Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Munkaközösségek – Megbízások

 
Szakmai munkaközösség  Munkaközösség vezető, tagok
Magyar és művészeti Galamb Emese, Kisbáró Emese, Sokácz Ágnes,  Ritter Attiláné, Szakács Judit
Alsós reál


, Gelencsér Eszter, Komjáthy Erzsébet

Idegennyelvi Jakab Gabriella (német, of.: 6.b)
Angol: Madácsi Barbara, Garai Szabolcs, Zömbik Flórián
Német: Medgyesi Antal, Badács Barbara                                                
Osztályfőnöki   
Felső tagozat reál munkaközösség

 

Berki Timea (matematika, informatika, 8.a of.),
Kulcsárné Hajmási Ilona (matematika, informatika, 7.b of.),
Reith Róbertné (matematika, technika, of.: 5.a),
Cser Tibor (természettudomány, biológia, földrajz, of.: 7.a)
Vető Veronika Vanda (kémia, matematika)
Lovász Lázár (matematika)

 

Megbízások, munkamegosztás: Felelősök:
Diákönkormányzatot segítő pedagógus: Friss Hajnalka
Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Osztályfőnökök
Közzétételi lista készítésének feladatai: Kulcsárné Hajmási Ilona, Medgyesi Antal
Rendszergazda: Varga Árpád
Honlap koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona
Mérési koordinátor: Kulcsárné Hajmási Ilona,
Állandó reggeli ügyelők: Alsós tanítók
Folyosó ügyelet szünetekben tanárok beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél alsó tagozaton tanítók beosztás szerint
Étterem ügyelet a tízórai szünetben és ebédnél felső tagozaton tanárok beosztás szerint
Középvezetői ügyelet: munkaközösség vezetők
KIR, tanuló nyilvántartás: Győri Anett
KIFIR (statisztika): Medgyesi Antal, Kulcsárné Hajmási Ilona
Gyógytornász Minárikné Kerekes Boglárka
Gyógy- fejlesztő pedagógus Kanyar Katalin, Bányai Klára
Tankönyvfelelős Kanyar Katalin