Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

Az iskola bemutatkozása

E-Napló

Keresés

“ Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére
és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

 

Bemutatkozás néhány gondolattal

 

Iskolánk neve Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola, 1. Sz. Általános Iskola. E helyen 1979 óta folyik a bennünket választó Pécsi, Kertvárosi és a környező településekről bejáró gyermekek nevelése, oktatása.

Intézményegységünk négy évtizedes története arra kötelez bennünket, hogy a nevelő és oktató munkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a gyerekek képességfejlesztésének, tudásvágyuk fenntartásának és tudásuk bővítésének. Ehhez mindig megújuló képzési kínálatot ajánlunk a családoknak.

A két tanítási nyelvű tagozatot; a nyelvoktató német nemzetiségi oktatást.

Emelt óraszámú képzés keretében tanulhatnak a gyerekek: táncot; ROBOTIKÁt; angol nyelvet; és vizuális kultúrát.

Arra törekszünk, hogy a saját életkorukat megélni engedő iskolai légkört teremtsünk, ahol jól érzi magát gyermek és a felnőtt egyaránt, ahol a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten és megbecsülésen alapulnak; ahol a műveltség módszeres és irányított elsajátítása által formálódik a diák személyisége.

A tanuló egyéni fejlődéséhez mért eredmények hangsúlyozásával, a sikereken keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Nem feledkezünk meg arról sem, hogy az oktatási – nevelési folyamatban a gyermek nem lehet csak érték-elfogadó vagy érték-befogadó, hanem az a szándékunk, hogy a diák segítségünkkel megalkossa a maga értékrendjét.

Szeretettel várjuk Önöket Iskolánkban!

Iskolavezetés

2021/2022 tanév tervezett osztályai, tanítói:

1.A Két tanítási nyelvű és emelt óraszámú angol oktatás; Tanítók: Lőrinczi Andrea, Horváthné Tóth Judit

1.B ROBOTIKA; tánc; német nemzetiségi oktatás; Tanítók: Harsányiné Simon Mónika; Feketéné Till Ilona

1.C Két tanítási nyelvű és emelt óraszámú angol oktatás; Tanítók: Lénárt-Turbók Enikő, Gász Ferencné

Bemutatkozó kisfilmünk linkje:

Az iskola bemutatkozó videója