Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A nevelő és oktató munkát segítők

A nevelő és oktató munkát segítők


pedagógiai asszisztens 1 fő  – főiskola

 

gyógypedagógiai asszisztens   1 fő  – főiskola

 

iskolatitkár   1 fő  – középfok és felsőfokú tanfolyam

 

iskolapszichológus  1 fő