Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A tanév rendje és helyi rendje

 A tanév helyi rendje

1.1.   A nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, valamint az iskolai élethez kapcsolódó és az iskola hagyományainak ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok, megemlékezések időpontja

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)

Osztályfőnökök

okt.6.

2.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepe (október 23.)

Török György

Fürdős Katalin

okt.20.

3.

A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)

Történelem tanárok

febr. 24.

4.

Az 1848-as forradalom és szabadságharc ünnepe (március 15.)

Mérei György

Olasz Istvánné

márc. 14.

5.

A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)

Történelem tanárok

ápr.

6.

A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)

Történelem tanárok

jún. 2.

 

1.2.   Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Luca nap

Ritter Attiláné

dec. 13.

2.

Mikulás

Friss Hajnalka

dec. 6.

3.

Karácsony

osztályfőnökök

dec.21.

4

„Szaval a nemzet” A magyar kultúra napjajan 21.

magyartanárok

jan. 20.

5.

Farsang

Friss Hajnalka

febr. 17.

6.

Versünnep

magyartanárok

ápr. 11.

7.

Bemutatkozik a 2-es iskola

Fürdős Katalin

máj. 25.

 

1.3.   Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplése

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Zene világnapja – megemlékezés

 

Friss Hajnalka

okt. 3.

2.

Őszváró

Ritter Attiláné

okt. 5.

3.

Szüreti mulatság

Kisbáró Emese

okt. 8.

4.

Játssz velünk! Sportolj MÁS-ként!

Stier Lászlóné

nov. 24.

5.

Halloween

Dr.Bodroginé F.Piroska

nov.

6.

SNI Szépíró verseny

Hartmann Zsanett

nov.

7.

Karácsonyváró foglalkozás: 5-6. évfoyam

Berki Tímea, Kulcsárné Hajmási Ilona, Cser Tibor, dr. Stávainé Bizó Gyöngyi

dec.

7.

Rotary advent

Friss Hajnalka

dec.

8.

Szülők, nevelők bálja

Kisbáró Emese

febr.

9.

Suliváró

Ritter Attiláné

nov 30-tól kéthetente

10.

Szent Martin ünnep

dr. Bodroginé Farkas Piroska

nov.11-14.

11.

Pedagógusnap

 

 

11.

Egészségnevelési nap

Kulcsárné Hajmási Ilona

június 14.

12.

DÖK-nap

Friss Hajnalka

jún. 15.

13.

Ballagás, évzáró

Fürdős Katalin, Török György, Olasz Istvánné, Mérei György

jún. 16.

 

1.4.   Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2016. nov. 18

őszi nevelési értekezlet

Medgyesi Antal

2017. jan. 30.

félévi értekezlet

Medgyesi Antal

2017. március 27.

tehetségnap

Medgyesi Antal

 

1.5.   A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai

időpont

esemény / téma

felelős

szept. 5-14.

szülői értekezletek

osztályfőnökök

november 23.

fogadóóra

szaktanárok

jan. 30-febr. 3.

szülői értekezletek

osztályfőnökök

április 5.

fogadóóra

szaktanárok

máj.29-jún. 2.

szülői értekezletek

osztályfőnökök

 

1.6.   Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt napok tervezett időpontja

időpont

esemény / téma

felelős

2016. nov. 15-16.

minden évfolyam

szaktanárok

2016.márc. 22-23.

leendő 1. osztályosok

szaktanárok

 

Énakari próbák időpontja: kis kórus: hétfő 5. óra, nagy kórus csütörtök 7. óra

1.7.   Tervezett mérések és vizsgák

1.7.1.     Versenyek, tanulmányok alatti vizsgák ideje

Az iskola az alábbi tanulmányi versenyekre készíti fel a  tanulókat

Verseny megnevezése

Évfolyam

Felkészítő tanár

Megjegyzések

szorobán

2.

Nagyváradi Zsuzsanna

április közepe

Kyú vizsga

2.,3.

Gábor Erzsébet, Albrecht Ágnes

március eleje

SNI Szépíró verseny

1-8.

Hartmann Zsanett

 

Mozgásjavító Kupa

1-4.

Stier Lászlóné

 

Számolási verseny

1.

Hegedüs Lajos, Sokácz Ágnes

május utolsó hete

Kertvárosi iskolák 2. oszt. tanulóinak matematika versenye

2.

Albrecht Ágnes, Nagyváradi Zsuzsanna

 

Bendegúz tehetséggondozó verseny

2.

Nagyváradi Zsuzsanna

 

Könyvtár átal szervezett „Bölcs bagoly” játékon való részvétel

alsó tagozat

tanítók

 

Úszóverseny a két általános isolának

alsó, felső tagozat

testnevelő tanártok

 

ANK FutÁS

alsó, felső tagozat

osztályfőnökök

 

Egyedül is közlekedem – rajzpályázat

alsó tagozat

rajztanárok

március

Mesemondó verseny

( Benedek Elek regionális mesemondó verseny)

3-4.

Stier Lászlóné

 

 

Jogszabály keretei között a nevelőtestület véleményének kikérésével, az iskolavezetőség tűzi ki a tanulmányok alatti vizsgák időpontját:

  • javítóvizsga (aug. utolsó hete)
  • osztályozó vizsga (a félévi és a tanítási év végi osztályozó konferencia előtti héten)
  • pótló vizsga (egyedileg meghatározott ésszerű időpontban)
  • különbözeti vizsga (egyedileg meghatározott módon, a szülővel folytatott konzultáció alapján)   
  • egyéb belső vizsgák (pedagógiai program szerint)

 

1.7.2.     Külső és belső tantárgyi mérések rendje

 

A külső és belső mérések ütemezéséről, felelőseiről részleteiben a munkaközösségi munkatervek (melléklet) szólnak.

Kiemelt mérések:

a)      Tanév eleji szaktárgyi szintfelmérés a szakmai munkaközösségek által kialakított mérőeszközök segítségével

Határidő: 2016. szeptember 30.

Felelős: szakmai munkaközösség-vezetők

b)      Az 1. évfolyamosok DIFER-mérése

Határidő: 2016. október 1.

Felelős: 1. évf. osztályfőnökei

c)      Országos mérés a 6. és 8. évfolyamokon

Határidő: 2017. május 30.

Felelős:           Tihanyiné Éliás Mária igazgatóhelyettes

 

1.7.3.      A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja

sz.

esemény / téma

felelős

időpont

1.

Ingafutás

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.

2.

Kézi szorítóerő mérés

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.

3.

Helyből távolugrás teszt

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 201. április 1.

4.

Ütemezett hasizom teszt

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.

5.

Ütemezett fekvőtámasz teszt

dr. Fábiánné Várhelyi PiroskaGaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.

6.

Törzsemelés teszt

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2016. április 1.

7.

Hajlékonysági teszt

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.

8.

a./ Testtömeg mérése
b./Testmagasság mérése
c./tstzsírszázalék mérése

dr. Fábiánné Várhelyi Piroska,Gaál Tamás, Garai Dénes

2017. március 21- 2017. április 1.