Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaközösségek – Megbízások

 
Szakmai munkaközösség  Munkaközösség vezető, tagok
Magyar és művészeti Ritter Attiláné
Kisbáró Emese, Péterné Hencz Éva, Sokácz Ágnes, Gelencsér Eszter, Horváthné Rónai Éva, Gálosi Tímea, Bereczkiné Fábián Mária
Matematika, környezetismeret

Szakács Judit
Hegedüs Lajos, Molnár Andrea, Gábor Erzsébet, Pálfiné Deli Ildikó, Fétfalviné Tóth Éva, Karáné Galamb Emese,

Idegennyelvi Dr. Bodroginé Farkas Piroska (angol, of.: 8.b)
Angol: Elter Rita, Farkas Krisztina, Sós Ágnes
Német: Medgyesi Antal, Nagy Erzsébet, Horváth Andrea, Horváth Beáta                                                
   
Felső tagozat reál munkaközösség

 

Berki Timea (matematika, informatika, 6.a of.),
Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, informatika, 5.b of.),
Reith Róbertné (matematika, technika, of.: 7.b),
Balogh Tábitha-Lois (matematika, informatika),
Cser Tibor (természetismeret, biológia, földrajz, of.: 5.a)
Bojtor Judit (fizika, matematika)
Vető Veronika Vanda (kémia)

 

Megbízások, munkamegosztás: Felelősök:
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Friss Hajnalka
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Osztályfőnökök
Közzétételi lista készítésének feladatai: Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
Rendszergazda: Varga Árpád
Honlap koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Mérési koordinátor: Gábor Erzsébet,
Kulcsárné Hajmási Ilona,
Állandó reggeli ügyelők: Alsós tanítók
Folyosó ügyelet szünetekben tanárok beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél alsó tagozaton tanítók beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél felső tagozaton tanárok beosztás szerint
Középvezetői ügyelet: munkaközösség vezetők
KIR, tanuló nyilvántartás: Győri Anett
KIFIR (statisztika): Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
Gyógytornász Kerekes Boglárka
Gyógy- fejlesztő pedagógus Kanyar Katalin, Bányai Klára
Tankönyvfelelős Fürdős Katalin