Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola

  • Országos első a ZsANK!!! – Pénzsztár

Tehetségjelöltek a jövő fenntarthatóságáért I.

E-Napló

Keresés

 

NTP-KNI-19-0037

Foglalkozás vezetője: Borsa Jolán

Pályázati disszemináció 2020.05

Tehetségjelöltek a jövő fenntarthatóságáért

 

Alkalmazott módszerek módszertani tapasztalatok

 

Legfőbb dolognak a tapasztalatszerzés tartom a kísérletekkel kapcsolatosan

Az alkalmazott természettudományos vizsgálati módszer IBST.

Kísérletek egyénileg, pármunkában és csoportmunkában folytak március közepéig, mindig egy-egy feladathoz illesztve. Kiemelten fontos feladatnak tartom a kísérletek és tapasztalatok lejegyzését.

Szemléltetés makettel, modellekkel. Atommodell építése, készítése. A tanuló örül, ha kézben tarthatja a részecskék modelljeit és szívesen foglalkozik az elemmolekulák a vegyületmolekulák összeillesztésével.

 A rejtvények mindig izgalmasak ezt példázza az “Anyagok világa” rejtvény feladat megoldása. A részecskék vándorlásának megfigyeltetése. Fejtörő feladat. Modell készítése a közös elektronpárok kialakításával. Azonos atomok és különböző atomok kapcsolódásával keletkező molekulák modelljeinek elkészítés. Kalott és pálcika modellek használata. Halmaz szerkezetek: kristályok, amorf anyagok bemutatása.

 Tanulói Ppt bemutató és gyűjtő munkák készítése. Kockázatos anyagok bemutatása.

Ásvány- és kőzetgyűjtemény létrehozása. Ércek bemutatása. Kísérletek, körülmények változtatásával, vizes oldatok, savak és bázisok kémhatása.

 

Módszertani tapasztalatok

 

A tanulóban kifejlődnek a környezetkímélő életvezetéshez szükséges szokások, mozgósítható a környezet védelmét célzó együttes cselekvésre. Jobban megérti a mennyiségi és minőségi változás fogalmát. Egyre érzékenyebbé válhat környezete állapota iránt, képes annak változását elemi szinten értékelni. Felismeri a mindennapi életben előforduló, a környezetet szennyező anyagokat, a környezetre káros tevékenységeket és kerüli ezeket. Képes lehet társaival együttműködésben tudatosan, a környezeti szempontokat is figyelembe véve alakítani az iskola belső és külső környezetét.

Remélhetően érzékennyé válik az anyag- és energiatakarékos életvitelre és ismeri ezek gyakorlati technikáit. Érti a fenntarthatóság fogalmát és törekedhet a fenntarthatóságra.

Várhatóan előnyben fogja részesíteni személyes élettereinek kialakításában a környezetbarát módokat, a természetes, újrahasznosítható, illetve újrahasznosított anyagokat.

 

Köszönöm figyelmüket!

 

Tisztelettel: Borsa Jolán