Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaközösségek – Megbízások

 
Szakmai munkaközösség  Munkaközösség vezető, tagok
Magyar és művészeti Ritter Attiláné
Kisbáró Emese, Péterné Hencz Éva, Szentivánszki Jeromosné, Sokácz Ágnes, Gelencsér Eszter, Horváthné Rónai Éva
Matematika, környezetismeret

Szakács Judit
Albrecht Ágnes, Hegedüs Lajos, Molnár Andrea, Nagyváradi Zsuzsanna, Gábor Erzsébet, Pálfiné Deli Ildikó, Gálosi Tímea

Idegennyelvi Dr. Bodroginé Farkas Piroska (angol, of.: 7.b)
Angol: Elter Rita, Kapus Eszter, Bakó Péter, Farkas Krisztina
Német: Medgyesi Antal, Nagy Erzsébet, Horváth Andrea, Horváth Beáta                                                
Felsős humán

Török György (magyar, választható magyar)
Fürdős Katalin (magyar, könyvtár, színjátszás, of.: 7. a)
Friss Hajnalka (etika, ének, kórusvezetés, DÖK-vezetés),
Horváth Beáta (német, történelem),
Schützenhofer Dénes (magyar, választható magyar of.: 6.a)

Felső tagozat reál munkaközösség

 

Berki Timea (matematika, informatika, 8.a of.),
Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, informatika, 8.a of.),
Reith Róbertné (matematika, technika, of.: 6.b),
Dr. Szávainé Bizó Gyöngyi (matematika, technika, informatika),
Cser Tibor (természetismeret, biológia, földrajz, of.: 8.b)
Stier Lászlóné szomatopedagógus
Bojtor Judit (fizika, matematika)
Divinyi Csilla (kémia)

 

Megbízások, munkamegosztás: Felelősök:
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Friss Hajnalka
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Osztályfőnökök
Közzétételi lista készítésének feladatai: Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
Rendszergazda: Varga Árpád
Honlap koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Mérési koordinátor: Gábor Erzsébet,
Kulcsárné Hajmási Ilona,
Török György
Állandó reggeli ügyelők: Alsós tanítók
Folyosó ügyelet szünetekben tanárok beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél alsó tagozaton tanítók beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél felső tagozaton tanárok beosztás szerint
Középvezetői ügyelet: munkaközösség vezetők
KIR, tanuló nyilvántartás: Győri Anett
KIFIR (statisztika): Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
Szomatopedagógus Stier Lászlóné
Gyógy- fejlesztő pedagógus Keresztes Virág
Bányai Klára
Tankönyvfelelős Fürdős Katalin