Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Eltelt egy hét a tanítási rend megváltozásának kezdete óta.

A kialakult helyzet rendkívüli. Ennek megfelelően vagyunk kénytelenek ehhez a kényszerhelyzethez alkalmazkodni!

Minden pedagógus a saját lehetőségeit, képességeit, a TANULÓK ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAIT ÉS SZOCIÁLIS HÁTTERÉNEK SOKFÉLESÉGÉT figyelembe véve igyekszik megfelelni az új feladatoknak.

Igyekszünk lehetővé tenni a tanítás folyamatosságát, de nem tudjuk megoldani a felmerülő és sokféle egyéni igényt, problémát, legfeljebb segíteni próbálunk.

A jelen helyzetben azt tartjuk lehetségesnek, hogy MINDENKI a saját lehetőségeinek megfelelően igyekezzen együttműködni! Nem várjuk el a szülőktől, hogy a problémáinkat megoldják, de kérjük, hogy Önök se várjanak tőlünk többet, mint amit jelenleg meg tudunk tenni. Kollégáink igyekeznek a tanulókkal a kapcsolatot tartani, feladatokkal ellátni őket, munkájukat segíteni. Vegyék figyelembe, hogy ez számunkra is újfajta feladat, nekünk is tanulni kell.

Ha tudják, támogassák a gyermeküket a tanulásban, ezt megköszönjük!

Nem várjuk el, hogy minden idejüket erre fordítsák! Ha gyermekük tud a többséggel együtt haladni, az számára jelent a későbbiekben segítséget, előnyt.

Ha nem tud vagy nem akar együttműködni, majd igyekszünk felzárkóztatni, de ehhez is szükség lesz a tanuló tevékeny együttműködésére.

Megértő támogatásukat köszönjük!

Iskolavezetés