Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

 

TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0067

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS – INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN

A Társadalmi Megújulás Operatív Programja (TÁMOP 3.1.4.) pályázat keretében általános iskolánk nevelő-oktató munkája jelentős modernizáción megy keresztül. Ennek során megújulnak pedagógiai munkánk szervezeti keretei, tantárgyi struktúrája, tanítási módszerei.

A több éven át megvalósuló innováció az eredményesebb fejlesztést, gyakorlatiasabb és szilárdabb tudás megszerzését, a tanulás iránti motiváció növekedését, tanulóink esélyegyenlőségének megteremtését biztosítja.

A művelődési tartalom elsajátítása a gyermekek kulcskompetenciáinak, alapvető képességeinek fejlesztésével párosul.

Kiemelt szerepet kap az együttműködésen (kooperatív módszereken) alapuló tanulás, az információs-kommunikációs technológia alkalmazása, a gyermek differenciált fejlesztése. Egyes tantárgyak tömbösítése, műveltségi területek koncentrálása, életvitelük fontos részét képező modulok, tantárgyi és általánosan fejlesztő projektek megvalósítása, témahetek programba építése a tanulás színtereinek bővülését, életszerűbbé válását, a tanulói aktivitás növekedését eredményezi.

Innovációnk tanulóink sikerességének, integrációjának, jövőbeli boldogulásának záloga.