Ellenőrzést végzők
szeptember az osztályfőnökök adminisztrációs munkája tanügyi dokumentumok (bizonyítványok, törzslapok, e-napló) dokumentum-vizsgálat Medgyesi Antal, 
Kulcsárné Hajmási Ilona
október  

SNI tanulók beírása

SNI és BTM-es tanulók dokumentációja, vizsgálati kérelmek, kontroll papírok dokumentum-vizsgálat Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
november szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
december a felzárkóztatás és tehetséggondozás eredményessége egyéni és kiscsoportos fejlesztések, felzárkóztatás hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
január félévi adminisztráció megfelelése és teljesítése e-napló, beszámolók dokumentum- vizsgálat Medgyesi Antal, 
Kulcsárné Hajmási Ilona
február a 8. osztályos tanulók beiskolázása középiskolai felvételi eljárás belső ellenőrzése dokumentume-lemzés Medgyesi Antal
március szaktanárok, osztályok látogatása tantárgyi óralátogatások hospitáció munkaközösségvezetők,
Medgyesi Antal,
Kulcsárné Hajmási Ilona
április objektív mérés fizikai állapotfelmérés a felső tagozaton mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal
május a kompetenciamérések, objektív, szakszerű lebonyolítása kompetenciamérések mérésvizsgálat, dokumentumok áttekintése Medgyesi Antal

Mellékletek

 1. melléklet: A pedagógusok megbízásai, az ellátott feladatok
 2. melléklet: alsós matematika munkaközösség munkaterve
 3. melléklet: alsós magyar munkaközösség munkaterve
 4. melléklet: felsős társadalomismeretek munkaközösség munkaterve
 5. melléklet: felsős reál munkaközösség munkaterve
 6. melléklet: idegen nyelvi munkaközösség munkaterve
 7. melléklet: mozgáskorlátozott tanulóink oktatása, nevelése
 8. melléklet: diákönkormányzat munkaterve
 9. melléklet: éves önértékelési terv