Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaközösségek – Megbízások

 
Szakmai munkaközösség  Munkaközösség vezető, tagok
Magyar és művészeti Ritter Attiláné,

Kisbáró Emese, Péterné Hencz Éva, Szentivánszki Jeromosné, Sokácz Ágnes, Gelencsér Eszter, Szakács Judit, Horváthné Rónai Éva

Matematika, környezetismeret

Gábor Erzsébet

Albrecht Ágnes, Hegedüs Lajos, Molnár Andrea, Nagyváradi Zsuzsanna, Pálfiné Deli Ildikó, Gálosi Tímea

Idegennyelvi Dr. Bodroginé Farkas Piroska

Angol: Elter Rita, Gálosi Tímea,
Német: Medgyesi Antal, Nagy Erzsébet, Horváth Andrea                                                

Felsős humán

Török György (magyar, hon- és népismeret)

Fürdős Katalin (magyar, könyvtár, színjátszás, of.: 6. a)
Friss Hajnalka (etika, ének, kórusvezetés, DÖK-vezetés),
Mérei György (magyar, történelem),
Schützenhofer Dénes (magyar, média of.: 5.a)

Felső tagozat reál munkaközösség

 

Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, technika, informatika, 7.a of.),

Berki Timea (matematika, informatika, 8.a of.),
Reith Róbertné (matematika, technika, of.: 5.b),
Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi (matematika, technika, kémia),
Cser Tibor (természetismeret, biológia, földrajz, of.: 7.b))
Stier Lászlóné szomatopedagógus
Bojtor Judit (fizika, matematika)

 

Megbízások, munkamegosztás: Felelősök:
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Friss Hajnalka
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Osztályfőnökök
Közzétételi lista készítésének feladatai: Szakács Judit, Medgyesi Antal
Rendszergazda: Varga Árpád
Honlap koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Mérési koordinátor: Gábor Erzsébet,
Kulcsárné Hajmási Ilona,
Török György
Állandó reggeli ügyelők: Alsós tanítók
Folyosó ügyelet szünetekben tanárok beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél alsó tagozaton tanítók beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél felső tagozaton tanárok beosztás szerint
Középvezetői ügyelet: munkaközösség vezetők
KIR, tanuló nyilvántartás: Győri Anett
KIFIR (statisztika): Medgyesi Antal, Szakács Judit
Szomatopedagógus Stier Lászlóné
Gyógy- fejlesztő pedagógus Keresztes Virág
Bányai Klára
Tankönyvfelelős Fürdős Katalin