Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

DÖK munkaterv 2018-19

A tanulók érdekeinek képviseletére, jogainak és kötelességeinek gyakorlására, az oktatással- neveléssel összefüggő tevékenységek megszervezésére, saját közösségi életük tervezésére, szervezésére működik diákönkormányzatunk.

Készítette: Friss Hajnalka, DÖK segítő tanár

A diákönkormányzat feladata:

Szervezi a közösség életét, tevékenyen részt vesz a munkatervben előirányzott programok lebonyolításában.

Éves munkatervet készít.

Beszámol tevékenységéről a választó közösségnek.

Megfogalmazza a problémákat.

Szervezetének kialakítása, és működési rendjének meghatározása.

Véleményalkotás minden olyan kérdésben, mely az intézmény diákságát érinti.

Javaslattétel a gyermekeket és ifjúságot érintő helyi döntések meghozatala előtt.

Egészséges életmódra való ösztönzés.

Feladataink:

  1. szeptember

– osztályképviselők megválasztása – felelősök: osztályfőnökök

– DÖK elnökének és helyettesének megválasztása az alakuló DÖK gyűlésen

– az éves munkaterv módosítása és elfogadása

– papírgyűjtés előkészítése és lebonyolítása (szeptember 19.)

– házirend megvitatása, javaslatok

– felelősök megválasztása, feladataik ismertetése

  1. október

– Október 1.  Zenei világnap – szünetekben iskolarádió működtetése (zenei kívánságműsor)  Felelős : Friss Hajnalka; DÖK képviselők

– faliújság készítése a nyári tábori élményekről

– október 23.- koszorúzás az iskolai faliújságnál ( DÖK képviselők), versmondás, mécses gyújtása

– 2. papírgyűjtés szervezése

  1. november

– Mikulás napi teendők szervezése, ajándékok elkészítése

– Halloween- tökfigurák készítése

– A televíziózás világnapja (november 21.)

  1. december

– Mikulás napja alkalmából ajándékozás

– Adventi népszokások (faliújság készítése)

– Fenyőünnep

– Karácsonyi gála segítése

– Adventi témahét – plakátkészítés –

  1. január

– féléves munka értékelése –  felelős :  DÖK elnök és helyettese

– A farsang előkészítő munkálatainak elindítása , tombolatárgyak gyűjtése, szponzorok felkutatása – felelős: DÖK

– Magyar Kultúra Napja (január 21.), iskolarádióban magyar népzene, magyar költők versei, versíró pályázat meghirdetése (leadási határidő: április 01.)

  1. február

– Farsang

– nyári táborok előkészítése, ötletek gyűjtése – felelős: DÖK képviselők

– Magyar Rejtvényfejtők Napja (február 2.) feladatsorok alsósoknak és felsősöknek

– február 14. Valentin-napi jókívánságok – faliújság készítése

  1. március

– március 15. A Magyar Köztársaság Nemzeti Ünnepe

– megemlékezés, virág elhelyezése az iskola faliújságánál (DÖK- tagok részvételével)

– 3. papírgyűjtés szervezése

– nyári tábor programjának összeállítása

– A Víz Világnapja (március 22.) plakátkészítő verseny
Téma: Mit jelent számotokra a víz?

  1. április

– április 1 „vicces délelőtt”  – iskolarádió

– április 11.  A Magyar Költészet Napja – ünnepi faliújság készítése –

– A meghirdetett VERSÍRÓ PÁLYÁZAT eredményhirdetése (április 13.)

  1. május

– KRESZ-verseny

– Asztalitenisz verseny (egyéni jelentkezés alapján) felelős Hegedűs Lajos

– 4. papírgyűjtés szervezése

– Kihívás napja (május 29.) ügyességi feladatok a nap folyamán felelős: testnevelő tanárok

  1. június

– éves munka értékelése –  felelős: DÖK elnök és helyettese

– Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

– DÖK-nap

– Ballagás, évzáró műsor segítése

Folyamatos feladatok a tanév során:

– rendszeres kapcsolattartás a hatékony együttműködés érdekében az iskola vezetőségével és a tantestülettel

– havonta megbeszélés a DÖK képviselőkkel

– a beérkezett észrevételek, tapasztalatok folyamatos megbeszélése, felülvizsgálata.

– Kisebb ajándékkal, oklevéllel támogatjuk a megrendezésre kerülő versenyeket, támogatást nyújtunk a nevezési díjakhoz, versenyekhez, útiköltségekhez.