Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A tanév rendje és helyi rendje

A tanév helyi rendje

Vezetők heti ügyeleti rendje

  Medgyesi Antal  Kulcsárné Hajmási Ilona 
Hétfő 7:30-17:00 7.30-16.00
Kedd 7:30-16:00 7.30-17.00
Szerda 7:30-16:00 7.30-17.00
Csütörtök 7:30-16:00 7.30-17.00
Péntek 7:30-17:00 7.30-14.00

A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.) osztályfőnökök október 4.  
2. Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.) Schützenhofer Dénes október 22.  
3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.) történelem tanárok február 25.  
4. Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.) Fürdős Katalin március 13. színházterem  
5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.) történelem tanárok április 16.  
6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) történelem tanárok, osztályfőnökök június 4.  

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. Mikulás Friss Hajnalka december 6.  
2. Karácsonyi Gála dr. Bodroginé Farkas Piroska december 17.  
3. Magyar Kultúra Napja
– Szaval a nemzet
Fürdős Katalin január  22.  
4. Anyanyelv Napja Török György február 21.  
5. Költészet Napja Fürdős Katalin április 10.  

Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz. esemény / téma felelős időpont eredményességi mutató
1. A zene világnapja Friss Hajnalka október 1.  
2. Halloween dr. Bodroginé Farkas Piroska november  
3. Rotary advent Friss Hajnalka december 20.  
4. Farsang Friss Hajnalka, Fürdős Katalin február 12.  
5. Szülők-nevelők bálja Kisbáró Emese február 15.  
6. Bemutatkozik a 2-es iskola Fürdős Katalin június 9.  
7. Suliváró alsós munkaközösségek november-április  

Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. december 7. nevelőtestületi értekezlet – mérési eredmények értékelése, feladatok meghatározása Medgyesi Antal  
2020. február 3. félévi értekezlet/ féléves munka értékelése, a második félév kiemelt feladatai, intézményi önértékelés Medgyesi Antal  
2020. április 15. nevelőtestületi értekezlet – vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés Medgyesi Antal  

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. 09. 09-11. szülői értekezletek – alsó tagozat Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 09. 09-11. szülői értekezletek – felső tagozat Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 02.04-06 szülői értekezletek Kulcsárné Hajmási Ilona  
2019. 11. 25. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  
2019. 04. 27. fogadóórák – felső tagozat szaktanárok  

Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont esemény / téma felelős eredményességi mutató
2019. december 12. Nyílt nap az 1-8. évfolyam szülei számára Medgyesi Antal  
2020. március 6. Nyílt nap a  leendő elsősök szülei számára Medgyesi Antal  

Az iskola az alább tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Verseny megnevezése Évfolyam Felkészítő tanár Megjegyzések
szorobán 3. évfolyam Nagyváradi Zsuzsanna április közepe
Kyú vizsga 3.,4. évfolyam Gábor Erzsébet,
Albrecht Ágnes,
Nagyváradi Zsuzsanna
március eleje
SNI Szépíró verseny 1-8. évfolyam gyógypedagógusok, 
Stier Lászlóné
 
Mozgásjavító Kupa 1-4. évfolyam Stier Lászlóné  
Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye 2. évfolyam Szakács Judit
Gábor Erzsébet,
Hegedüs Lajos
 
Bendegúz tehetséggondozó verseny alsó tagozat tanítók  
Könyvtár által szervezett
„Bölcs bagoly” játékon való részvétel
alsó tagozat tanítók  
Úszóverseny a két általános iskolának alsó, felső tagozat testnevelő tanárok  
ANK Futás alsó, felső tagozat osztályfőnökök  
Egyedül is közlekedem – rajzpályázat alsó tagozat rajzot tanítók március
Városi környezetismereti verseny 4. évfolyam Gábor Erzsébet, 
Nagyváradi Zsuzsanna
május eleje
Orchidea Pangea matematika verseny 3-8. évfolyam matematika tanárok, tanítók  

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetés tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

  • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
  • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
  • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
  • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   
  • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)