Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A tanév rendje és helyi rendje

A tanév helyi rendje

Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal
igazgató
Kulcsárné Hajmási Ilona
igazgató-helyettes
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00

 

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 6.
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Fürdős Katalin október 22.
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) Horváth Beáta február 25.
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Schützenhofer Dénes március 12.
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) Horváth Beáta április 16.
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Horváth Beáta, oszályfőnökök június 4.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont
1. Mikulás Friss Hajnalka dec. 4.
2 Karácsonyi Gála dr. Bodroginé Farkas Piroska dec.16.
3. Magyar Kultúra Napja – Szaval a nemzet Fürdős Katalin jan. 22.
4. Anyanyelv Napja Schützenhofer Dénes febr. 19.
5. Költészet Napja Fürdős Katalin ápr.12.

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.
2. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november
3. Rotary advent Friss Hajnalka december
4. Farsang Friss Hajnalka február 26.
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 20.
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin, Friss Hajnalka június 8.
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős
2020. november 2. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása intézményegység-vezető
2021. február 8. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés intézményegység-vezető
2021. április 7. nevelőtestületi értekezlet intézményegység-vezető

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős
2020. 09. 07-11. szülői értekezletek – alsó tagozat igazgató-helyettes
2020. 09. 14-17. szülői értekezletek – felső tagozat igazgató-helyettes
2020. 11. 23. pályaválasztási szülői értekezlet igazgató-helyettes
2021. 02. 02-04. szülői értekezletek igazgató-helyettes
2020. 11. 23. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok
2021. 04. 26. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont esemény / téma felelős
2020. december 9. Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei számára Medgyesi Antal
2021. március 10. Nyílt nap a leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Az első félévre a pandémia miatt nem tervezünk versenyekkel!

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
Kyú vizsga 3.,4. évfolyam Gábor Erzsébet, Rétfalviné Tóth Éva március eleje
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Szakács Judit,
Ritter Attiláné,
Hegedüs Lajos 
 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsós évfolyamok tanítók  
Könyvtár átal szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel alsó tagozat tanítók  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetimereti verseny 1.      4. évfolyam Molnár Andrea, Hegedüs Lajos május eleje
Orchidea Pangea 3-8. évfolyam matematika tanárok,
tanítók
 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

  • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
  • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
  • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
  • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   
  • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)