Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

A 2-es iskola rendszabályai a koronavírus terjedése ellen

Tisztelt Szülők!
A koronavírus fertőzések folyamatos emelkedése miatt iskolánkban a maszkhasználat szabályai 2020. november 4-től változnak, szigorodnak. A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a diákok és a tanárok számára a folyosókon és a közösségi terekben. Továbbá maszkot kötelező viselni ezután a csoportbontásos tanórákon, és amely tanórán az órát tartó pedagógus ezt kéri, meghatározza. Az ebédlőben, mint minden étteremben az étkezést leszámítva a maszkhasználat kötelező.Kérem a tisztelt Szülők segítségét, elfogadását a maszkhasználati szabályok betartatásában, a járvány terjedésének lassításában!
Köszönettel:

Medgyesi Antal intézményegység-vezető

Szeptember elsején, elindul a 2020/21-es tanév, amely az új típusú koronavírus okozta világjárvány miatt nagyon más lesz, mint a megelőzőek. Mind a diákoknak, mind pedig a tanároknak figyelni kell a járványügyi szabályokra, és ezeket be kell tartani, illetve be kell tartatni – már csak azért is, hogy minél kevesebben betegedjenek meg, így el lehessen kerülni a vírus nagyobb intenzitású terjedését.

Iskolánk az adott körülmények között igyekszik biztosítani az egészség megőrzésének feltételeit (megfelelő távolságtartás, fertőtlenítés segítségével). Az iskolai életben a személyes, közvetlen kontaktusok számának csökkentésére törekszünk. 

 • Az iskola felkészíti életkoruknak megfelelő módon a tanulókat az iskolai együttlétre, az osztályfőnökök, a pedagógusok beszélnek a diákokkal a vírus terjedésének kockázatairól.
 • Minden tanuló szülője a tanév elején írásban nyilatkozik gyermekek egészségügyi állapotáról, azokról a lehetséges tünetekről, melyek a COVID-19 vírus fertőzésre leginkább jellemzőek, majd azután is köteles jelenteni a változásokat.
 • Betegen a diák ne jöjjön iskolába. A tanuló betegségének okát a szülő köteles 1 napon belül jelezni az osztályfőnöknek. A vírusfertőzés tünetei (láz, köhögés, torokfájás, légszomj, izomfájdalom, szaglásvesztés) közül bármelyik megjelenésekor a tanuló otthon marad, a diák családja erről tájékoztatja az iskola vezetőjét.
 • A terembeosztásban törekszünk arra, hogy biztosítható legyen a tanítás során  a megfelelő távolságtartás.
 • Szülő csak nagyon indokolt esetben jöhet be az intézménybe, és kizárólag az iskola előtt várakozhatnak gyermekeikre. Szülők és vendégek csak külön engedéllyel léphetnek az épületbe.
 • Az épületekben folyamatosan fertőtlenítünk.
 • A testnevelés órák lehetőség szerint a szabadban zajlanak (amíg az időjárás engedi), az öltözőkben tartózkodók számát korlátozzuk.
 • Az iskolába belépést megelőzően mindenki számára kötelezően a lázmérést végzünk, majd megtörténik a kéz fertőtlenítése.
 • Rendszeres és alapos kézmosás minden szünetben.
 • A hetesek szünetben szellőztetik ki az osztálytermet. Lehetőség szerint a tanórán is maradjon nyitva az ablak.
 • A tanulók tartsák egymástól lehetőség szerint a megfelelő távolságot és kerüljék a szükségtelen érintést. (pl. egymás ölelgetése, kézfogás)
 • Az intézményen belül és kívül kerüljék a csoportosulásokat. (mosdó, büfé, udvar)
 • A mosdóban csak annyian tartózkodjanak, ahány szabad férőhely van.
 • A büfét a gimnázium és a 2. iskola közösen használja, közösen megbeszélt rend szerint, tanári felügyelet mellett.
 • A tanórák közötti szünetekben az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése kötelező a diákok és a tanárok számára a folyosókon és a közösségi terekben.
 • Javasolt (de nem kötelező) a tanórákon is a maszk viselése.
 • A tanórákon a diákok csak a saját taneszközeiket (tk, mf, toll, rajzeszközök, stb.) használják.
 • Köhögési etikett betartása. (zsebkendőbe köhögjön, tüsszentsen, dobja a szemetesbe, fertőtlenítse a kezét)
 • Az előadói soron is nyitva tartjuk a tantermeket, hogy kevesen tartózkodjanak a folyosón.
 • Nem lesz vándorlás egyik teremből a másikba, kivéve a csoportbontott órákon.
 • Az agórát a hátsó ajtón keresztül közelíthetik meg, tanulóink a büfénél található kijáraton.
 • Minden tanuló csak a saját iskolájának a főbejáratát használhatja.
 • Másik intézményen való indokolatlan átjárkálás szűnjön meg.
 • Idegenek nem jöhetnek be az intézménybe, a portán kell jelezniük, milyen ügyben, kit keresnek. Maszk viselése kötelező számukra.
 • A tanulók rendszeresen figyeljék az intézmény honlapján megjelenő aktuális információkat.

Miután a nátha, influenza, a COVID tünetei hasonlóak, mindannyiunk felelőssége, hogy amikor ezek jelentkeznek nálunk, ne menjünk közösségbe, maradjunk otthon!

Medgyesi Antal
igazgató